Informační technologie

Školní vzdělávací program: APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ

Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní způsobilost
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

POPIS OBORU :

Obor je svým zaměřením velmi vhodný pro dívky. Připravuje žáky pro činnosti v ICT oblasti, zejména využívání aplikačního programového vybavení osobních počítačů, jeho instalaci, správu, údržbu a zákaznickou podporu, programování v nižším i vyšším programovacím jazyce, programování webových aplikací, instalaci a správu počítačových sítí, práci s informačními systémy. Odborné předměty poskytují vědomosti a dovednosti z informatiky a vzdělávání v oblastech hardware osobních počítačů, operačních systémů, programování, počítačových sítí, databázových a informačních systémů. Absolvent oboru nalezne uplatnění na všech pracovištích, kde je dominantní využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Možnost dalšího vzdělávání - odborné kurzy, semináře pro zvýšení odbornosti, vyšší odborné školy, vysoké školy technického nebo příbuzného směru.Učební plán "Informační technologie"

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent oboru nalezne uplatnění na všech pracovištích, kde je dominantní využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.
Absolvent bude připraven samostatně pracovat v oblasti informačních technologií podniku nebo firmy ve funkci manažera, asistenta, asistentky vedoucích pracovníků, koordinátor ICT apod.
Obor je svým zaměřením velmi vhodný i pro dívky. Může pracovat v oblasti aplikačního programového vybavení (textové a grafické editory, tabulkové kalkulátory, prezentační a komunikační software, databázové systémy, webové aplikace atd.), tvorby programového vybavení diagnostiky počítačových systémů, správy počítačových sítí a dalších zařízeních řízených počítačem.
Absolventi jsou připraveni pro uplatnění v odpovídajících technicko-hospodářských funkcích a mohou dále pracovat jako školicí technici, v oblasti prodeje IT a programového vybavení, pracovníci uživatelské podpory, v oblasti řízení, sběru a zpracování dat, jako operátoři a programátoři počítačových systémů, správce aplikací a operačních systémů, správce počítačových sítí, v oblasti propagace, web designér, popřípadě se věnovat vlastní podnikatelské činnosti.

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA