Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Na konci školního roku, s přibližujícím se rozdáním vysvědčení a těšením se na prázdniny, se na odloučeném pracovišti v Přerově na Osmeku konal workshop pro žáky ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Akce se uskutečnila v rámci aktivit projektu IKAPOK2.

Workshopu se zúčastnili žáci osmé třídy. Nejdříve je tým učitelů SŠE přivítal na unikátním výukovém pracovišti, stručně popsal jeho historii a využití a vysvětlil pravidla soutěžní hry. Poté žáci zhlédli dovednosti našich žáků elektrikářů druhého ročníku, kteří jim ukázali činnosti energetiků ve výškách na žebříku, v helmě a postroji.

Poté začala soutěž. Žáci se rozdělili do pěti týmů a na pěti stanovištích plnili různé úkoly – zapojovali obvody, tvarovali vodiče, poznávali součástky a přístroje, pracovali se stavebnicemi, oblékali si postroj určený do energotechnických prací ve výškách. Nesoutěžní stanoviště patřilo společnosti ČEZ, kde si žáci mohli pomocí virtuálních brýlí prohlédnout jadernou elektrárnu Temelín.

Na konci workshopu byla soutěž vyhodnocena a vítězové byli odměněni. Drobné odměny však dostali všichni účastníci.