Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

19.6.2022

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se žáci Střední školy elektrotechnické zúčastnili turnaje ve streetballu, který se konal v Olomouci na venkovním parkovišti obchodního centra Galerie Šantovka. Pořadatelem soutěže je Česká streetballová asociace, z.s., která se podílí na charitativní činnosti, a za každý bod, který hráči získali, putovalo 30 Kč na dobrou věc.

17.6.2022

Úspěšní maturanti třídy 4BE a učni třídy 3C předstoupili v reprezentativním obřadním sále zámku v Lipníku nad Bečvou, aby si převzali vysvědčení o úspěšném absolutoriu maturitní nebo závěrečné zkoušky, které zúročily jejich studium na Střední škole elektrotechnické. Od pana místostarosty si také převzali pamětní diplom města Lipníka nad Bečvou, který jim bude připomínat, kde strávili své středoškolské studium.

15.6.2022

V pondělí 13. 6. navštívil Střední školu elektrotechnickou doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. z Katedry informatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Během přednášky seznámil žáky třetího a vybrané žáky druhého ročníku s možnostmi studia na Univerzitě. Následoval popis různých druhů kódování a jejich praktického využití při kompresi, ukládání, přenosu a šifrování souborů. Součástí přednášky byla ukázka použití algoritmu Huffmanova kódování pro bezeztrátovou kompresi dat. Po přednášce byl prostor pro dotazy žáků.

9.6.2022

V pátek 1. 6. 2022 se v Praze na ČVUT konala přehlídka středoškolských prací studentů z celé České republiky. Této přehlídky se zúčastnil i žák naší školy Jakub Šťastný ze třetího ročníku, kde prezentoval svojí práci. Práci, kterou náš žák prezentoval, byla webová aplikace na filmové a seriálové kvízy (cinrmaster.cz). Na této přehlídce se prezentovalo kolem 130 prací. Na začátku přehlídky každý z účastníků obdržel diplom za účast společně s menšími odměnami. Přehlídka trvala do poledních hodin. Na konci přehlídky se konalo náhodné losovaní výherců, kteří obdrželi balíček odměn od ČVUT. Jakub Šťastný se stal jedním z vítězů přehlídky. Tento den byl zakončen výletem na Petřín, kde byl výhled na celou Prahu.

5.6.2022

Závěrečná zkouška elektrikářů je v plném proudu. Žáci z 3C už mají za sebou písemnou a praktickou zkoušku a čeká je ještě zkouška ústní. Praktickou zkoušku konali žáci na školním pracovišti pro praktickou výuku Na Horecku, nebo na pracovišti firmy, kde v průběhu posledního ročníku byli na odborný výcvik. Slavnostní předávání výučních listů je naplánováno na 14. června v obřadním sále lipnického zámku. Hodně štěstí!

30.5.2022

Setkání třídy absolventů školy po 31 letech bylo především pěkně strávenou sobotou. Nejdříve si absolventi zavzpomínali na odborný výcvik prohlídkou pracoviště Na Horecku. Potom se skupina za doprovodu učitelů vydala do areálu na Tyršově. Jako poslední část oficiálního programu následovala návštěva na domově mládeže. Akce pokračovala příjemně stráveným večerem v místní restauraci, kde byl čas společně zavzpomínat na středoškolská léta.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola skupiny ČEZS-power - Partner výuky fotovoltaických systémů

Spolupracujeme