SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aktuality

24.8.2021

Důležité informace o epidemických opatřeních na SŠE naleznete v sekci "Úřední deska"   více

17.4.2021

Střední škola elektrotechnická podpisem ředitele podepsala smlouvu o dlouhodobé spolupráci se společností S-Power Energies, s.r.o. Za společnost smlouvu podepsal její jednatel a zakladatel Ing. Šuvarský. Cílem spolupráce bude výuka fotovoltických systémů, a to především v odborném výcviku v budově dílen Na Horecku. Právě tam společnými silami uskutečníme svůj nápad a začínáme budovat dvě učebny. První je montážní pro výcvik instalace střešních solárních panelů na různé typy střech (pálená taška, falcovaný plech, rovná střecha apod.). Ta druhá je diagnostická a součástí sestav bude např. jednofázový 1 trackerový systém s regulací přebytků do topného žebříku, třífázový asymetrický systém s baterií a záložním okruhem nebo izraelský jednofázový systém Solaredge s optimizéry a pokročilým monitoringem. Učebna bude propojena se solárními panely na střeše budovy.  více

21.12.2020

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.více

17.9.2021

Dne 6. září odstartoval letošní adaptační kurz pro první ročníky. Vzhledem k většímu počtu žáků napříč všemi obory byl kurz rozdělen na dva samostatné kurzy s rozdílnou destinací. Třídy 1E a 1F vyrazily společně se svými třídními učiteli objevovat krásy Hrubého Jeseníku a to konkrétně na Chatu Sokolku v blízkosti obce Kouty nad Desnou. Po celou dobu pobytu panovalo krásné slunečné počasí. První den žáci zdolali Medvědí horu (1163 m n. m.), která nabízí velmi krásný výhled do blízkého okolí a třeba i na nedaleký Praděd. Večer byl v duchu odpočinku a seznamovacích her. Druhý den pobytu žáci vyrazili na kratší túru na Červenohorské sedlo (1013 m n. m.). Odpoledne přijel žáky pozdravit pan ředitel a rozdal drobné občerstvení. Večer probíhal vědomostní kvíz, ve kterém týmy soupeřily proti sobě ve znalostech z oboru Českého jazyka, Dějepisu, Zeměpisu, Sportu a dalších odvětví. Na závěr večera proběhla taneční diskotéka.více

3.9.2021

S příchodem nového školního roku se žákům prvního ročníku ubytovaným na domově mládeže otevřely brány města Lipníka nad Bečvou. Za příjemného výkladu paní průvodkyně si prohlédli krásné kulturní památky a seznámili se s historií města. Pro ubytované žáky se Lipník stane po dobu jejich studia „druhým domovem“. Přejme jim, ať se jim tu líbí.více

2.9.2021

Jak je tradicí na naší škole, přivítali jsme žáky prvních ročníků i jejich rodiče na slavnostním zahájení školního roku ve společenském sále na domově mládeže. Kromě přivítání a organizačních záležitostí byli přítomní seznámeni s novými školními vzdělávacími programy platnými pro první ročník od tohoto školního roku. Podle nich dojde k této profilaci oborů následovně: Informační technologie – Programování a počítačové systémy, Elektrotechnika – mikroprocesorové a řídící systémy, Mechanik elektrotechnik – Silnoproud, slaboproud a energetika, Elektrikář – Silnoproud, slaboproud a energetika a Elektrikář – Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika.více

10.7.2021

Tak jako v minulých letech, tak i letos umožnila naše škola absolventům získat průkaz odborné způsobilosti pro práci v elektrotechnice, dle vyhlášky č. 50 /1978 Sb. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se školení i zkoušky uskutečnily teprve počátkem července. Zúčastnilo se jich 32 zájemců, kteří podali velice dobré výkony. Se školicí firmou SOLID TEAM Olomouc máme dlouholeté výborné zkušenosti, takže vše proběhlo k oboustranné spokojenosti. Budeme se těšit na další spolupráci s firmou i absolventy.více

14.6.2021

21 úspěšných absolventů oboru Elektrikář završilo své studium slavnostním ceremoniálem. Z rukou místostarosty města Lipníka nad Bečvou Mgr. Vlčka, ředitele školy Mgr. Tesaře a třídní učitelky Ing. Kleinové obdrželo vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční listy, mezinárodní pasy o uznání vzdělání a pamětní listy města Lipníka. Protože svítilo sluníčko, akce se konala v parku lipnického zámku, za účasti rodičů, učitelů, organizátorů a přihlížejících.více

13.6.2021

12. dubna 2021 se tým našich žáků Elektrotechniků ve složení Michal Rokyta, Ondřej Petruška a Roman Žůr přihlásil do školní ligy v počítačové hře Counter Strike Global Offensive. Dařilo se mu skvěle a probojoval se do finále celého turnaje.více

11.6.2021

Ve čtvrtek 10. června se vybraní žáci třídy Mechaniků elektrotechniků 1B zúčastnili exkurze ve firmě Elfetex v Olomouci.více

28.5.2021

V rámci projektu IKAP 2 proběhne již třetí kroužek pro žáky ZŠ Osecká a to na téma tvorby 3D animace. Tentokrát již v prezenční podobě. Těšíme se na Vás!více

24.5.2021

V pátek 7. května 2021 proběhla online formou přes aplikaci Microsoft Teams přednáška Elektromobilita ČEZ. Přednášky se účastnili žáci a učitelé z partnerských škol ČEZu, celkem se zúčastnilo 159 lidí.více

20.5.2021

22. dubna si připomínáme Den Země. Studenti naší školy se v minulých letech v rámci oslav svátku Dne Země společně zapojili do akce „Ukliďme svět“. Skupinky našich žáků uklízely odpadky v okolí školy, internátu a přilehlých ulicích města Lipníka nad Bečvou. Letos vzhledem k Covidové pandemii se této akce mohli studenti účastnit individuálně v rámci svých obcí a měst.více

14.5.2021

Nenech si ujít online stream NašlápnuTO a Davida Stančíka o tom, jak rozjel své podnikání David Stančík se svou appkou Daruju krev. Už 19. 5. ve 13:30.více

3.5.2021

Před pár dny jsme oficiálně ukončili projekt mezinárodní e-twinningové spolupráce Zoom in English with Web 2.0 Tools. Hlavním cílem projektu bylo vyzkoušet si celou řadu online platforem, které lze využít pro studium nejen angličtiny. Žáci byli rozděleni do smíšených týmů pod vedením učitelů z České republiky, Polska, Chorvatska a Turecka a plnili úkoly zaměřené na klíčové dovednosti v angličtině: gramatiku, slovní zásobu, poslech a psaní. více

30.4.2021

Dne 22. dubna se konal již druhý kroužek virtuální reality na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou. Vedoucím kroužku byl Mgr. Vojtěch Franek, metodik virtuální reality v Centru kolegiální podpory 18, KA3. Účastníci kroužku byli žáci sedmé až deváté třídy Základní školy Lipník nad Bečvou, Osecká 315.více

22.4.2021

Ve středu 21. dubna 2021 proběhla online formou, skrze aplikaci Microsoft Teams, přednáška na téma Fotovoltaická elektrárna, které se učastnily žáci z tříd 1B, 2C, 2B, 3B, 3E a žáci z ostatních partnerských škol ČEZu.  Dohromady se přednášky účastnilo až 232 lidí včetně učitelů.více

22.4.2021

Dne 29.3.2021 se 3 žáci (Dominik Hýža, Martin Mašlaň a Daniel Šrom) ze 3.B zúčastnili tradiční akce Skupiny ČEZ s názvem Distribuční maturitavíce

17.4.2021

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhovělo žádosti školy a prodloužilo autorizaci pro profesní kvalifikace z roku 2016 na dalších 5 let do roku 2026. Jedná se o profesní kvalifikace Montér elektrických instalací, Montér izolovaných vedení a Montér prací pod napětím NN.více

8.4.2021

V době, kdy se 3D tisk stává stále populárnějším, hledají se i možnosti, jak jej zapojit do výuky. 3D tisk rozvijí kreativitu i technické myšlení. Proto Průša připravil program pro všechny školy, který pomůže lépe zavést 3D tiskárny do výuky. Škola dostala zapůjčenou tiskárnu Prusa Mini a nyní je na pedagogickém sboru vymyslet možnost, jak tiskárnu zapojit do výuky. Pokud se nám to povede, tiskárna zůstane v majetku školy zcela zdarma a bude využita pro výuku. Držte nám palce!více

6.4.2021

Zakladatel společnosti S-Power ve svém rozhovoru mluví o perspektivách obnovitelných zdrojů energie i o spolupráci s naší školou v oblasti výuky fotovoltaiky. Ta začne v prvním ročníku od září 2021. Děkujeme za šíření dobrého jména školy!více

14.3.2021

V pondělí 8.března 2021 se naši žáci a učitelé mohli zúčastnit odborné přednášky na velice zajímavé téma Distribuce elektrické energie a distribuční soustava. Vzhledem k současné situaci proběhla tato přednáška on-line formou, ale i tak byla poutavá. Přednášku si připravil zaměstnanec ČEZu pan Martin Bažant. Forma jeho prezentace byla velice dobře volená a byla přínosem pro rozšíření znalostí jak žáků, tak i vyučujících. Přednášky a následné diskuze se zúčastnilo celkem 67 osob z řad studentů 2., 3., a 4. ročníků. Všichni jsme byli spokojeni a těšíme se na další přednášky, nejlépe s osobní účastí.více

10.3.2021

Tým žáků ze Střední školy elektrotechnické reprezentuje školu v esport lize středních škol ve hře League of legends na mapě summoners rift. Hrajeme proto ve formátu pět proti pěti: https://www.esportliga.cz/elss/více

10.3.2021

V Deníku vyšel nový článek o fotovoltaice. Dočtete se například i vyjádření pana ředitele k perspektivě tohoto oboru a mnoho dalších užitečných informací.více

12.2.2021

Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 je dlouholetým členem Okresní hospodářské komory Přerov. Studium na této škole doporučujeme a podporujeme. Vzhledem k nastupujícímu průmyslu 4.0, kdy bude docházet ke změnám na trhu práce a postupné automatizaci práce, budou mít studenti oborů školy, jako je např. Informační technologie a Elektrotechnika, určitě velkou výhodu. Schopnost práce s daty, programování a kódování budou dovednosti, které budou potřebné na mnoha pracovních pozicích. A právě studenti těchto oborů tyto znalosti a dovednosti mohou v průběhu studia na této škole získat a následně uplatnit v budoucím zaměstnání napříč obory.více

12.2.2021

Třída 1.F se od začátku ledna 2021 účastní e-twinningového projektu Zoom In English with Web 2.0 Tools. Naši partneři jsou přibližně stejně staré školní kolektivy z Polska, Chorvatska a Turecka. Projekt bude probíhat do dubna 2021. Smyslem tohoto mezinárodního projektu je osvojit si práci s webovými nástroji při výuce angličtiny, spolupracovat s dalšími účastníky projektu a v neposlední řadě i zlepšit si své jazykové komunikační prostředky. Během prvního měsíce projektu si naši žáci vytvořili svoji komiksovou postavičku, soutěžili se svými návrhy na logo projektu nebo vytvářeli plakáty aplikací Canva. Dále se účastnili schůzky se všemi účastníky prostřednictvím videokonference, byli rozděleni do smíšených mezinárodních týmů a nyní zkouší a hodnotí vybrané webové nástroje k rozšiřování a procvičování slovní zásoby. více

5.2.2021

Druhé číslo letošního Technického týdeníku začíná zajímavým rozhovorem s vedoucím týmu pro nábor technických specialistů Jakubem Klimešem. Rozhovor má titulek Roboty nahradí většinu manuálních pozic a potvrzuje obecně přijímanou tezi, že budoucnost na pracovním trhu patří elektrotechnice a výpočetní technice. Určitě stojí za to citovat krátkou ukázku:více

29.1.2021

Energetická příručka Fotovoltaické systémyvíce

21.12.2020

Co si máme představit pod pojmem virtuální realita? Jedná se o technologii, která uživateli umožnuje ocitnout se v simulovaném prostředí. Jinými slovy můžeme říci, že se snažíme vytvořit trojrozměrnou iluzi reálného světa za pomoci moderní počítačové technologie. K tomu slouží například letové simulátory, simulace chirurgických zákroků a v neposlední radě i videohry.více


Zobrazit více