SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

4.1.2021

Vážení uchazeči, nabízíme Vám individuální prohlídku školy.

21.12.2020

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.

5.1.2021

Online Burza Škol

4.1.2021

Zveme Vás na Dny otevřených dveří vzdálenou formou, není možná osobní přítomnost zájemců a jejich rodičů!

21.12.2020

Sdílíme video o práci elektromontéra fotovoltaických systémů s laskavých svolením pana Jaroslava Šuvarského, zakladatele S-Power Energies.

21.12.2020

Co si máme představit pod pojmem virtuální realita? Jedná se o technologii, která uživateli umožnuje ocitnout se v simulovaném prostředí. Jinými slovy můžeme říci, že se snažíme vytvořit trojrozměrnou iluzi reálného světa za pomoci moderní počítačové technologie. K tomu slouží například letové simulátory, simulace chirurgických zákroků a v neposlední radě i videohry.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola ČEZČEZ

Spolupracujeme