Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

24.9.2023

Ve dnech 20.-22. září se třídy Elektrotechnikové z 2E a Informatikové 2F zúčastnili sportovně turistického kurzu na slovenské straně obce Makov, na chatě Bačkárna. První den po příjezdu chlapci a jejich učitelé absolvovali kratší výšlap na hřeben Javorníků, směrem k Velkému Javorníku 1 072 m. n. m. Sedmikilometrová příjemná procházka s krásnými výhledy byla zpestřena o základní poznatky ze zdravovědy, především poskytnutí první pomoci, přivolání pomoci, kontakty na horskou službu a použití mobilních telefonů pro řešení krizových situací v horském terénu. Večer si žáci zahráli stolní společenské hry, kulečník a také se zpívalo u kytary.více

21.9.2023

Během prázdnin probíhaly renovační práce ve venkovní části polygonu na Osmeku v Přerově. To umožnilo přesunout odborný výcvik elektrikářů-energetiků z haly do venkovních prostor. Venkovní část polygonu bude využívána dle přízně počasí do října a potom od jara do konce školního roku.   více

21.9.2023

Dne 21. září se uskutečnila exkurze do firmy Chropyňská strojírna, kterou navštívilo 5 žáků (2 žáci ze 3B a 3 žáci ze 2C). Žáci byli provedeni jednotlivými částmi výrobních prostor až po vývojové oddělení. V průběhu exkurze jim technikové firmy prezentovali elektrické a pneumatické systémy, rozebrali jednotlivá zařízení a předvedli praktickou ukázku funkčnosti dílčích komponentů. Žákům byla také nabídnuta možnost konání individuální praxe ve firmě.více

21.9.2023

S novým školním rokem se žáci prvního ročníku ubytovaní na domově mládeže seznámili s městem Lipníkem nad Bečvou. Prohlídka probíhala za milého doprovodu a s výkladem průvodkyně. Při příjemné letní procházce městem mohli spatřit významné kulturní památky a seznámili se s historií města.více

17.9.2023

Ve dnech 13. a 14. září se konala VI. Mezinárodní konference Práce pod napětím 2023 na Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokolnici. Účastníci si po dva dny nabyté zajímavým programem vyměňovali zkušenosti v oblasti prací prováděných pod napětím na nízkém, vysokém a velmi vysokém napětí. Součástí konference byly odborné přednášky a praktické ukázky na výukovém polygonu. Souběžně se konala výstava technologických prvků, nástrojů a ochranných pomůcek vhodných pro PPN.více

17.9.2023

Dne 6. září odstartoval letošní adaptační kurz pro první ročníky. Vzhledem k většímu počtu žáků napříč všemi obory byl kurz rozdělen na dvě samostatné akce v blízké lokalitě.více

29.7.2023

V atmosféře přicházejících prázdnin dne 26. června se na odloučeném pracovišti Střední školy elektrotechnické, které se nachází v Přerově na Osmeku, konal druhý ročník Projektového dne moderních technologií na přerovském polygonu. Akce se konala v rámci aktivit Implementace krajského akčního plánu (IKAP) zaměřených na spolupráci středních a základních škol a popularizaci technického vzdělání u dětí školou povinných. Jako v úspěšném minulém ročníku se na organizaci projektového dne podíleli také zástupci společnosti ČEZ.více

19.7.2023

Během prádnin probíhají intenzivní práce na odloučeném pracovišti v Přerově na Osmeku. Pracovníci školy nově natřeli betonovou podlahu haly, vyklízejí sklady a renovují šatní skříňky. Posekali venkovní areál, což je plocha o téměř jednoho hektaru. K sečení trávy slouží nový zahradní sekací traktor značky SOLO Al-Ko, který byl zakoupen v závěru školního roku. Pravidelně sečený a udržovaný areál odpovídá záměru vyučovat žáky elektrikáře na sloupech a zařízeních na venkovní části polygonu od začátku příštího školního roku. více

10.7.2023

V závěru školního roku se třída Elektrikářů z 2D zúčastnila exkurze do firmy Tramo rail, a.s. Firma se zabývá výstavbou a rekonstrukcí trolejového vedení. Exkurze probíhala v montážním vlaku a v jeho okolí. Vlak byl složen z lokomotivy, různých typů montážních vagónů a jeřábu. Vagón sloužící jako šatna byl dokonce kvůli exkurzi vyzdoben fotografiemi, které znázorňovaly několik uplynulých let realizace firmy. Celou exkurzi vedla paní Krkošková s pomocí pracovní čety čítající asi deset zaměstnanců. Program exkurze byl velmi dobře vymyšlen a skládal se z několika částí. V úvodu si žáci vyzkoušeli připnout zkratovací soupravu, následovala prohlídka lokomotivy, zkracování kabelů různými nůžkami, tvorba kabelových ok a jízda na jeřábové plošině. Na závěr si žáci, pokud chtěli, mohli zahrát elektronické šipky. Na rozloučenou jsme dostali dárkové tašky s psacími potřebami, svítilnou, a hlavně jsme si mohli nechat reflexní vesty, které se žákům mohou hodit pro bezpečný pohyb po silnici.více

5.7.2023

Prázdniny začaly a ve škole se už zavádějí novinky do výuky ve školním roce 2023-2024. Díky projektu IKAP OK 2, v němž naše škola pracuje v centru kolegiální podpory v oblasti virtuální reality, jsme nakoupili humanoidní roboty typu Bioloid od Robotis Premium a robotické sady od Fischertechnik, a to v počtu takovém, aby s jedním robotem pracovala dvojice až trojice žáků. Roboti najdou uplatnění ve výuce předmětů Automatizace a robotika a Praxe. Roboty sestrojil a připravil do výuky učitel odborných předmětů Ing. Hronek, jemuž tímto děkujeme.    více

5.7.2023

Na konci školního roku se žáci tříd mechaniků elektrotechniků z 1.B a 2.B zúčastnili odborné exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně . Exkurze byla spojena s dvoudenním turistickým výletem po okolí.více

30.6.2023

První den jsme po příjezdu měli volnou zábavu, kde jsme si užívali společného času s kamarády. Druhý den jsme se vydali na výlet na zámek, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o historii tohoto místa. Odpoledne jsme se pak zapojili do volejbalového turnaje žáků, který byl velmi zábavný. Celý výlet byl skvělým zážitkem plným zábavy a nových poznatků.více

29.6.2023

Dne 27.6.2023 se žáci tříd 3 B a 3 EF zúčastnili exkurze do Hornického muzea Landek Park v Ostravě, které bylo založeno na nejstarší ostravské šachtě a patří mezi největší muzea v ČR a zároveň je unikátní světovou expozicí. Během první etapy komentované prohlídky byli žáci seznámeni s expozicí báňského záchranářství. Poté si žáci společně s panem učitelem vyzkoušeli prolézačku tzv. opičí dráhu, kterou si náramně užili. Druhá etapa prohlídky byla zaměřena na hlubinnou těžbu uhlí. Žáci sfárali do dolu v původní těžební kleci, prohlédli si důlní chodby společně s důlní technikou a seznámili se s fyzicky náročnou prací horníků. Exkurze se vydařila nad očekávání dobře k plné spokojenosti našich žáků.více

28.6.2023

Ve středu 28. 6. se žáci tříd 3EF a 3B zúčastnili exkurze do přerovského pivovaru Zubr. Paní průvodkyně nás seznámila se stručnou historií přerovského pivovaru, celým postupem výroby piva a vysvětlila základní rozdíly při výrobě u jednotlivých druhů piv. Následovala prohlídka jednotlivých částí pivovaru. Kromě varny, spilky a sklepa zaujalo žáky především robotizované pracoviště pro stáčení a balení piva.více

27.6.2023

Memorandum, které stvrzuje spolupráci mezi Olomouckým krajem, Českým svazem zaměstnavatelů v energetice ČSZE a jeho členskou Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou, uzavřeli v pondělí 26. června zástupci všech jmenovaných stran. Podpořit by mělo vzdělávání budoucích kvalifikovaných odborníků v energetice. Olomoucký kraj se memorandem o podpoře vzdělávání v energetice připojil k dalším krajům ČR včetně hl. m. Prahy.více

27.6.2023

Ve čtvrtek 22. června se žáci Střední školy elektrotechnické zúčastnili turnaje ve streetballu, který se konal v Olomouci na venkovním parkovišti obchodního centra Galerie Šantovka. Pořadatelem soutěže je Česká streetballová asociace, z.s., která se podílí na charitativní činnosti, a za každý bod, který hráči získali, putovalo 30 Kč na dobrou věc.více

27.6.2023

Žáci prvního ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Vít Elisek, Jakub Hlaváč a Max Novák se spolu s učitelem odborných předmětů zúčastnili celostátního kola soutěže CO VÍŠ O ENERGETICE? v Brně na Vysokém učení technickém.více

26.6.2023

Žáci naší školy se zájmem o železnici se zúčastnili workshopu Správy železnic o zabezpečení, informačních technologiích a stavebních prací na železnicích v České Republice. Akce se konala v rámci veletrhu RailBussinesDays na ostravském Trojhalí Karolina. Workshop byl třídenní. První den byl ve znamení bezpečnosti, jelikož se hodinová přednáška týkala nového celoevropského zabezpečovacího systému ETCS. Na této přednášce se mluvilo o nahrazení současného, již nedostačujícího zabezpečovacího zařízení a budoucnosti propojení železnice napříč evropskými státy pomocí projektu transevropské dopravní sítě (TEN-T). V dalších dnech si žáci prošli celý veletrh R.B.D., kde na ně čekali zástupci firem železničního průmyslu – např. polská PESA, švýcarský Stadler či Škoda Transportation a čeští dopravci.více

18.6.2023

Ve středu 7. června se konal na ČVUT Praha již patnáctý ročník konference Setkání a prezentace prací středoškolských studentů StreTech 2023 (Středoškolská technika 2023). Této akce se letos zúčastnilo více než 200 žáků z různých středních škol České republiky.více

18.6.2023

Díky zahájené spolupráci s EDUteamem – centrem celoživotního vzdělávání zavítal do areálu Tyršova Střední školy elektrotechnické EDUbus, autobus speciálně upravený pro experimenty ze světa moderních technologií. V dopoledních hodinách probíhal program pro žáky druhého ročníku oborů Informační technologie a Elektrotechnika a vzhledem k vysokému zájmu i pro jednotlivce z prvního ročníku týchž oborů. Program se skládal z tematických oblastí Termokamery, Měřicí zařízení ve výuce a Digitální mikroskopie. Výuku vedl zkušený lektor z EDUteamu.více

16.6.2023

Ve středu, 7.6.2023 navštívilo šest žáků Elektrotechniků z 1E spolu se svým třídním učitelem Konferenci spojovacího vojska ve vojenském prostoru Libavá. Na této konferenci byla k vidění široká škála prostředků, které jsou potřeba pro správné fungování spojařů. Žáci se tak seznámili jednak s vozidly spojařů. Mezi největší „kousek“ pak jednoznačně patřila Tatra Titus 6X6. Šestikolová novinka podniku Tatra Defence. Má ve své výbavě širokou škálu komunikačních prostředků od rádia po satelitní spojení. V další části programu pak žáci viděli například výpočetní techniku přizpůsobenou pro těžké bojové podmínky, satelitní techniku a jiné.více

14.6.2023

V pondělí a úterý 5. a 6. června se třídy elektrikářů z 2C a 2D pod dohledem učitelů vydaly na exkurze do firem Olympus a Resta v Přerově. Společnost Olympus se zabývá především výrobou endoskopických přístrojů a nástrojů jako jsou sondy, resekční elektrody a další moderní zařízení pro oblast minimálně invazivní chirurgie. Exkurze začala prezentací firmy v přednáškové místnosti, kde studenti získali základní informace o historii firmy, jejích produktových řadách a výrobních procesech. Studenti mohli vidět výrobu endoskopů. Kromě toho byl ukázán také výrobní proces sterilizace výrobků. Jednou z nejzajímavějších částí exkurze bylo návštěva zkušebny, kde se testují všechny výrobky firmy Olympus Medical. Studenti se mohli podívat na zkušební endoskop,  který byl připojeny k počítači a zobrazovaly vnitřní orgány. Další exkurze pokračovala návštěvou společnosti Resta Přerov, která se specializuje na výrobu drtičů, třídičů a dopravníků. Studenti zde viděli technologii výroby těchto strojů včetně vývojového pracoviště.více

13.6.2023

V rámci spolupráce se společností Saint-Gobain ČR se třídy elektrikářů ze 2C a 2D vydaly na exkurzi do firemní divize Isover v Lipníku nad Bečvou. Provozem nás prováděli ředitel lipnického závodu pan Ing. Ježek a vedoucí provozu pan Sedlář. Divize isover se zabývá výrobou polystyrenových desek pro stavebnictví. Žáci se seznámili s posledními trendy výroby těchto desek. Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu je zpěňovatelný polystyren ve formě perlí, obsahujících 5–7% pentanu jako nadouvadla. Tato základní surovina zvětšuje svůj objem 20krát až 50krát za pomocí velkého množství horké vodní páry. Výroba takového množství vodní páry je značně energeticky náročná, protože pára se vyrábí v kotli na zemní plyn. Součástí prohlídky byl pokus napařování granulí ve vodní páře nad rychlovarnou konvicí, které za několik vteřin mnohonásobně zvětšily svůj objem. Nakonec si žáci odnesli pěkný dárek v podobě tašky vyrobené z recyklovaného materiálu.více

6.6.2023

V obřadním sále lipenského zámku se konalo slavnostní předání maturitních vysvědčení absolventům maturitních oborů Informační technologie, Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik. Maturitní vysvědčení žákům předal ředitel školy Mgr. Tesař. Pamětní list města žáci obdrželi od místostarosty Lipníka nad Bečvou a člena školské rady Mgr. et Mgr. Vlčka. Dárek od spolupracující společnosti Union Grid dostali absolventi z rukou svého třídního učitele RNDr. Zezuly.více

4.6.2023

Dne 30. května se v průběhu dopoledne v areálu školy konala Road show ČEZ Distribuce. Žáci si prohlédli pohotovostní vůz a plošinu do výšek a seznámili se s energetickými činnostmi, které jim předvedli sami pracovníci společnosti ze střediska v Olomouci. Cílem akce bylo žákům předvést pracovní postupy, s kterými se ve výuce běžně nesetkávají, a rovněž je motivovat k práci v energetice, odborně i fyzicky náročné, ale zajímavé a velmi potřebné.více

31.5.2023

Stalo se již tradicí, kdy jsme na domově mládeže přivítali dobrovolné záchranáře z Rescue SAR MORAVA. Žáci pod jejich vedením prošli průpravou první pomoci a zásadami, jak se mají zachovat při situaci u zraněné osoby. více

30.5.2023

Nejlepší žáci certifikovaných členských škol Českého svazu zaměstnavatelů v energetice převzali dne 25. května ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT ČR ocenění za úspěšnou reprezentaci školy.   více

23.5.2023

Žáci domova mládeže navštívili dne 18. května v rámci Mezinárodního dne muzeí nedaleký hrad Helfštýn. Počasí bylo větrné a výstup do kopce lesem k hradu náročný, ale za tu námahu to stálo. Žáci si prošli exteriéry nedávno zrekonstruovaného hradu, s průvodcem si vyslechli historii hradu a viděli mincovnu a expozici kovářů v interiérech paláce. Z hradu je nádherný výhled do širokého okolí, a tak se nám z jeho kamenných ochozů podařilo vyfotit budovu domova mládeže a za ní i budovu naší školy.  více

17.5.2023

V pátek 12. května se v přednáškovém sále domova mládeže uskutečnila přednáška senátorky našeho senátního obvodu RNDr. Jitky Seitlové. Akce se zúčastnily vybrané třídy třetího ročníku. V úvodu ředitel školy představil paní senátorku žákům a poděkoval jí za její zásadní pomoc škole v krizovém roce 2019, kdy hrozilo, že škola přestane být samostatným právním subjektem. A to by byla jistě škoda!více

14.5.2023

Spolupráce školy s firmami má další konkrétní výsledek. Díky sponzorskému daru od společnosti Sait-Gobain Products CZ, a.s., Divize Isover Lipník, škola zakoupila šest nových měřicích přístrojů.  Jsou to měřící analogové přístroje: tři voltmetry a tři ampérmetry v nárazuvzdorném pouzdře od firmy PEAKTECH. Přístroje budou sloužit k výuce v předmětu Elektrická měření a Praxe pro žáky prvních a druhých ročníků elektrotechnických oborů. Přístroje budou používány v různých aplikacích pro měření proudu a napětí.více


Zobrazit více