Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Jan Bortl Pedagogem Olomouckého kraje

I letošní školní rok Zastupitelstvo Olomouckého kraje ocenilo významné pedagogy titulem Pedagog Olomouckého kraje 2020. Výběrová komise Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost letos doporučila ke jmenování 15 osobností z 33 navržených. Slavnostní předávání ocenění Pedagogům Olomouckého kraje proběhlo dne 25. května v sále Pegasus v budově Regionálního centra. Z rukou hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a náměstka hejtmana pro oblast školství Ladislava Hynka převzal vyznamenání také pan Ing. Jan Bortl, PhD.

 

Kým pro vzdělávání mládeže pan Bortl byl, a je? Je neuvěřitelné, že celých 45 let, a to od roku 1975 dosud, vyučuje na jedné škole, která nyní nese název Střední škola elektrotechnická a sídlí v Lipníku nad Bečvou. V letech 1975-1990 zde působil jako učitel odborného výcviku, od roku 1990-2019 jako učitel odborných předmětů. V letech 1990-2006 vedl školu na pozici jejího ředitele.

 

Jako pedagog je mimořádně erudovaný odborník, který do výuky zaváděl inovativní novinky v elektronice a IT. V 80. letech vedl v Lipníku za účasti dalších odborníků vývoj mikroprocesorových systémů, jenž byl poté uváděn do výroby v Piešťanech a Slušovicích.

 

Pro výuku počítačových technologií vytvořil řadu skript. Vedl bohatou publikační činnost v oblasti číslicové a mikroprocesorové techniky.

 

Organizoval pravidelná školení servisních společností v České a Slovenské republice. V rámci Profesního sdružení Elektronika byli proškolováni pracovníci firem na nové přístroje.

Je jednou z osobností stojících u zrodu Středoškolské odborné činnosti (SOČ). V roce 1972 spoluzakládal Konferenci mladých elektrotechniků (Olomouc), která byla určena pro žáky průmyslových škol. V Lipníku poté založil Učňovskou konferenci mladých elektrotechniků, jež sdružovala několik elektrotechnických škol v tehdejším Československu. Z takových konferencí nakonec vznikla Středoškolská odborná činnost. Od roku 1981 působil v celostátní komisi elektro, od roku 1984 do roku 2019 v ústředním výboru SOČ. Od roku 2012 byl také předsedou celostátní komise oboru 10. Elektrotechnika a elektronika. V roce 1996 mu tehdejší ministr MŠMT Ivan Pilip udělil ocenění Talent roku za působení v SOČ. Za tentýž přínos obdržel od NIDV v roce 2018 čestnou plaketu.

 

Ing. Jan Bortl, PhD., patří nadále k aktivním členům pedagogického sboru na Střední škole elektrotechnické a mezi žáky k nejoblíbenějším učitelům. Neocenitelné jsou jeho rady mladým učitelům informatiky, pro něž je moudrým mentorem i příjemným a přátelským kolegou. Určitě je také – pro svůj celoživotní přínos ve vzdělávání mládeže a zavádění informační technologie do škol, na úsvitu počítačového věku – jednou z největších osobností Lipníka nad Bečvou.

 

Pane učiteli Bortle, k významnému ocenění Pedagog Olomouckého kraje 2020 Vám gratulujeme.