Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

23.5.2023

Výsledky druhého kola přijímacího řízení oborů zakončených maturitní zkouškou do prvního ročníku školního roku 2023-2024. více

19.5.2023

Výsledky druhého kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru Elektrikář. více

16.5.2023

Jednotná kritéria přijímacího řízení do vyššího ročníku ve školním roce 2023-2024.více

28.4.2023

Ekonom - ekonomka školy  více

30.5.2023

Nejlepší žáci certifikovaných členských škol Českého svazu zaměstnavatelů v energetice převzali dne 25. května ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT ČR ocenění za úspěšnou reprezentaci školy.   více

23.5.2023

Žáci domova mládeže navštívili dne 18. května v rámci Mezinárodního dne muzeí nedaleký hrad Helfštýn. Počasí bylo větrné a výstup do kopce lesem k hradu náročný, ale za tu námahu to stálo. Žáci si prošli exteriéry nedávno zrekonstruovaného hradu, s průvodcem si vyslechli historii hradu a viděli mincovnu a expozici kovářů v interiérech paláce. Z hradu je nádherný výhled do širokého okolí, a tak se nám z jeho kamenných ochozů podařilo vyfotit budovu domova mládeže a za ní i budovu naší školy.  více

17.5.2023

V pátek 12. května se v přednáškovém sále domova mládeže uskutečnila přednáška senátorky našeho senátního obvodu RNDr. Jitky Seitlové. Akce se zúčastnily vybrané třídy třetího ročníku. V úvodu ředitel školy představil paní senátorku žákům a poděkoval jí za její zásadní pomoc škole v krizovém roce 2019, kdy hrozilo, že škola přestane být samostatným právním subjektem. A to by byla jistě škoda!více

14.5.2023

Spolupráce školy s firmami má další konkrétní výsledek. Díky sponzorskému daru od společnosti Sait-Gobain Products CZ, a.s., Divize Isover Lipník, škola zakoupila šest nových měřicích přístrojů.  Jsou to měřící analogové přístroje: tři voltmetry a tři ampérmetry v nárazuvzdorném pouzdře od firmy PEAKTECH. Přístroje budou sloužit k výuce v předmětu Elektrická měření a Praxe pro žáky prvních a druhých ročníků elektrotechnických oborů. Přístroje budou používány v různých aplikacích pro měření proudu a napětí.více

11.5.2023

Ve čtvrtek 4. května se žáci prvního a druhého ročníku oborů Elektrotechnika a Informační technologie zúčastnili velmi zajímavé přednášky.více

7.5.2023

Ve středu 3. května se žáci tříd 1B, 1E, 1F, 2C a 2D zúčastnili divadelního představení Sluha dvou pánů v Moravském divadle Olomouc. V hlavní roli jako tradičně exceloval Roman Vencl, který se spolu s dalšími herci dvě a půl hodiny téměř nezastavil. A přestože všem v hledišti bylo na konci už trošku líto Elišky, odcházeli studenti rozesmátí a spokojení.více

6.5.2023

V úterý 2. května se třída elektrikářů z 2C pod dohledem učitele odborných předmětů Ing. Číhala vydala na exkurzi do firmy IPG plasty v Miloticích nad Bečvou. Výrobními provozy nás prováděl pan ředitel Ing. Pořický a paní Radová. Společnost IPG Milotice se zabývá výrobou plastových dílů pro automobilový průmysl. Žáci se seznámili s posledními trendy výroby plastových součástí do světlometů automobilů, zvláště pak plastových čoček, jejichž výroba je značně komplikovaná. Součástí prohlídky byla návštěva zkušebny s praktickými ukázkami použití 3D skeneru. Na konci exkurze si žáci odnesli drobné dárky v podobě občerstvení.více

6.5.2023

Na konci minulého roku proběhlo jednání vedení školy se zástupci společnosti ON Semiconduktor Czech Republic, výrobní závod Rožnov pod Radhoštěm, jehož výsledkem byl sponzorský dar společnosti pro dovybavení laboratoří elektrotechnických měření.více

28.4.2023

Dne 19. 4. se žáci třídy 3EF zúčastnili exkurze, konkrétně se jednalo o jedinečnou výstavu retro gamingu v Hranicích na Moravě.  Studenti si prohlédli starší typy počítačů z 80. let minulého století s podrobnějším výkladem týkajícím se historie počítačů, herních konzolí a jiných zařízení. Následně studenti vyplnili pracovní list, ve kterém si otestovali své znalosti z oblasti výpočetní techniky. Poté se studenti přesunuli do druhé části expozice, kde bylo dostupných až 1400 retro her na různých emulátorech. Žáci si vyzkoušeli vše, co je zajímalo a všichni byli velice nadšeni.více

17.4.2023

Letošní přehlídku zorganizovali kolegové ze Středočeského kraje, konkrétně ze SOŠ a SOU Nymburk. Za naši školu se přehlídky zúčastnili žáci Ondřej Kalovský a Jakub Vojtášek ze druhého ročníku a Radomír Krčmář z ročníku třetího. Akce konané ve dnech 23. a 24. března 2023 se zúčastnila družstva z 10 krajů a v této konkurenci obsadilo družstvo Olomouckého kraje páté místo.více

6.4.2023

Žáci domova mládeže navštívili Velikonoční výstavu v sálu Domečku, kde byly jarní a velikonoční dekorace. Viděli jsme květinové vazby a šité či háčkované jarní dekorace, ale také například krásně zdobené perníčky, kraslice a dekorace z keramiky. Velikonoční expozice se nám moc líbila, vždyť připomněla, že sváteční čas je již za dveřmi.více

6.4.2023

Žáci domova mládeže navštívili zajímavou besedu o bunkru v Přáslavicích. Jedna ze zajímavých informací byla, že bunkr patří mezi jeden z největších zpřístupněných bunkrů v České republice.více

5.4.2023

Maturitní ples čtvrtého ročníku Střední školy elektrotechnické Lipník se konal v kulturním domě ve Vinarech. Ples začas večer a končil …více

30.3.2023

Chropyňská strojírna, a.s., pořádala pro žáky středních škol „Středoškolskou odbornou soutěž“ v oblasti programování CNC strojů, návrhu dopravníkového systému a jiskrového obrábění. Soutěž probíhala v termínu 5.1.2023 – 24.2.2023, kdy účastníci na počátku dostali zadání, dle kterého vypracovali své vlastní řešení. Po celou dobu soutěže byli účastníkům k dispozici odborní konzultanti zadavatele. Vyhlášení proběhlo 15. března, účastníci získali hodnotné ceny od pořadatele, absolutní vítěz získal poukaz na jazykový pobyt v Anglii.více

28.3.2023

Je dlouholetou tradicí Olomouckého kraje, že na Mezinárodní den učitelů dne 28. března jsou vyznamenáni vybraní pedagogové cenou Učitel roku Olomouckého kraje. Slavnostní předání se v letošním ročníku uskutečnilo v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a byli zde vyznamenáni jak učitelé z gymnázií a odborných škol, tak učitelé odborného výcviku, učitelé ze základních uměleckých škol i z domu dětí a mládeže.více

27.3.2023

V týdnu od 20. do 24. března se žáci tříd 2B, 2E, 2F, 3B a 3EF účastnili Literárních procházek Lipníkem, které pořádala Městská knihovna Lipník nad Bečvou. Žáci tak měli možnost se dozvědět, kam chodil Jaroslav Hašek na pivo, koho v Lipníku navštěvoval Jiří Wolker, nebo co spojuje autorku vesnické prózy Terézu Novákovou s objevitelem zákonů genetiky Johannem Gregorem Mendelem.více

27.3.2023

Dne 21. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve florbale o pohár primátora města Přerova. Turnaj se konal ve sportovní hale Obchodní akademie Přerov. Po prvních dvou prohrách naši studenti ztráceli naděje a chtěli turnaj ukončit dříve. Naštěstí se společnými silami dokázali namotivovat a dalších tří zápasů se nakonec zúčastnili, což se jim vyplatilo a přivezli si krásné bronzové místo. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci naší školy.více

20.3.2023

Dne 7. 3. 2023 se účastnily třídy 1B, 2B, 1C přednášky Energie budoucnost lidstva. Přednášeli nám pan Tomáš Hejl a pan Ing. Petr Pavlík. V první části přednášky jsme byli seznámeni se vším, co se týká energie, obohatili jsme si znalosti ohledně BLACKOUTU, anebo jak šetřit energii.  Dále jsme byli seznámeni s využitím energie v domácnostech a také jakou má co spotřebu. Například, že jenom vytápění domácnosti je zhruba 65 % spotřeby energie nebo že je přibližně 770 milionů obyvatel na planetě, co nemají elektřinu. Také jsme probrali rozlišení výroby energie podle znečisťování ovzduší jako emisní, nízko emisní, bezemisní a také jak se jaký typ energie vyrábí.více

10.3.2023

Dne 8. 3. 2023 byl pořádáno v Přerově okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji – tlaky s činkou 75% váhy, shyby na hrazdě, vznosy na hrazdě, trojskok z místa. Okresního kola se zúčastnili tito žáci školy Vojtěch Tomala, Leon Gajdáč, Dan Štěpánek, Zbyněk Skopalík a Petr Seidl. V účasti 7 družstev (38 závodníků) naše škola obsadila celkové 6. místo. Z našich žáků si nejlépe vedl žák Vojtěch Tomala, který obsadil 17. místo (154b), a Dan Štěpánek na 20. místě (145b).více

7.3.2023

V pátek 3. března se ve Středisku volného času Atlas Bios v Přerově konalo okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. více

24.2.2023

V pátek 17. 2. 2023 se v prostorách SPŠE a OA Mohelnice uskutečnil 18. ročník krajské konference ENERSOL 2023. Za účasti pořadatelů, hostů, zástupců města, kraje a spolupracujících firem prezentovali žáci osmi středních škol Olomouckého kraje svoje práce ve třech kategoriích. Naše škola vyslala dvě práce. Jednu do kategorie „Enersol a praxe“., druhou do kategorie „ Enersol a inovace“. A dařilo se nám opravdu dobře. Druhé místo a postup do celostátního kola, které proběhne v březnu v Nymburku, vybojovalo trio Jakub Vojtášek, Ondřej Kalovský a Radomír Krčmář s prací „Fotovoltaika – Úsporná domácnost“. Druhá práce s názvem „Výměníkové stanice“ Ondřeje Louna se do celostátního kola neprobojovala.více

22.2.2023

Elektrotechnika,  Informační technologie více

21.2.2023

Žáci tříd 2.B,2.E,2.F,3.B a 3.EF zhlédli 16. 2.  v Moravském divadle Olomouc jednu z nejlepších situačních komedií britského dramatika Robina Hawdona.více

21.2.2023

Klub světa energie je vzdělávací program, který založila energetická společnost ČEZ v roce 1992 s cílem zvýšit zájem dětí a mládeže o studium technických oborů a následně o zaměstnání v oblasti energetiky.více

17.2.2023

Ve dnech 7. – 8. února 2023 se žáci naší školy zúčastnili v Praze 28. ročníku Mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických škol, který organizovala Střední odborná škola – Centrum odborné přípravy a Gymnázium, Praha 9 Vysočany, ve spolupráci s Českým svazem zaměstnavatelů v energetice. Přehlídky se zúčastnilo 10 škol z České republiky a ze Slovenska.více

1.2.2023

Uchazeči o studium prvního ročníku maturitních oborů mohou využít přípravný kurz k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a matematiky. Přihlášku do kurzu můžete odevzdat spolu s přihláškou ke studiu. Pro uchazeče o studium na naší škole je kurz zdarma.více


Zobrazit více