SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

28.1.2021

V sekci Úřední deska -> Přijímací řízení jsme zveřejnili jednotná kritéria přijímacího řízení.

4.1.2021

Vážení uchazeči, nabízíme Vám individuální prohlídku školy.

21.12.2020

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.

12.2.2021

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 je dlouholetým členem Okresní hospodářské komory Přerov. Studium na této škole doporučujeme a podporujeme. Vzhledem k nastupujícímu průmyslu 4.0, kdy bude docházet ke změnám na trhu práce a postupné automatizaci práce, budou mít studenti oborů školy, jako je např. Informační technologie a Elektrotechnika, určitě velkou výhodu. Schopnost práce s daty, programování a kódování budou dovednosti, které budou potřebné na mnoha pracovních pozicích. A právě studenti těchto oborů tyto znalosti a dovednosti mohou v průběhu studia na této škole získat a následně uplatnit v budoucím zaměstnání napříč obory.

12.2.2021

Třída 1.F se od začátku ledna 2021 účastní e-twinningového projektu Zoom In English with Web 2.0 Tools. Naši partneři jsou přibližně stejně staré školní kolektivy z Polska, Chorvatska a Turecka. Projekt bude probíhat do dubna 2021. Smyslem tohoto mezinárodního projektu je osvojit si práci s webovými nástroji při výuce angličtiny, spolupracovat s dalšími účastníky projektu a v neposlední řadě i zlepšit si své jazykové komunikační prostředky. Během prvního měsíce projektu si naši žáci vytvořili svoji komiksovou postavičku, soutěžili se svými návrhy na logo projektu nebo vytvářeli plakáty aplikací Canva. Dále se účastnili schůzky se všemi účastníky prostřednictvím videokonference, byli rozděleni do smíšených mezinárodních týmů a nyní zkouší a hodnotí vybrané webové nástroje k rozšiřování a procvičování slovní zásoby. 

5.2.2021

Druhé číslo letošního Technického týdeníku začíná zajímavým rozhovorem s vedoucím týmu pro nábor technických specialistů Jakubem Klimešem. Rozhovor má titulek Roboty nahradí většinu manuálních pozic a potvrzuje obecně přijímanou tezi, že budoucnost na pracovním trhu patří elektrotechnice a výpočetní technice. Určitě stojí za to citovat krátkou ukázku:

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola ČEZČEZ

Spolupracujeme