Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Dne 3. prosince žáci devátých tříd Základní školy Osecká v Lipníku nad Bečvou navštívili naši školu, aby se zúčastnili workshopu Den moderních technologií na SŠE Lipník. Akce se konala v rámci projektu IKAPOK2 CKP Virtuální realita. Žáci v průběhu dopoledne procházeli odbornými učebnami. V hlavním areálu školy navštívili učebnu programování a robotiky, dále silnoproudu, poté se přesunuli na stanoviště základů elektrotechniky a nakonec zakotvili v učebně ICT s virtuální realitou. V učebnách si mohli vyzkoušet programování, vývoj webových stránek, obsluhovat modul inteligentního domu, měřit na oscilometru nebo si nasadit virtuální brýle a procházet se virtuální realitou. Třídy také navštívily budovu dílen Na Horecku. Žáci si prohlédli učebny silnoproudu a seznámili se s různými typy zapojení obvodů, včetně napojení na elektrický motor. Sami si zkusili zapojit jednoduchý elektrický obvod. Prohlédli si také montážní učebnu fotovoltaických systémů. Žáci byli v průběhu celé akce aktivní a někteří kladli otázky o vyučovaných oborech školy, přijímacím řízení apod. Podle ohlasu žáků můžeme říci, že se workshop vydařil. Poděkujme učitelům, kteří připravili náročný program, a oceňme také zapojení žáků naší školy, kteří perfektně vysvětlovali odbornou látku svým mladším vrstevníkům a instruovali je v odborných činnostech.