SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Důležitá oznámení a aktuality

Praktické

Edookit Školní pošta Strava.cz

9.10.2020

Vydáním krizových opatření vlády vzhledem ke covid-19 se mění od 12. října organizace výuky na středních školách.

18.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s účinností od 18.9.2020 mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření covid-19.

9.9.2020

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost pro žáky nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Na domovech mládeže zaměstnanci a ubytovaní žáci roušky nosit nemusí.  

14.10.2020

Na základě nařízení vlády ČR počínaje 14. říjnem 2020 do 1. listopadu 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

7.10.2020

Třídy 1EF a 1B se 6. října zúčastnily výstavy Svědkové lidskosti, putovní expozice upozorňující na hrdinské činy německých odpůrců nacismu. Výstava se koná v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou a organizačně ji zajišťuje Okrašlovací spolek Lípa.

2.10.2020

Setkání s dobrovolnými záchranáři na téma školení první pomoci a vyhledávání pohřešovaných osob v těžkém terénu za pomocí čtyřkolek a dalšího vybavení se skutečně vydařilo.

Více novinek

Historie školy


Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery. kola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku.Více


Partnerská škola

Partnerská škola ČEZČEZ

Spolupracujeme