SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Partner Partner Partner

29.4.2020

Milé žákyně/milí žáci prvního až třetího ročníku,

29.4.2020

Vážení rodiče žáků Střední školy elektrotechnické Lipník nad Bečvou,Ministerstvo zdravotnictví dnes 10. března vydalo mimořádné opatření, jímž se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byla ukončena výuka na naší škole 6. vyučovací hodinu, žáci šli na oběd a poté opustili školní areál. Žáci ubytovaní na domově mládeže se sbalili a odjeli domů. Od zítřka do odvolání nebude škola, domov mládeže ani školní jídelna zpřístupněna žákům školy. Do odvolání se také ruší všechny školní akce a soutěže. Od zítřejšího dne bude probíhat výuka internetovou cestou, tzv. e-learning, a to tak, aby vydaná opatření reagující na nákazu Covid-19 měla co nejmenší dopad na vzdělání žáků školy. Učitelé budou se svými žáky komunikovat přes Edookit nebo přes Outlook, protože třídy mají zřízeny třídní emaily. Známe i technický způsob, jak žákům přes internet zadat testy apod. Z tohoto důvodu Vás chci požádat o součinnost: dohlédněte prosím, aby se Vaše děti školním povinnostem věnovaly. Zvlášť apeluji na rodiče žáků maturitního oboru. Do maturitní zkoušky zbývá několik týdnů a je skutečně třeba, aby se žáci učili a připravovali na zkoušku dospělosti, a to i za těchto mimořádných podmínek. E-learning je moderní způsob výuky, pro žáky příjemný – nemusí nikam jezdit, pracují z domova – a přesto bude účinný a přinese odpovídající výsledky. Vážení rodiče, sledujte aktuality na webu a nové zprávy v Edookitu. Jakmile budeme informováni o obnovení výuky, tuto zprávu Vám bezodkladně předáme. Zachovejme rozvahu a klid. V případě dotazů kontaktujte školu. Ta i v těchto dnech bude fungovat a plnit svoje povinnosti. S pozdravem Mgr. Michael TesařŘeditel školyMimořádné opatření - PDF dokument

24.4.2020

Na základě návrhu na uvolnění škol a školských zařízení, který vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Vám sdělujeme, že od pondělí 11. května bude povolena přítomnost žáků maturitních ročníků ve škole. Budete mít možnost individuálně, popřípadě v malých skupinách navštívit Vaše učitele za účelem výuky. Smyslem výuky bude výhradně příprava na maturitní zkoušku.

5.6.2020

Žáci školy vyrábějí ochranné štíty. Pomocníkem je jim školní 3D tiskárna. Aktuálně tvoří štíty pro maturitní komisi a žáky čtvrtého ročníku před blížícími se ústními maturitními zkouškami.  

1.6.2020

Dne 28. května se konala praktická zkouška maturitní zkoušky žáků čtvrtého ročníku oborů Informační technologie a Mechanik elektrotechnik.

1.6.2020

I letošní školní rok Zastupitelstvo Olomouckého kraje ocenilo významné pedagogy titulem Pedagog Olomouckého kraje 2020. Výběrová komise Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost letos doporučila ke jmenování 15 osobností z 33 navržených. Slavnostní předávání ocenění Pedagogům Olomouckého kraje proběhlo dne 25. května v sále Pegasus v budově Regionálního centra. Z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a náměstka hejtmana pro oblast školství Ladislava Hynka převzal vyznamenání také pan Ing. Jan Bortl, PhD.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola ČEZ ČEZ

Spolupracujeme