Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

29.9.2022

Mladí elektrikáři ze třídy 1C se zúčastnili exkurze do fotovoltaické elektrárny v Horní Moštěnici. Z vesnice se přesunuli k elektrárně, kde začal odborný výklad pana správce, který osobně vede údržbu celého systému. Ten nejdříve podal podrobné informace o historii, provozu a výkonu zařízení a poté žákům ukázal technické zázemí elektrárny. Součástí programu byla prohlídka po areálu fotovoltaické elektrárny. Exkurze byla pro elektrikáře prvního ročníku velmi přínosná, a to pro elektrikáře se zaměřením na energetiku, tak zvláště pro ty, kteří si fotovoltaické systémy vybrali jako své odborné zaměření. Akce se konala pod záštitou Solární asociace, která pořádá dny otevřených dveří solárních elektráren. více

20.9.2022

Dne 5. září odstartoval letošní adaptační kurz pro první ročníky. Vzhledem k většímu počtu žáků napříč všemi obory byl kurz rozdělen na dva samostatné kurzy ve stejné lokalitě.více

9.9.2022

V rámci dne otevřených dveří navštívili žáci domova mládeže vojenskou posádku v Lipníku nad Bečvou. K vidění zde byly ukázky vojenské techniky místních útvarů a bojová vozidla z nedalekých posádek. Zájemcům byly zodpovězeny dotazy na téma využití vojenské techniky, zbraní, vysílaček, radiostanic používaných současnou AČR. Žáci se také projeli na korbě vojenské Tatry a vyzkoušeli si tak reálně pracovní náplň profesionálního vojáka. Soudě dle rozzářených úsměvů odcházeli všichni spokojeni a určitě si den s vojáky hodně užili. více

8.9.2022

Hned první školní den odpoledne po návratu ze školy čekalo na letošní prváky ubytované na domově mládeže ještě jedno „seznamování se“. A to s městem Lipník nad Bečvou, ve kterém budou mít na Domově mládeže SŠE po dobu svého studia svůj „druhý domov“. Žáci absolvovali komentovanou prohlídku města, prohlédli si významné kulturní památky a seznámili se s jeho historií. Počasí bylo skvělé a všichni zvládli i náročný výstup po schodech na věž kostela, odkud uviděli celé město z ptačí perspektivy. Příjemná procházka městem se všem moc líbila a na závěrečné fotografii na větvích „opičího stromu“ v zámecké zahradě ji účastníci zhodnotili „palcem nahoru“.více

25.7.2022

Historické lodě, které znají diváci na celém světě, se staví v areálu Střední školy elektrotechnické.více

14.7.2022

Na konci školního roku, s přibližujícím se rozdáním vysvědčení a těšením se na prázdniny, se na odloučeném pracovišti v Přerově na Osmeku konal workshop pro žáky ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Akce se uskutečnila v rámci aktivit projektu IKAPOK2.více

3.7.2022

Dne 29.6.2022 se žáci 2C vydali na celodenní výlet do Ostravy, kde se seznámili s patronkou havířů sv. Barborou, systémem důlního záchranářství a jeho vývojem, poté sfárali do dolu Anselm, kde jim výřečný pan průvodce, bývalý havíř, popsal těžký úděl horníků, ukázal důlní stroje i činnost důlního elektrikáře a jeho práci u trafa. Pomyslnou tečku za návštěvou Hornického muzea byla jízda malým důlním vláčkem, kde jsme se vměstnali až 4 osoby do skromných kupé.více

19.6.2022

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 se žáci Střední školy elektrotechnické zúčastnili turnaje ve streetballu, který se konal v Olomouci na venkovním parkovišti obchodního centra Galerie Šantovka. Pořadatelem soutěže je Česká streetballová asociace, z.s., která se podílí na charitativní činnosti, a za každý bod, který hráči získali, putovalo 30 Kč na dobrou věc.více

17.6.2022

Úspěšní maturanti třídy 4BE a učni třídy 3C předstoupili v reprezentativním obřadním sále zámku v Lipníku nad Bečvou, aby si převzali vysvědčení o úspěšném absolutoriu maturitní nebo závěrečné zkoušky, které zúročily jejich studium na Střední škole elektrotechnické. Od pana místostarosty si také převzali pamětní diplom města Lipníka nad Bečvou, který jim bude připomínat, kde strávili své středoškolské studium.více

15.6.2022

V pondělí 13. 6. navštívil Střední školu elektrotechnickou doc. RNDr. Michal Krupka, Ph.D. z Katedry informatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Během přednášky seznámil žáky třetího a vybrané žáky druhého ročníku s možnostmi studia na Univerzitě. Následoval popis různých druhů kódování a jejich praktického využití při kompresi, ukládání, přenosu a šifrování souborů. Součástí přednášky byla ukázka použití algoritmu Huffmanova kódování pro bezeztrátovou kompresi dat. Po přednášce byl prostor pro dotazy žáků.více

9.6.2022

V pátek 1. 6. 2022 se v Praze na ČVUT konala přehlídka středoškolských prací studentů z celé České republiky. Této přehlídky se zúčastnil i žák naší školy Jakub Šťastný ze třetího ročníku, kde prezentoval svojí práci. Práci, kterou náš žák prezentoval, byla webová aplikace na filmové a seriálové kvízy (cinrmaster.cz). Na této přehlídce se prezentovalo kolem 130 prací. Na začátku přehlídky každý z účastníků obdržel diplom za účast společně s menšími odměnami. Přehlídka trvala do poledních hodin. Na konci přehlídky se konalo náhodné losovaní výherců, kteří obdrželi balíček odměn od ČVUT. Jakub Šťastný se stal jedním z vítězů přehlídky. Tento den byl zakončen výletem na Petřín, kde byl výhled na celou Prahu.více

5.6.2022

Závěrečná zkouška elektrikářů je v plném proudu. Žáci z 3C už mají za sebou písemnou a praktickou zkoušku a čeká je ještě zkouška ústní. Praktickou zkoušku konali žáci na školním pracovišti pro praktickou výuku Na Horecku, nebo na pracovišti firmy, kde v průběhu posledního ročníku byli na odborný výcvik. Slavnostní předávání výučních listů je naplánováno na 14. června v obřadním sále lipnického zámku. Hodně štěstí!více

30.5.2022

Setkání třídy absolventů školy po 31 letech bylo především pěkně strávenou sobotou. Nejdříve si absolventi zavzpomínali na odborný výcvik prohlídkou pracoviště Na Horecku. Potom se skupina za doprovodu učitelů vydala do areálu na Tyršově. Jako poslední část oficiálního programu následovala návštěva na domově mládeže. Akce pokračovala příjemně stráveným večerem v místní restauraci, kde byl čas společně zavzpomínat na středoškolská léta.více

19.5.2022

Dne 18. 5. 2022 žáci domova mládeže navštívili v rámci Mezinárodního dne muzeí hrad Helfštýn. Zde mohli vidět expozici archeologie, expozici paláce a vyhlídkovou věž. Také měli možnost si prohlédnout nově otevřené prostory renesančního paláce. Počasí přálo, a tak se celá akce náramně vydařila.  více

13.5.2022

Společnosti MSEM, a.s., a ENPRO Energo, s.r.o., zorganizovaly projektový den na přerovském polygonu. Obsahem byla práce s plošinami do výšek, projektování v energetice, obecně práce na energetických montážích. Akce se zúčastnili kromě dalších zaměstnanců samotní ředitelé těchto společností, kteří se mohli osobně seznámit s žáky závěrečných ročníků, předat jim propagační materiály a některé oslovit, aby po maturitní nebo závěrečné zkoušce u nich našli pracovní uplatnění. Projektový den společnosti MSEM a ENPRO dopadl na výbornou. Akce se zúčastnili žáci maturitního ročníku oboru Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik a závěrečného ročníku oboru Elektrikář.více

2.5.2022

V pondělí 25. dubna se konalo okresní kolo soutěže ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Organizátorem bylo SVČ Atlas a Bios, Přerov. Soutěž proběhla distanční formou.více

20.4.2022

Třída Mechaniků elektrotechniků z 2. B se zúčastnila exkurze ve firmě Elektrik Hranice. Oborem podnikání firmy je kompletování rozvaděčů pro průmysl na míru. Pracovníci firmy do rozvaděčů instalují vše od jistících prvků až po pokročilé programovatelné součásti, sloužící zejména pro vzdálenou správu připojených zařízení. Firma si tyto součásti sama programuje.více

19.4.2022

Dne 11. 4. 2022 se uskutečnil Den projektů, uspořádaných z ročníkových prací třetích ročníku maturitních oborů. Celkem obhajovalo své projekty 31 žáků. Obhajoby prací byly roztříděny do dvou skupin. V první skupině porotovali učitelé Ing. Jan Bortl, Ph.D., a pan Jaroslav Frankovič – třída ICT4, ve druhé pak Mgr. Vojtěch Franek a Ing. Petr Hronek – třída ICT1.více

7.4.2022

Studenti naší školy se v rámci výuky ekonomiky zúčastnili on-line soutěže „Co nás čeká v EU v roce 2022“, kterou pořádalo středisko EUROPE DIRECT v Liberci. A z Liberce přišla dobrá zpráva!více

4.4.2022

Oznámení o vyhlášení voleb do Školské rady SŠE Lipník nad Bečvouvíce

4.4.2022

V pátek 1. dubna se žáci posledních ročníků (třídy 4BE a 3C) měli možnost blíže seznámit s činností firmy MERCON Přerov, která působí v různých oblastech dodávek elektrických zařízení u nás i v zahraničí. Díky poutavé prezentaci mimo jiné zjistili, že firma má kompetence v těchto oblastech: automatizace, elektroinstalace, montáž, čistírny odpadních vod pro obce, servis a dodávky frekvenčních měničů. Pro posluchače bylo zajímavé, že o této firmě se zaujetím povídali bývalí žáci naší školy, kteří do firmy nastoupili hned po ukončení studia a dle jejich vyjádření jsou se svým pracovním uplatněním i finančním ohodnocením spokojeni. Maturitní a závěrečné zkoušky se kvapem blíží a po jejich úspěšném zvládnutí budou absolventi hledat pracovní uplatnění, nejlépe v oboru.více

25.3.2022

V pátek 11. 3. 2022 se v útulném penzionu Rezidence uskutečnil 18. ročník krajské konference  ENERSOL 2022 Tentokrát již ne on-line, ale s osobní účastí pořadatelů, hostů i soutěžících ze sedmi středních škol Olomouckého kraje. Naše škola vyslala dvě práce do kategorie „ Enersol a praxe“. A dařilo se nám opravdu dobře. Třetí místo a postup do celostátního kola, které proběhne 24. a 25. 3.2022 v Třebíči, vybojoval Marek Vybíral ze třídy 3B s prací „Automatizovaný skleník“. Druhá práce s názvem „Spoření energií“ obsadila 5. místo. Autory byli Jiří Maňák a František Adam Šejba, také žáci třetího ročníku. Všem srdečně blahopřejeme a děkujeme. Markovi přejeme co nejlepší umístění v celostátním kole a možnost prezentovat svoji práci na mezinárodní konferenci v dubnu v Otrokovicích.více

24.3.2022

Ve Středisku volného času Atlas Bios v Přerově se konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Porota byla složena z učitelů anglického jazyka a rodilého mluvčího z USA.více

22.3.2022

Ve středu 9. března jsme byli divadelním představení Noc na Karlštejně. Jde o muzikál o dvou ženách, které tak moc milují své muže, že se rozhodnou strávit noc na Karlštejně, kam ale ženy nesmí. Nakonec vše dobře dopadne, Karel IV. zruší svůj zákaz vstoupit ženám na Karlštejn a všichni jsou šťastní až do smrti. Muzikál byl zábavný a zajímavý.více

21.3.2022

Lyžařský zájezd na Bílou se skutečně vydařil. Zúčastnili se ho zájemci ze všech ročníků, většinou na lyžích, někteří na prknech, a tři pedagogové, kteří zajišťovali organizaci a nezbytnou pohotovost s lékárničkou. K žádnému úrazu však nedošlo. Svítilo sluníčko, lyžařské podmínky byly na výbornou, čekání na čtyřsedačku utíkalo rychle. Super školní den.více

6.3.2022

Společnost ČEZ stále pamatuje na naši i svoji budoucnost a znovu nabídla budoucím elektrikářům a nejen jim možnost virtuální prohlídky některé z elektráren ČEZu. Naši žáci si tentokrát vybrali jadernou elektrárnu Temelín. Díky moderátorské dvojici a jejímu přístupu jsme mohli navštívit i provozy běžnému smrtelníkovi nepřístupné. Prohlídka žákům umožnila rozšířit si teoretické znalosti o reálné poznatky. Společnosti ČEZ tak patří zasloužené „děkujeme“, že i touto formou se mohou žáci a jejich učitelé seznámit s realitou a skutečným chodem elektrárny.více

1.3.2022

V pátek 18. a 23. února se konala školní kola olympiády v anglickém jazyce. Nejprve si žáci změřili své dovednosti v náročných úkolech zaměřených na porozumění textu, poslechovém cvičení a použití jazyka například v takzvaných větných transformacích, kde je úkolem vyjádřit danou větu téměř stejným způsobem, ale s použitím určitého slova. Toto cvičení vyžaduje již pokročilou úroveň znalosti jazyka, a najdete jej proto až v testech úrovně B2 a vyšší. V druhém kole v pondělí 23. února si žáci vylosovali téma, na které samostatně hovořili.více

1.3.2022

Dne 24.2.2022 se v Přerově konalo okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji – tlaky s činkou 75% váhy, shyby na hrazdě,vznosy na hrazdě, trojskok z místa. Okresního kola se z naší školy zúcastnili tito žáci: Radovan Konečný, Petr Seidl, Jan Štěpánek a Vojtěch Tomala. Tým naší školy obsadil celkové 5. místo. Nejlépe si z našich žáků vedl Vojtěch Tomala, který dosáhl 13.místo v hodnocení jednotlivců (134 b)  a 14.místo obsadil Radovan Konečný v hodnocení  jednotlivců (132,5b).více

21.2.2022

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že podle kritérií přijímacího řízení podáváte přihlášku do oboru 26-51-H/01 Elektrikář pouze jednu. Odborné zaměření uvádět můžete, ale nemusíte. Podle počtu přijatých přihlášek do tohoto oboru můžeme garantovat, že se obě odborná zaměření otevřou.více

13.2.2022

Přípravný kurz je pro uchazeče zdarma a koná se na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781. Přihláška je i na stránkách školy http://sse-lipniknb.cz v sekci Přijímací řízení. Přihlášku zasílejte na: sse@sse-lipniknb.cz nejpozději do 1. března 2022.více


Zobrazit více