Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

24.1.2023

Jednotná kritéria přijímacího řízení na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 do prvního ročníku ve školním roce 2023–2024. Bližší informace naleznete zde.více

10.1.2023

TVOJE BUDOUCNOST JSME MY! je heslo spolupráce uzavřené mezi Střední školou elektrotechnickou a Chropyňskou strojírnou. Náplní bude konání praxe a odborného výcviku ve vzdělávacím centru a výrobě, konání praktické maturitní a závěrečné zkoušky ve firmě, pomoc se zpracováním ročníkových prací, soutěž pro žáky naší školy apod. Duální vzdělávání, kdy teoretická výuka se koná ve škole, a část odborného výcviku v Chropyni, může oslovit hlavně žáky z Kojetína, Chropyně, Kroměříže či Přerova. Super škola + super firma = super kariéra.více

8.1.2023

Dny otevřených dveří se budou konat v pátek 13. ledna: 13:00 – 17:00 hod. a v sobotu 14. ledna: 8:00 – 12:00 hod.více

8.1.2023

Žáci 1.- 3.ročníků se zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěž se skládala z písemné a ústní části. Do ústní části postoupilo 12 nejlepších žáků, kteří odpovídali na dvě vybraná konverzační témata. Na 1. místě se umístil žák Vojtěch Kraus z třídy 2.E, na 2. a 3. místě se umístili žáci Tomáš Jaroš - 1.E a Jan Michálek - 2.E. Všem uvedeným žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v okresním kole.více

4.1.2023

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou vypisuje výběrové řízení na: Prodej vozu – CITROËN C 15 D.více

3.1.2023

Věděli jste, že kousek za humny Přerova se vyrábí poklady v podobě lodí, které jste mohli vidět třeba v seriálu Vikingové nebo ve Hře o trůny?více

3.1.2023

V závěru roku 2022 žáci devátých tříd ZŠ Osecká v Lipníku nad Bečvou a ZŠ JAK Přerov Předmostí navštívili naši školu, aby se zúčastnili projektového Dne moderních technologií na SŠE Lipník. Akce se konala v rámci projektu IKAPOK2 CKP 18 Virtuální realita.více

23.12.2022

Poslední školní den v roce 2022 byl ve znamení Předvánočního dne soutěží a her. Nejdříve se učitelé a žáci sešli v tělocvičně, kde hudební soubor pod vedením Mgr. Hudečka zahrál a zazpíval vánoční písně. Poté začaly aktivity, které měly za úkol vymyslet a organizovat samotné třídy. Uspořádal se nohejbalový turnaj, turnaj ve stolním tenise a šipkách, žáci i učitelé soutěžili v šachové hře, ve stolních a karetních hrách a tak dále. Prostě skvělý den!více

23.12.2022

V pátek 16. 12. proběhl plánovaný zájezd do vánočního Krakova, který se nakonec pro skupinu 46 studentů proměnil spíš v zážitkovou jízdu autobusem spojenou s kurzem přežití. Kvůli páteční sněhové kalamitě jsme se do Krakova dostali o tři hodiny později, než bylo původně v plánu. A protože se nás pan řidič snažil po příjezdu uklidňovat, že „cesta domů bývá vždycky rychlejší“, nikdo neměl to srdce mu říct, že se asi přepočítal, když mu na zpáteční cestě autobus vypověděl poslušnost. Navzdory všem nepříznivým okolnostem jsme si všichni celé dvě hodiny v Krakově užili a v autobusu i na zpáteční cestě panovala skvělá nálada.více

18.12.2022

Ve středu 7. 12. 2012 měli žáci maturitních oborů možnost strávit Motivační den s Policií ČR, který pořádalo Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje Územního obvodu Přerov a Úřadu práce v Přerově. Účastníci měli možnost poznat jednotlivá oddělení, prohlídnout si vozy dopravní policie, nechat si provést dechovou zkoušku a zkoušku na návykové látky. Na oddělení kriminalistky poznali kriminalistickou techniku, například jak kriminalisté zajišťují stopy na místě činu a vyzkoušet si používané zbraně. Na otázky podmínek přijetí do služebního poměru a možnosti kariéry u Policie ČR odpovídala personalistka paní Šálková.více

18.12.2022

Vůně čerstvě napečených perníčků opět po roce provází adventní období na domově mládeže. A tak žáci domova mládeže v sále DM společně zdobili vánoční perníčky, poslouchali a zpívali koledy. Jak se jim to moc krásně povedlo, můžeme posoudit na fotografiích.více

15.12.2022

Dne 13. 12. 2022 se studenti Střední školy elektrotechnické zúčastnili místního kola ve florbale, které se konalo v Městské hale v Lipníku nad Bečvou. Celkem se zúčastnilo pět škol (dvě z Lipníku nad Bečvou a tři z Hranic na Moravě).více

6.12.2022

Dne 5. 12. 2022 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve florbale. Turnaj se konal v Městské hale v Lipníku nad Bečvou.více

30.11.2022

Den otevřených dveří se koná v sobotu 3. prosince od 8:00-12:00.více

20.11.2022

Ve spolupráci se SVČ Lipník žáci domova mládeže pravidelně navštěvují kurz standardních a latinskoamerických tanců pro středoškoláky. Kurz zahrnuje celkem 8 lekcí a závěrečný ples. Žáci tak mají možnost pod vedením profesionálních tanečníků naučit se nejen tanečním krokům, ale i pravidlům společenské etikety. více

20.11.2022

SSI Schäfer, s.r.o., Hranice a BBC Bircher zprostředkovaly žákům tříd 2.B a 2.C tzv. „zážitkový den“. Tyto firmy zajistily pro žáky a pedagogické pracovníky přepravu firemním autobusem. Ten pro ně přijel v 7:30 před budovu školy, nebylo tedy nutné se nikde přesouvat. Autobus odvezl žáky na dvě místa – skupina žáků 2.C, vedená Ing. Číhalem, vystoupila u firmy BBC Bircher, Hranice, a skupina žáků 2.B, vedená Bc. Foltánkem, vystoupila u firmy SSI Schäfer, s.r.o., Hranice. Obě skupiny v rámci firem absolvovaly prohlídku s odborným komentářem, který byl zprostředkován zaměstnanci těchto podniků. Žáci si v průběhu exkurze vyzkoušeli také pracovní aktivitu. Ve firmě SSI Schäfer, s.r.o., Hranice, se jednalo o soutěž v zapojování svorkovnice na čas. Po zhodnocení všech žáků se dospělo k následujícímu výsledku – nejlepší trojice žáků byla Koláček Martin (1. místo), Volek Petr (2. místo) a Rejhon Matyáš (3. místo). Žáci třídy 2.B během exkurze také vyplňovali pracovní list, který byl sestaven na základě předchozí spolupráce mezi firmou SSI Schäfer, s.r.o., Hranice, a SŠE, Lipník nad Bečvou. Po prohlídce této firmy vyplňovali žáci 2.B následně dotazník, který se zaměřoval na jejich zpětnou vazbu ohledně proběhlé exkurze. Výsledky žáků pracovního listu a dotazníku budou využity pro výzkumné šetření diplomové práce, která je tvořena pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Následně se skupina žáků 2.B a 2.C vyměnila, tzn., že si žáci prohlédli obě firmy v rámci tohoto zážitkového dne. V čase 13:00 poté přijel firemní autobus pro obě skupiny žáků a pedagogické pracovníky, opět je odvezl před budovu školy, kde byla exkurze ve 13:30 ukončena. Žáci proběhlou exkurzi hodnotili v celkovém měřítku kladně. Zejména pozitivně nahlíželi na prezentaci jejich možného pracovního uplatnění po zdárném vystudování jejich oboru.více

18.11.2022

Propagace školy spojená s náborem žáků do prvního ročníku je v plném proudu. S uchazeči a jejich rodiči jsme se již setkali na Gemmě v Novém Jičíně, na Scholarisu v Prostějově a naposledy na Scholarisu v Přerově. Z této akce, která se konala na Střední škole technické, uveřejňujeme několik fotografií. Propagaci školy měl na starosti tým ve složení Hanka, David, Ondřej a Tomáš. O velkém zájmu o školu svědčí fakt, že jsme před polednem zajeli do školy v Lipníku pro další letáky, protože se jejich počet povážlivě tenčil a pro zájemce odpoledne by již chyběly.   více

7.11.2022

Ve čtvrtek 3. 11. se více než dvacítka studentů maturitních ročníků zúčastnila Gaudeamu, veletrhu pomaturitního a vysokoškolského vzdělávání, na brněnském výstavišti. Měli možnost vytvořit si přesnější představu o své budoucnosti díky široké škále nabídek (nejen) českých univerzit. Na závěr celé výpravy byla spontánně zařazena prohlídka některých brněnských pamětihodností, z nichž studentům učaroval především brněnský orloj.více

31.10.2022

Žáci na domově mládeže tvořili dýně na téma Halloween. Svými povedenými výtvory pak společně dekorovali a rozzářili vstupní halu domova mládeže. Tvořivé odpoledne si všichni moc užili. Tímto děkujeme sponzorům za věnování dýní.  více

31.10.2022

Po dvouleté přestávce způsobené epidemiologickými opatřeními se letos opět mohly konat tradiční soutěže Objev v sobě IT technika a Objev v sobě elektrikáře. Byl to již sedmý ročník a dne 25. října ráno bylo pro soutěžící a jejich doprovod již vše nachystáno. Soutěží se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osek, ZŠ Pavlovice, ZŠ Velká Dlážka, Přerov, ZŠ JAK, Přerov-Předmostí, ZŠ Šromotovo, Hranice a ZŠ Bělotín.více

19.10.2022

Úspěch žáka Jiřího Šváčka,více

18.10.2022

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou přijme nového učitele do svého pedagogického sboruvíce

17.10.2022

V úterý 25. října, proběhne na naší škole 7. ročník soutěže pro žáky ZŠ s názvem Objev v sobě Elektrikáře. Podrobné informace o soutěži naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!více

17.10.2022

V úterý 25. října, proběhne na naší škole 7. ročník soutěže pro žáky ZŠ s názvem Objev v sobě IT technika. Podrobné informace o soutěži naleznete v přiložené pozvánce. Těšíme se na Vás!více

13.10.2022

V minulém týdnu žáci prvních ročníku maturitních oborů navštívili Městskou knihovnu v Lipníku nad Bečvou. Kromě toho, že konečně vědí, kam si můžou s nadšením běžet pro maturitní četbu, si také rozšířili povědomí o činnosti knihovny a prakticky si vyzkoušeli v knihovním systému vyhledávat jednotlivé knižní tituly.více

10.10.2022

Žáci závěrečných ročníků ze tříd 4B, 4EF a 3C se zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Žáci se nejprve vydali do jaderné elektrárny, kde se během prohlídky dozvěděli, jak funguje provoz elektrárny a jaký je proces výroby od štěpení jádra v reaktoru až po distribuci samotné elektřiny. Po exkurzi v jaderné elektrárně se žáci vydali do vodní elektrárny Dalešice, která se nachází na řece Jihlava. Řeku Jihlavu využívá i jaderná elektrárna, ze které čerpá vodu. Ve vodní elektrárně byli žáci poučeni, jak se vyrábí elektřina pomocí vodních turbín. Žáci se v této elektrárně podívali i do jejích útrob, až do samotné hloubky vodní hráze k vodním turbínám. Po navštívení těchto dvou elektráren se žáci vrátili v pořádku zpět. více

29.9.2022

Mladí elektrikáři ze třídy 1C se zúčastnili exkurze do fotovoltaické elektrárny v Horní Moštěnici. Z vesnice se přesunuli k elektrárně, kde začal odborný výklad pana správce, který osobně vede údržbu celého systému. Ten nejdříve podal podrobné informace o historii, provozu a výkonu zařízení a poté žákům ukázal technické zázemí elektrárny. Součástí programu byla prohlídka po areálu fotovoltaické elektrárny. Exkurze byla pro elektrikáře prvního ročníku velmi přínosná, a to pro elektrikáře se zaměřením na energetiku, tak zvláště pro ty, kteří si fotovoltaické systémy vybrali jako své odborné zaměření. Akce se konala pod záštitou Solární asociace, která pořádá dny otevřených dveří solárních elektráren. více

20.9.2022

Dne 5. září odstartoval letošní adaptační kurz pro první ročníky. Vzhledem k většímu počtu žáků napříč všemi obory byl kurz rozdělen na dva samostatné kurzy ve stejné lokalitě.více

9.9.2022

V rámci dne otevřených dveří navštívili žáci domova mládeže vojenskou posádku v Lipníku nad Bečvou. K vidění zde byly ukázky vojenské techniky místních útvarů a bojová vozidla z nedalekých posádek. Zájemcům byly zodpovězeny dotazy na téma využití vojenské techniky, zbraní, vysílaček, radiostanic používaných současnou AČR. Žáci se také projeli na korbě vojenské Tatry a vyzkoušeli si tak reálně pracovní náplň profesionálního vojáka. Soudě dle rozzářených úsměvů odcházeli všichni spokojeni a určitě si den s vojáky hodně užili. více

8.9.2022

Hned první školní den odpoledne po návratu ze školy čekalo na letošní prváky ubytované na domově mládeže ještě jedno „seznamování se“. A to s městem Lipník nad Bečvou, ve kterém budou mít na Domově mládeže SŠE po dobu svého studia svůj „druhý domov“. Žáci absolvovali komentovanou prohlídku města, prohlédli si významné kulturní památky a seznámili se s jeho historií. Počasí bylo skvělé a všichni zvládli i náročný výstup po schodech na věž kostela, odkud uviděli celé město z ptačí perspektivy. Příjemná procházka městem se všem moc líbila a na závěrečné fotografii na větvích „opičího stromu“ v zámecké zahradě ji účastníci zhodnotili „palcem nahoru“.více


Zobrazit více