Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Dne 30. září se konalo slavnostní setkání školy se zástupci partnerských firem. Akce se zúčastnili také představitelé Okresní hospodářské komory Přerov, Svazu průmyslu a dopravy ČR a města Lipníka nad Bečvou. Po zhlédnutí propagačního videa se přítomní dozvěděli obecné informace o škole, jejich aktuálně vyučovaných oborech, perspektivách a vizích. Následoval výklad o možnostech propagace firem, včetně nabídek práce, na webu školy a komunikačním systému Edookit.

 

Dalším bodem programu byl nástin možností spolupráce mezi školou a firmami. Mezi ně rozhodně patří praktická výuka na pracovišti firmy. Dvojí = duální výuka, která je rozdělena na část, kdy se žák učí ve škole, a část, kdy získává specifické kompetence ve firmě, je téma, které aktuálně velmi zajímá jak ministerstvo školství, školy, firmy, tak velkou část žáků a jejich rodičů. A to je dobře. Podle našich zkušeností žáci, kteří během studia získají zkušenost práce v reálném prostředí, osobnostně rychleji vyzrávají, jsou cílevědomější, zodpovědnější a lépe se identifikují se svou profesí.

V případě Střední školy elektrotechnické žáci oborů Informační technologie a Elektrotechnika absolvují jarní praxi ve firmě ve druhém a třetím ročníku. Žáci oborů Mechanik elektrotechnik a Elektrikář mají odborný výcvik. Nabízí se příležitost pro to, aby žáci, kteří o to mají zájem, část tohoto výcviku konali ve firmě a v ní konali i praktickou část maturitní, resp. závěrečné zkoušky.

Diskuze v závěru setkání přinesla řadu nápadů, jak ještě lépe podpořit spolupráci mezi Střední školou elektrotechnickou a firmami s cílem přípravy kvalifikovaných absolventů, které český průmysl postrádá a které nutně potřebuje.

 

Poslední částí celého dopoledne byla prohlídka odborných učeben elektrotechniky a IT na Tyršově a učeben odborného výcviku Na Horecku. Slavnostní setkání hodnotíme velmi pozitivně. Těší nás, že o naše žáky je ze strany budoucích zaměstnavatelů neskrývaný zájem.