SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

24.8.2021

Důležité informace o epidemických opatřeních na SŠE naleznete v sekci "Úřední deska"   

17.4.2021

Střední škola elektrotechnická podpisem ředitele podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci se společností S-Power Energies, s.r.o. Za společnost smlouvu podepsal její jednatel a zakladatel Ing. Šuvarský. Cílem spolupráce bude výuka fotovoltických systémů, a to především v odborném výcviku v budově dílen Na Horecku. Právě tam společnými silami uskutečníme svůj nápad a začínáme budovat dvě učebny. První je montážní pro výcvik instalace střešních solárních panelů na různé typy střech (pálená taška, falcovaný plech, rovná střecha apod.). Ta druhá je diagnostická a součástí sestav bude např. jednofázový 1 trackerový systém s regulací přebytků do topného žebříku, třífázový asymetrický systém s baterií a záložním okruhem nebo izraelský jednofázový systém Solaredge s optimizéry a pokročilým monitoringem. Učebna bude propojena se solárními panely na střeše budovy.  

21.12.2020

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.

17.9.2021

Dne 6. září odstartoval letošní adaptační kurz pro první ročníky. Vzhledem k většímu počtu žáků napříč všemi obory byl kurz rozdělen na dva samostatné kurzy s rozdílnou destinací. Třídy 1E a 1F vyrazily společně se svými třídními učiteli objevovat krásy Hrubého Jeseníku a to konkrétně na Chatu Sokolku v blízkosti obce Kouty nad Desnou. Po celou dobu pobytu panovalo krásné slunečné počasí. První den žáci zdolali Medvědí horu (1163 m n. m.), která nabízí velmi krásný výhled do blízkého okolí a třeba i na nedaleký Praděd. Večer byl v duchu odpočinku a seznamovacích her. Druhý den pobytu žáci vyrazili na kratší túru na Červenohorské sedlo (1013 m n. m.). Odpoledne přijel žáky pozdravit pan ředitel a rozdal drobné občerstvení. Večer probíhal vědomostní kvíz, ve kterém týmy soupeřily proti sobě ve znalostech z oboru Českého jazyka, Dějepisu, Zeměpisu, Sportu a dalších odvětví. Na závěr večera proběhla taneční diskotéka.

3.9.2021

S příchodem nového školního roku se žákům prvního ročníku ubytovaným na domově mládeže otevřely brány města Lipníka nad Bečvou. Za příjemného výkladu paní průvodkyně si prohlédli krásné kulturní památky a seznámili se s historií města. Pro ubytované žáky se Lipník stane po dobu jejich studia „druhým domovem“. Přejme jim, ať se jim tu líbí.

2.9.2021

Jak je tradicí na naší škole, přivítali jsme žáky prvních ročníků i jejich rodiče na slavnostním zahájení školního roku ve společenském sále na domově mládeže. Kromě přivítání a organizačních záležitostí byli přítomní seznámeni s novými školními vzdělávacími programy platnými pro první ročník od tohoto školního roku. Podle nich dojde k této profilaci oborů následovně: Informační technologie – Programování a počítačové systémy, Elektrotechnika – mikroprocesorové a řídící systémy, Mechanik elektrotechnik – Silnoproud, slaboproud a energetika, Elektrikář – Silnoproud, slaboproud a energetika a Elektrikář – Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola skupiny ČEZS-power - Partner výuky fotovoltaických systémů

Spolupracujeme