SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

18.9.2020

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s účinností od 18.9.2020 mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření covid-19.více

9.9.2020

Od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost pro žáky nosit roušky ve společných prostorách škol a školských zařízení – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Na domovech mládeže zaměstnanci a ubytovaní žáci roušky nosit nemusí.  více

27.8.2020

Provoz a výuka na Střední škole elektrotechnické ve školním roce 2020-2021 vycházejí z dokumentu MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid 19 a jeho příloh a doporučení:více

25.9.2020

Dne 22. září byla slavnostně otevřena nová učebna odborného výcviku v budově dílen Na Horecku. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Přikryl, místostarosta města Mgr. Vlček, ředitelé a dalších zástupci základních škol z Lipníka, Přerova a Hranic. Další hosté se na poslední chvíli omluvili z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Po slavnostním úvodu byla přestřižena páska a začala komentovaná prohlídka nové učebny v probíhajícím odborném výcviku. Sami žáci popisovali své činnosti, různé sestavy elektrických obvodů apod. Hosté si potom prohlédli další učebny v budově dílen a celá akce byla zakončena podnětnou diskuzí ve formátu zástupců města, zástupců ZŠ a zástupců SŠ.  více

25.9.2020

Žáci prvních ročníků společně se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní vyrazili na adaptační kurz do malebných Hostýnských vrchů. Byli ubytováni v chatkách na Chatě Pod Tesákem. Adaptační kurz byl třídenní a probíhal od 16. do 18. září 2020.více

25.9.2020

Dne 16. září se třídy 3.B 3.E a 3.C společně s dalšími žáky školy zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny JE Dukovany a vodní nádrže Dalešice.více

23.9.2020

Do 23.9.2020 není na Střední škole elektrotechnické hlášen jediný pozitivní případ nemoci Covid-19. Prezenční výuka probíhá proto standardně podle rozvrhu hodin, a to každý všední den od pondělí do pátku. V provozu je také školní jídelna a domov mládeže. Přijatá přísná hygienická opatření jsou nadále v platnosti.více

20.8.2020

pro první ročníky (nastupující třídy 1EF, 1B a 1C), který se bude konat v dnech 16.-18. září na Tesáku (ubytování v chatkách - fotka níže). Komu z žáků zdravotní stav nedovoluje zúčastnit se kurzu, bude mít zabezpečenu náhradní výuku ve škole.více

2.7.2020

Dne 17. 6. 2020 bylo absolventům třídy 4 BF slavnostně předáno maturitní vysvědčení. Díky současné epidemiologické situaci předávání vysvědčení proběhlo bez přítomnosti rodičů a firem.více

24.6.2020

Jako vždy na konci školního roku, tak i letos umožnila naše škola čerstvým absolventům získat průkaz odborné způsobilosti pro práci v elektrotechnice, dle vyhlášky 50/1978 Sb. Školení a zkoušky se zúčastnilo 10 zájemců, absolventů oboru Mechanik elektrotechnik, kteří podali velice dobré výkony. Se školicí firmou Solid team Olomouc máme dlouholeté výborné zkušenosti, takže vše proběhlo k oboustranné spokojenosti. Budeme se těšit na další spolupráci s firmou i absolventy.více

19.6.2020

Společenský sálvíce

17.6.2020

Nedostali jste se v prvním kole na střední školu? Nestihli jste podat přihlášku, a tak jste se prvního kola nemohli zúčastnit? Váháte a přemýšlíte o změně Vaší vysněné školy či oboru? Rozhodli jste se jít na učební obor a mít tak za tři roky výuční list? SŠE Lipník vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení do oboru Elektrikář. Oficiálně bude vyhlášeno 24. června, ale už teď můžete vypsat přihlášku (stejný formulář jako do prvního kola), zajistit si zdravotní způsobilost od lékaře a vše odevzdat osobně na sekretariát školy nebo poslat poštou.více

16.6.2020

Nedostali jste se v prvním kole na střední školu? Nestihli jste podat přihlášku, a tak jste se prvního kola nemohli zúčastnit? Váháte a přemýšlíte o změně Vaší vysněné školy či oboru? Tak si přečtěte následující! SŠE Lipník vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení do oboru Mechanik elektrotechnik. Oficiálně bude vyhlášeno 24. června, ale už teď můžete vypsat přihlášku (stejný formulář jako do prvního kola), zajistit si zdravotní způsobilost od lékaře a vše odevzdat osobně na sekretariát školy nebo poslat poštou.více

15.6.2020

Odborný výcvik na Střední škole elektrotechnické tvoří podstatnou část výuky oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik. Vyučuje se v Přerově na odloučeném pracovišti a v Lipníku nad Bečvou v budově dílen Na Horecku.více

5.6.2020

Žáci školy vyrábějí ochranné štíty. Pomocníkem je jim školní 3D tiskárna. Aktuálně tvoří štíty pro maturitní komisi a žáky čtvrtého ročníku před blížícími se ústními maturitními zkouškami.  více

1.6.2020

Dne 28. května se konala praktická zkouška maturitní zkoušky žáků čtvrtého ročníku oborů Informační technologie a Mechanik elektrotechnik.více

1.6.2020

I letošní školní rok Zastupitelstvo Olomouckého kraje ocenilo významné pedagogy titulem Pedagog Olomouckého kraje 2020. Výběrová komise Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost letos doporučila ke jmenování 15 osobností z 33 navržených. Slavnostní předávání ocenění Pedagogům Olomouckého kraje proběhlo dne 25. května v sále Pegasus v budově Regionálního centra. Z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a náměstka hejtmana pro oblast školství Ladislava Hynka převzal vyznamenání také pan Ing. Jan Bortl, PhD.více