Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

18.11.2022

Propagace školy spojená s náborem žáků do prvního ročníku je v plném proudu. S uchazeči a jejich rodiči jsme se již setkali na Gemmě v Novém Jičíně, na Scholarisu v Prostějově a naposledy na Scholarisu v Přerově. Z této akce, která se konala na Střední škole technické, uveřejňujeme několik fotografií. Propagaci školy měl na starosti tým ve složení Hanka, David, Ondřej a Tomáš. O velkém zájmu o školu svědčí fakt, že jsme před polednem zajeli do školy v Lipníku pro další letáky, protože se jejich počet povážlivě tenčil a pro zájemce odpoledne by již chyběly.   

20.11.2022

Ve spolupráci se SVČ Lipník žáci domova mládeže pravidelně navštěvují kurz standardních a latinskoamerických tanců pro středoškoláky. Kurz zahrnuje celkem 8 lekcí a závěrečný ples. Žáci tak mají možnost pod vedením profesionálních tanečníků naučit se nejen tanečním krokům, ale i pravidlům společenské etikety. 

20.11.2022

SSI Schäfer, s.r.o., Hranice a BBC Bircher zprostředkovaly žákům tříd 2.B a 2.C tzv. „zážitkový den“. Tyto firmy zajistily pro žáky a pedagogické pracovníky přepravu firemním autobusem. Ten pro ně přijel v 7:30 před budovu školy, nebylo tedy nutné se nikde přesouvat. Autobus odvezl žáky na dvě místa – skupina žáků 2.C, vedená Ing. Číhalem, vystoupila u firmy BBC Bircher, Hranice, a skupina žáků 2.B, vedená Bc. Foltánkem, vystoupila u firmy SSI Schäfer, s.r.o., Hranice. Obě skupiny v rámci firem absolvovaly prohlídku s odborným komentářem, který byl zprostředkován zaměstnanci těchto podniků. Žáci si v průběhu exkurze vyzkoušeli také pracovní aktivitu. Ve firmě SSI Schäfer, s.r.o., Hranice, se jednalo o soutěž v zapojování svorkovnice na čas. Po zhodnocení všech žáků se dospělo k následujícímu výsledku – nejlepší trojice žáků byla Koláček Martin (1. místo), Volek Petr (2. místo) a Rejhon Matyáš (3. místo). Žáci třídy 2.B během exkurze také vyplňovali pracovní list, který byl sestaven na základě předchozí spolupráce mezi firmou SSI Schäfer, s.r.o., Hranice, a SŠE, Lipník nad Bečvou. Po prohlídce této firmy vyplňovali žáci 2.B následně dotazník, který se zaměřoval na jejich zpětnou vazbu ohledně proběhlé exkurze. Výsledky žáků pracovního listu a dotazníku budou využity pro výzkumné šetření diplomové práce, která je tvořena pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Následně se skupina žáků 2.B a 2.C vyměnila, tzn., že si žáci prohlédli obě firmy v rámci tohoto zážitkového dne. V čase 13:00 poté přijel firemní autobus pro obě skupiny žáků a pedagogické pracovníky, opět je odvezl před budovu školy, kde byla exkurze ve 13:30 ukončena. Žáci proběhlou exkurzi hodnotili v celkovém měřítku kladně. Zejména pozitivně nahlíželi na prezentaci jejich možného pracovního uplatnění po zdárném vystudování jejich oboru.

7.11.2022

Ve čtvrtek 3. 11. se více než dvacítka studentů maturitních ročníků zúčastnila Gaudeamu, veletrhu pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání, na brněnském výstavišti. Měli možnost vytvořit si přesnější představu o své budoucnosti díky široké škále nabídek (nejen) českých univerzit. Na závěr celé výpravy byla spontánně zařazena prohlídka některých brněnských pamětihodností, z nichž studentům učaroval především brněnský orloj.

31.10.2022

Žáci na domově mládeže tvořili dýně na téma Halloween. Svými povedenými výtvory pak společně dekorovali a rozzářili vstupní halu domova mládeže. Tvořivé odpoledne si všichni moc užili. Tímto děkujeme sponzorům za věnování dýní.  

31.10.2022

Po dvouleté přestávce způsobené epidemiologickými opatřeními se letos opět mohly konat tradiční soutěže Objev v sobě IT technika a Objev v sobě elektrikáře. Byl to již sedmý ročník a dne 25. října ráno bylo pro soutěžící a jejich doprovod již vše nachystáno. Soutěží se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osek, ZŠ Pavlovice, ZŠ Velká Dlážka, Přerov, ZŠ JAK, Přerov-Předmostí, ZŠ Šromotovo, Hranice a ZŠ Bělotín.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola skupiny ČEZS-power - Partner výuky fotovoltaických systémů

Spolupracujeme