Informační technologie

Školní vzdělávací program: APLIKACE OSOBNÍCH POČÍTAČŮ

Délka přípravy: 4 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní způsobilost
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou

POPIS OBORU :

Obor je svým zaměřením velmi vhodný pro dívky. Připravuje žáky pro činnosti v ICT oblasti, zejména využívání aplikačního programového vybavení osobních počítačů, jeho instalaci, správu, údržbu a zákaznickou podporu, programování v nižším i vyšším programovacím jazyce, programování webových aplikací, instalaci a správu počítačových sítí, práci s informačními systémy. Odborné předměty poskytují vědomosti a dovednosti z informatiky a vzdělávání v oblastech hardware osobních počítačů, operačních systémů, programování, počítačových sítí, databázových a informačních systémů. Absolvent oboru nalezne uplatnění na všech pracovištích, kde je dominantní využívání prostředků informačních a komunikačních technologií. Možnost dalšího vzdělávání - odborné kurzy, semináře pro zvýšení odbornosti, vyšší odborné školy, vysoké školy technického nebo příbuzného směru.


UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent oboru nalezne uplatnění na všech pracovištích, kde je dominantní využívání prostředků informačních a komunikačních technologií.
Absolvent bude připraven samostatně pracovat v oblasti informačních technologií podniku nebo firmy ve funkci manažera, asistenta, asistentky vedoucích pracovníků, koordinátor ICT apod.
Obor je svým zaměřením velmi vhodný i pro dívky. Může pracovat v oblasti aplikačního programového vybavení (textové a grafické editory, tabulkové kalkulátory, prezentační a komunikační software, databázové systémy, webové aplikace atd.), tvorby programového vybavení diagnostiky počítačových systémů, správy počítačových sítí a dalších zařízeních řízených počítačem.
Absolventi jsou připraveni pro uplatnění v odpovídajících technicko-hospodářských funkcích a mohou dále pracovat jako školicí technici, v oblasti prodeje IT a programového vybavení, pracovníci uživatelské podpory, v oblasti řízení, sběru a zpracování dat, jako operátoři a programátoři počítačových systémů, správce aplikací a operačních systémů, správce počítačových sítí, v oblasti propagace, web designér, popřípadě se věnovat vlastní podnikatelské činnosti.

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA