Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

29.9.2022

Mladí elektrikáři ze třídy 1C se zúčastnili exkurze do fotovoltaické elektrárny v Horní Moštěnici. Z vesnice se přesunuli k elektrárně, kde začal odborný výklad pana správce, který osobně vede údržbu celého systému. Ten nejdříve podal podrobné informace o historii, provozu a výkonu zařízení a poté žákům ukázal technické zázemí elektrárny. Součástí programu byla prohlídka po areálu fotovoltaické elektrárny. Exkurze byla pro elektrikáře prvního ročníku velmi přínosná, a to pro elektrikáře se zaměřením na energetiku, tak zvláště pro ty, kteří si fotovoltaické systémy vybrali jako své odborné zaměření. Akce se konala pod záštitou Solární asociace, která pořádá dny otevřených dveří solárních elektráren. 

20.9.2022

Dne 5. září odstartoval letošní adaptační kurz pro první ročníky. Vzhledem k většímu počtu žáků napříč všemi obory byl kurz rozdělen na dva samostatné kurzy ve stejné lokalitě.

9.9.2022

V rámci dne otevřených dveří navštívili žáci domova mládeže vojenskou posádku v Lipníku nad Bečvou. K vidění zde byly ukázky vojenské techniky místních útvarů a bojová vozidla z nedalekých posádek. Zájemcům byly zodpovězeny dotazy na téma využití vojenské techniky, zbraní, vysílaček, radiostanic používaných současnou AČR. Žáci se také projeli na korbě vojenské Tatry a vyzkoušeli si tak reálně pracovní náplň profesionálního vojáka. Soudě dle rozzářených úsměvů odcházeli všichni spokojeni a určitě si den s vojáky hodně užili. 

8.9.2022

Hned první školní den odpoledne po návratu ze školy čekalo na letošní prváky ubytované na domově mládeže ještě jedno „seznamování se“. A to s městem Lipník nad Bečvou, ve kterém budou mít na Domově mládeže SŠE po dobu svého studia svůj „druhý domov“. Žáci absolvovali komentovanou prohlídku města, prohlédli si významné kulturní památky a seznámili se s jeho historií. Počasí bylo skvělé a všichni zvládli i náročný výstup po schodech na věž kostela, odkud uviděli celé město z ptačí perspektivy. Příjemná procházka městem se všem moc líbila a na závěrečné fotografii na větvích „opičího stromu“ v zámecké zahradě ji účastníci zhodnotili „palcem nahoru“.

25.7.2022

Historické lodě, které znají diváci na celém světě, se staví v areálu Střední školy elektrotechnické.

14.7.2022

Na konci školního roku, s přibližujícím se rozdáním vysvědčení a těšením se na prázdniny, se na odloučeném pracovišti v Přerově na Osmeku konal workshop pro žáky ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Akce se uskutečnila v rámci aktivit projektu IKAPOK2.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola skupiny ČEZS-power - Partner výuky fotovoltaických systémů

Spolupracujeme