SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

4.1.2021

Vážení uchazeči, nabízíme Vám individuální prohlídku školy.více

21.12.2020

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.více

5.1.2021

Online Burza Školvíce

4.1.2021

Zveme Vás na Dny otevřených dveří vzdálenou formou, není možná osobní přítomnost zájemců a jejich rodičů!více

21.12.2020

Sdílíme video o práci elektromontéra fotovoltaických systémů s laskavých svolením pana Jaroslava Šuvarského, zakladatele S-Power Energies.více

21.12.2020

Co si máme představit pod pojmem virtuální realita? Jedná se o technologii, která uživateli umožnuje ocitnout se v simulovaném prostředí. Jinými slovy můžeme říci, že se snažíme vytvořit trojrozměrnou iluzi reálného světa za pomoci moderní počítačové technologie. K tomu slouží například letové simulátory, simulace chirurgických zákroků a v neposlední radě i videohry.více

16.12.2020

Informujeme žáky školy a jejich zákonné zástupce, že vláda ČR svým usnesením zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako VOLNÉ DNY. To znamená, že v tyto dny není povinné distanční vzdělávání.Zákaz osobní přítomnosti se týká také žáků konajících praktické vzdělávání na pracovištích spolupracujících firem. Dále se v období od 21. do 23. prosince zakazuje poskytování ubytování žákům na domově mládeže. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.více

8.12.2020

Nové ochranné přilby značky Delta plus dnes dorazily zásilkovou službou do školy. A to je dobře! Odborný výcvik byl totiž naplno obnoven, jak v dílnách Na Horecku, tak na polygonu Osmek v Přerově. Právě tam balík s přilbami doputuje. Ochranné přilby jsou určeny k zajištění bezpečnosti žáků oboru elektrikář v odborném výcviku elektroinstalačních prací ve výškách, který se vyučuje pod dohledem zkušených mistrů právě na přerovském polygonu. více

26.11.2020

Ještě před uzavřením škol se třída mechaniků elektrotechniků 3B zúčastnila v rámci odborného výcviku exkurze firmy Elfetex v Olomouci. Na pracovišti firmy se konala prezentace elektrotechnických materiálů od společností, jako jsou McLED, KOPOS, SCHNEIDER, TREV ad. Ty jsou rovněž dodavateli elektro zboží pro potřeby firem a živnostníků.více

25.11.2020

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 5. prosince 8–12 hod.více

16.11.2020

Od 18. listopadu 2020 je povoleno prezenční vzdělávání žáků 1. a 2. tříd základních škol. Výuka na středních školách bude nadále probíhat distančním způsobem. Novinkou bude možnost prezenčních individuálních konzultací. Na jejich realizaci se domluví učitel a žák a bude probíhat v kabinetu učitele nebo v učebně školy. Konzultace je vždy individuální – vždy pouze jeden žák a jeden učitel. Všechny osoby přítomné ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu.více

6.11.2020

Ve dnech 24, a 25. září se v Hradci Králové uskutečnila odložená celostátní konference soutěže ENERSOL 2020. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením se sešlo kolem 60 hostů z řad zástupců MŠMT, MŽP, MPO, zástupců města Hradec Králové a průmyslových firem a koordinátorů soutěžních prací. Organizátorem letošní konference byla SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Práce žáků byly prezentovány prostřednictvím záznamových médií.více

7.10.2020

Třídy 1EF a 1B se 6. října zúčastnily výstavy Svědkové lidskosti, putovní expozice upozorňující na hrdinské činy německých odpůrců nacismu. Výstava se koná v kostele sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou a organizačně ji zajišťuje Okrašlovací spolek Lípa.více

2.10.2020

Setkání s dobrovolnými záchranáři na téma školení první pomoci a vyhledávání pohřešovaných osob v těžkém terénu za pomocí čtyřkolek a dalšího vybavení se skutečně vydařilo.více

2.10.2020

Dne 21. září 2020 se žáci tříd 4.B (Mechanik elektrotechnik) a 2.C (Elektrikář) společně se svými učiteli odborného výcviku Janem Valentou a Rudolfem Házem zúčastnili exkurze do fotovoltaické elektrárny v Horní Moštěnici. Tato exkurze se pořádala v rámci čtvrtého ročníku projektu Dny otevřených dveří slunečních elektráren. více

25.9.2020

Dne 22. září byla slavnostně otevřena nová učebna odborného výcviku v budově dílen Na Horecku. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta Lipníka nad Bečvou Ing. Přikryl, místostarosta města Mgr. Vlček, ředitelé a dalších zástupci základních škol z Lipníka, Přerova a Hranic. Další hosté se na poslední chvíli omluvili z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Po slavnostním úvodu byla přestřižena páska a začala komentovaná prohlídka nové učebny v probíhajícím odborném výcviku. Sami žáci popisovali své činnosti, různé sestavy elektrických obvodů apod. Hosté si potom prohlédli další učebny v budově dílen a celá akce byla zakončena podnětnou diskuzí ve formátu zástupců města, zástupců ZŠ a zástupců SŠ.  více

25.9.2020

Žáci prvních ročníků společně se svými třídními učiteli a výchovnou poradkyní vyrazili na adaptační kurz do malebných Hostýnských vrchů. Byli ubytováni v chatkách na Chatě Pod Tesákem. Adaptační kurz byl třídenní a probíhal od 16. do 18. září 2020.více

25.9.2020

Dne 16. září se třídy 3.B 3.E a 3.C společně s dalšími žáky školy zúčastnili exkurze do jaderné elektrárny JE Dukovany a vodní nádrže Dalešice.více

23.9.2020

Do 23.9.2020 není na Střední škole elektrotechnické hlášen jediný pozitivní případ nemoci Covid-19. Prezenční výuka probíhá proto standardně podle rozvrhu hodin, a to každý všední den od pondělí do pátku. V provozu je také školní jídelna a domov mládeže. Přijatá přísná hygienická opatření jsou nadále v platnosti.více

20.8.2020

pro první ročníky (nastupující třídy 1EF, 1B a 1C), který se bude konat v dnech 16.-18. září na Tesáku (ubytování v chatkách - fotka níže). Komu z žáků zdravotní stav nedovoluje zúčastnit se kurzu, bude mít zabezpečenu náhradní výuku ve škole.více

2.7.2020

Dne 17. 6. 2020 bylo absolventům třídy 4 BF slavnostně předáno maturitní vysvědčení. Díky současné epidemiologické situaci předávání vysvědčení proběhlo bez přítomnosti rodičů a firem.více

24.6.2020

Jako vždy na konci školního roku, tak i letos umožnila naše škola čerstvým absolventům získat průkaz odborné způsobilosti pro práci v elektrotechnice, dle vyhlášky 50/1978 Sb. Školení a zkoušky se zúčastnilo 10 zájemců, absolventů oboru Mechanik elektrotechnik, kteří podali velice dobré výkony. Se školicí firmou Solid team Olomouc máme dlouholeté výborné zkušenosti, takže vše proběhlo k oboustranné spokojenosti. Budeme se těšit na další spolupráci s firmou i absolventy.více

19.6.2020

Společenský sálvíce

17.6.2020

Nedostali jste se v prvním kole na střední školu? Nestihli jste podat přihlášku, a tak jste se prvního kola nemohli zúčastnit? Váháte a přemýšlíte o změně Vaší vysněné školy či oboru? Rozhodli jste se jít na učební obor a mít tak za tři roky výuční list? SŠE Lipník vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení do oboru Elektrikář. Oficiálně bude vyhlášeno 24. června, ale už teď můžete vypsat přihlášku (stejný formulář jako do prvního kola), zajistit si zdravotní způsobilost od lékaře a vše odevzdat osobně na sekretariát školy nebo poslat poštou.více

16.6.2020

Nedostali jste se v prvním kole na střední školu? Nestihli jste podat přihlášku, a tak jste se prvního kola nemohli zúčastnit? Váháte a přemýšlíte o změně Vaší vysněné školy či oboru? Tak si přečtěte následující! SŠE Lipník vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení do oboru Mechanik elektrotechnik. Oficiálně bude vyhlášeno 24. června, ale už teď můžete vypsat přihlášku (stejný formulář jako do prvního kola), zajistit si zdravotní způsobilost od lékaře a vše odevzdat osobně na sekretariát školy nebo poslat poštou.více

15.6.2020

Odborný výcvik na Střední škole elektrotechnické tvoří podstatnou část výuky oboru Elektrikář a Mechanik elektrotechnik. Vyučuje se v Přerově na odloučeném pracovišti a v Lipníku nad Bečvou v budově dílen Na Horecku.více

5.6.2020

Žáci školy vyrábějí ochranné štíty. Pomocníkem je jim školní 3D tiskárna. Aktuálně tvoří štíty pro maturitní komisi a žáky čtvrtého ročníku před blížícími se ústními maturitními zkouškami.  více

1.6.2020

Dne 28. května se konala praktická zkouška maturitní zkoušky žáků čtvrtého ročníku oborů Informační technologie a Mechanik elektrotechnik.více

1.6.2020

I letošní školní rok Zastupitelstvo Olomouckého kraje ocenilo významné pedagogy titulem Pedagog Olomouckého kraje 2020. Výběrová komise Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost letos doporučila ke jmenování 15 osobností z 33 navržených. Slavnostní předávání ocenění Pedagogům Olomouckého kraje proběhlo dne 25. května v sále Pegasus v budově Regionálního centra. Z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a náměstka hejtmana pro oblast školství Ladislava Hynka převzal vyznamenání také pan Ing. Jan Bortl, PhD.více