Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

10.3.2023

(ČJ, AJ, OV, M, TV); Počet: 2

22.2.2023

Elektrotechnika,  Informační technologie 

27.3.2023

V týdnu od 20. do 24. března se žáci tříd 2B, 2E, 2F, 3B a 3EF účastnili Literárních procházek Lipníkem, které pořádala Městská knihovna Lipník nad Bečvou. Žáci tak měli možnost se dozvědět, kam chodil Jaroslav Hašek na pivo, koho v Lipníku navštěvoval Jiří Wolker, nebo co spojuje autorku vesnické prózy Terézu Novákovou s objevitelem zákonů genetiky Johannem Gregorem Mendelem.

27.3.2023

Dne 21. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve florbale o pohár primátora města Přerova. Turnaj se konal ve sportovní hale Obchodní akademie Přerov. Po prvních dvou prohrách naši studenti ztráceli naděje a chtěli turnaj ukončit dříve. Naštěstí se společnými silami dokázali namotivovat a dalších tří zápasů se nakonec zúčastnili, což se jim vyplatilo a přivezli si krásné bronzové místo. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.

20.3.2023

Dne 7. 3. 2023 se účastnily třídy 1B, 2B, 1C přednášky Energie budoucnost lidstva. Přednášeli nám pan Tomáš Hejl a pan Ing. Petr Pavlík. V první části přednášky jsme byli seznámeni se vším, co se týká energie, obohatili jsme si znalosti ohledně BLACKOUTU, anebo jak šetřit energii.  Dále jsme byli seznámeni s využitím energie v domácnostech a také jakou má co spotřebu. Například, že jenom vytápění domácnosti je zhruba 65 % spotřeby energie nebo že je přibližně 770 milionů obyvatel na planetě, co nemají elektřinu. Také jsme probrali rozlišení výroby energie podle znečisťování ovzduší jako emisní, nízko emisní, bezemisní a také jak se jaký typ energie vyrábí.

10.3.2023

Dne 8. 3. 2023 byl pořádáno v Přerově okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji – tlaky s činkou 75% váhy, shyby na hrazdě, vznosy na hrazdě, trojskok z místa. Okresního kola se zúčastnili tito žáci školy Vojtěch Tomala, Leon Gajdáč, Dan Štěpánek, Zbyněk Skopalík a Petr Seidl. V účasti 7 družstev (38 závodníků) naše škola obsadila celkové 6. místo. Z našich žáků si nejlépe vedl žák Vojtěch Tomala, který obsadil 17. místo (154b), a Dan Štěpánek na 20. místě (145b).

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola skupiny ČEZS-power - Partner výuky fotovoltaických systémů

Spolupracujeme