SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

18.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s účinností od 18.9.2020 mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření covid-19.

9.9.2020

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost pro žáky nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Na domovech mládeže zaměstnanci a ubytovaní žáci roušky nosit nemusí.  

27.8.2020

Provoz a výuka na Střední škole elektrotechnické ve školním roce 2020-2021 vycházejí z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19 a jeho příloh a doporučení:

25.9.2020

Dne 22. září byla slavnostně otevřena nová učebna odborného výcviku v budově dílen Na Horecku. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Přikryl, místostarosta města Mgr. Vlček, ředitelé a dalších zástupci základních škol z Lipníka, Přerova a Hranic. Další hosté se na poslední chvíli omluvili z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Po slavnostním úvodu byla přestřižena páska a začala komentovaná prohlídka nové učebny v probíhajícím odborném výcviku. Sami žáci popisovali své činnosti, různé sestavy elektrických obvodů apod. Hosté si potom prohlédli další učebny v budově dílen a celá akce byla zakončena podnětnou diskuzí ve formátu zástupců města, zástupců ZŠ a zástupců SŠ.  

25.9.2020

Žáci prvních ročníků společně se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní vyrazili na adaptační kurz do malebných Hostýnských vrchů. Byli ubytováni v chatkách na Chatě Pod Tesákem. Adaptační kurz byl třídenní a probíhal od 16. do 18. září 2020.

25.9.2020

Dne 16. září se třídy 3.B 3.E a 3.C společně s dalšími žáky školy zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny JE Dukovany a vodní nádrže Dalešice.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola ČEZČEZ

Spolupracujeme