Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

SSI Schäfer, s.r.o., Hranice a BBC Bircher zprostředkovaly žákům tříd 2.B a 2.C tzv. „zážitkový den“. Tyto firmy zajistily pro žáky a pedagogické pracovníky přepravu firemním autobusem. Ten pro ně přijel v 7:30 před budovu školy, nebylo tedy nutné se nikde přesouvat. Autobus odvezl žáky na dvě místa – skupina žáků 2.C, vedená Ing. Číhalem, vystoupila u firmy BBC Bircher, Hranice, a skupina žáků 2.B, vedená Bc. Foltánkem, vystoupila u firmy SSI Schäfer, s.r.o., Hranice. Obě skupiny v rámci firem absolvovaly prohlídku s odborným komentářem, který byl zprostředkován zaměstnanci těchto podniků. Žáci si v průběhu exkurze vyzkoušeli také pracovní aktivitu. Ve firmě SSI Schäfer, s.r.o., Hranice, se jednalo o soutěž v zapojování svorkovnice na čas. Po zhodnocení všech žáků se dospělo k následujícímu výsledku – nejlepší trojice žáků byla Koláček Martin (1. místo), Volek Petr (2. místo) a Rejhon Matyáš (3. místo). Žáci třídy 2.B během exkurze také vyplňovali pracovní list, který byl sestaven na základě předchozí spolupráce mezi firmou SSI Schäfer, s.r.o., Hranice, a SŠE, Lipník nad Bečvou. Po prohlídce této firmy vyplňovali žáci 2.B následně dotazník, který se zaměřoval na jejich zpětnou vazbu ohledně proběhlé exkurze. Výsledky žáků pracovního listu a dotazníku budou využity pro výzkumné šetření diplomové práce, která je tvořena pro Univerzitu Palackého v Olomouci. Následně se skupina žáků 2.B a 2.C vyměnila, tzn., že si žáci prohlédli obě firmy v rámci tohoto zážitkového dne. V čase 13:00 poté přijel firemní autobus pro obě skupiny žáků a pedagogické pracovníky, opět je odvezl před budovu školy, kde byla exkurze ve 13:30 ukončena. Žáci proběhlou exkurzi hodnotili v celkovém měřítku kladně. Zejména pozitivně nahlíželi na prezentaci jejich možného pracovního uplatnění po zdárném vystudování jejich oboru.