SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

6.4.2021

Více informací v sekci "Nabídka práce":více

14.3.2021

Hledáme posilu na pacovní pozici Učitel odborného výcviku – silnoproudvíce

11.3.2021

Školní jídelna hledá posilu na pracovní pozici Kuchařka/ Kuchař.více

4.3.2021

Důležité sdělení pro uchazeče o konání jednotné přijímací zkouškyvíce

2.3.2021

Střední škola elektrotechnická chce od nového školního roku posílit výuku informační technologie. Z tohoto důvodu hledáme posilu do stávajícího týmu učitelů IT.více

21.12.2020

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.více

8.4.2021

V době, kdy se 3D tisk stává stále populárnějším, hledají se i možnosti, jak jej zapojit do výuky. 3D tisk rozvijí kreativitu i technické myšlení. Proto Průša připravil program pro všechny školy, který pomůže lépe zavést 3D tiskárny do výuky. Škola dostala zapůjčenou tiskárnu Prusa Mini a nyní je na pedagogickém sboru vymyslet možnost, jak tiskárnu zapojit do výuky. Pokud se nám to povede, tiskárna zůstane v majetku školy zcela zdarma a bude využita pro výuku. Držte nám palce!více

6.4.2021

Zakladatel společnosti S-Power ve svém rozhovoru mluví o perspektivách obnovitelných zdrojů energie i o spolupráci s naší školou v oblasti výuky fotovoltaiky. Ta začne v prvním ročníku od září 2021. Děkujeme za šíření dobrého jména školy!více

14.3.2021

V pondělí 8.března 2021 se naši žáci a učitelé mohli zúčastnit odborné přednášky na velice zajímavé téma Distribuce elektrické energie a distribuční soustava. Vzhledem k současné situaci proběhla tato přednáška on-line formou, ale i tak byla poutavá. Přednášku si připravil zaměstnanec ČEZu pan Martin Bažant. Forma jeho prezentace byla velice dobře volená a byla přínosem pro rozšíření znalostí jak žáků, tak i vyučujících. Přednášky a následné diskuze se zúčastnilo celkem 67 osob z řad studentů 2., 3., a 4. ročníků. Všichni jsme byli spokojeni a těšíme se na další přednášky, nejlépe s osobní účastí.více

10.3.2021

Tým žáků ze Střední školy elektrotechnické reprezentuje školu v esport lize středních škol ve hře League of legends na mapě summoners rift. Hrajeme proto ve formátu pět proti pěti: https://www.esportliga.cz/elss/více

10.3.2021

V Deníku vyšel nový článek o fotovoltaice. Dočtete se například i vyjádření pana ředitele k perspektivě tohoto oboru a mnoho dalších užitečných informací.více

12.2.2021

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 je dlouholetým členem Okresní hospodářské komory Přerov. Studium na této škole doporučujeme a podporujeme. Vzhledem k nastupujícímu průmyslu 4.0, kdy bude docházet ke změnám na trhu práce a postupné automatizaci práce, budou mít studenti oborů školy, jako je např. Informační technologie a Elektrotechnika, určitě velkou výhodu. Schopnost práce s daty, programování a kódování budou dovednosti, které budou potřebné na mnoha pracovních pozicích. A právě studenti těchto oborů tyto znalosti a dovednosti mohou v průběhu studia na této škole získat a následně uplatnit v budoucím zaměstnání napříč obory.více

12.2.2021

Třída 1.F se od začátku ledna 2021 účastní e-twinningového projektu Zoom In English with Web 2.0 Tools. Naši partneři jsou přibližně stejně staré školní kolektivy z Polska, Chorvatska a Turecka. Projekt bude probíhat do dubna 2021. Smyslem tohoto mezinárodního projektu je osvojit si práci s webovými nástroji při výuce angličtiny, spolupracovat s dalšími účastníky projektu a v neposlední řadě i zlepšit si své jazykové komunikační prostředky. Během prvního měsíce projektu si naši žáci vytvořili svoji komiksovou postavičku, soutěžili se svými návrhy na logo projektu nebo vytvářeli plakáty aplikací Canva. Dále se účastnili schůzky se všemi účastníky prostřednictvím videokonference, byli rozděleni do smíšených mezinárodních týmů a nyní zkouší a hodnotí vybrané webové nástroje k rozšiřování a procvičování slovní zásoby. více

5.2.2021

Druhé číslo letošního Technického týdeníku začíná zajímavým rozhovorem s vedoucím týmu pro nábor technických specialistů Jakubem Klimešem. Rozhovor má titulek Roboty nahradí většinu manuálních pozic a potvrzuje obecně přijímanou tezi, že budoucnost na pracovním trhu patří elektrotechnice a výpočetní technice. Určitě stojí za to citovat krátkou ukázku:více

29.1.2021

Energetická příručka Fotovoltaické systémyvíce

21.12.2020

Sdílíme video o práci elektromontéra fotovoltaických systémů s laskavých svolením pana Jaroslava Šuvarského, zakladatele S-Power Energies.více

21.12.2020

Co si máme představit pod pojmem virtuální realita? Jedná se o technologii, která uživateli umožnuje ocitnout se v simulovaném prostředí. Jinými slovy můžeme říci, že se snažíme vytvořit trojrozměrnou iluzi reálného světa za pomoci moderní počítačové technologie. K tomu slouží například letové simulátory, simulace chirurgických zákroků a v neposlední radě i videohry.více

16.12.2020

Informujeme žáky školy a jejich zákonné zástupce, že vláda ČR svým usnesením zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako VOLNÉ DNY. To znamená, že v tyto dny není povinné distanční vzdělávání.Zákaz osobní přítomnosti se týká také žáků konajících praktické vzdělávání na pracovištích spolupracujících firem. Dále se v období od 21. do 23. prosince zakazuje poskytování ubytování žákům na domově mládeže. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.více

8.12.2020

Nové ochranné přilby značky Delta plus dnes dorazily zásilkovou službou do školy. A to je dobře! Odborný výcvik byl totiž naplno obnoven, jak v dílnách Na Horecku, tak na polygonu Osmek v Přerově. Právě tam balík s přilbami doputuje. Ochranné přilby jsou určeny k zajištění bezpečnosti žáků oboru elektrikář v odborném výcviku elektroinstalačních prací ve výškách, který se vyučuje pod dohledem zkušených mistrů právě na přerovském polygonu. více

26.11.2020

Ještě před uzavřením škol se třída mechaniků elektrotechniků 3B zúčastnila v rámci odborného výcviku exkurze firmy Elfetex v Olomouci. Na pracovišti firmy se konala prezentace elektrotechnických materiálů od společností, jako jsou McLED, KOPOS, SCHNEIDER, TREV ad. Ty jsou rovněž dodavateli elektro zboží pro potřeby firem a živnostníků.více

25.11.2020

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 5. prosince 8–12 hod.více

16.11.2020

Od 18. listopadu 2020 je povoleno prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. tříd základních škol. Výuka na středních školách bude nadále probíhat distančním způsobem. Novinkou bude možnost prezenčních individuálních konzultací. Na jejich realizaci se domluví učitel a žák a bude probíhat v kabinetu učitele nebo v učebně školy. Konzultace je vždy individuální – vždy pouze jeden žák a jeden učitel. Všechny osoby přítomné ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu.více

6.11.2020

Ve dnech 24, a 25. září se v Hradci Králové uskutečnila odložená celostátní konference soutěže ENERSOL 2020. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením se sešlo kolem 60 hostů z řad zástupců MŠMT, MŽP, MPO, zástupců města Hradec Králové a průmyslových firem a koordinátorů soutěžních prací. Organizátorem letošní konference byla SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Práce žáků byly prezentovány prostřednictvím záznamových médií.více

7.10.2020

Třídy 1EF a 1B se 6. října zúčastnily výstavy Svědkové lidskosti, putovní expozice upozorňující na hrdinské činy německých odpůrců nacismu. Výstava se koná v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou a organizačně ji zajišťuje Okrašlovací spolek Lípa.více

2.10.2020

Setkání s dobrovolnými záchranáři na téma školení první pomoci a vyhledávání pohřešovaných osob v těžkém terénu za pomocí čtyřkolek a dalšího vybavení se skutečně vydařilo.více

2.10.2020

Dne 21. září 2020 se žáci tříd 4.B (Mechanik elektrotechnik) a 2.C (Elektrikář) společně se svými učiteli odborného výcviku Janem Valentou a Rudolfem Házem zúčastnili exkurze do fotovoltaické elektrárny v Horní Moštěnici. Tato exkurze se pořádala v rámci čtvrtého ročníku projektu Dny otevřených dveří slunečních elektráren. více

25.9.2020

Dne 22. září byla slavnostně otevřena nová učebna odborného výcviku v budově dílen Na Horecku. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Přikryl, místostarosta města Mgr. Vlček, ředitelé a dalších zástupci základních škol z Lipníka, Přerova a Hranic. Další hosté se na poslední chvíli omluvili z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Po slavnostním úvodu byla přestřižena páska a začala komentovaná prohlídka nové učebny v probíhajícím odborném výcviku. Sami žáci popisovali své činnosti, různé sestavy elektrických obvodů apod. Hosté si potom prohlédli další učebny v budově dílen a celá akce byla zakončena podnětnou diskuzí ve formátu zástupců města, zástupců ZŠ a zástupců SŠ.  více

25.9.2020

Žáci prvních ročníků společně se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní vyrazili na adaptační kurz do malebných Hostýnských vrchů. Byli ubytováni v chatkách na Chatě Pod Tesákem. Adaptační kurz byl třídenní a probíhal od 16. do 18. září 2020.více


Zobrazit více