Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Je dlouholetou tradicí Olomouckého kraje, že na Mezinárodní den učitelů dne 28. března jsou vyznamenáni vybraní pedagogové cenou Učitel roku Olomouckého kraje. Slavnostní předání se v letošním ročníku uskutečnilo v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého a byli zde vyznamenáni jak učitelé z gymnázií a odborných škol, tak učitelé odborného výcviku, učitelé ze základních uměleckých škol i z domu dětí a mládeže.

Mezi 15 oceněnými pedagogy převzal z rukou hejtmana Olomouckého kraje pana Suchánka a radního pro školství pana Jakubce diplom, pamětní medaili a věcný dar také učitel odborného výcviku na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou pan Rudolf Háze.

Pan Háze zasvětil přípravě budoucích elektrikářů a mechaniků elektrotechniků celý svůj profesní život. Na škole, která se v čase jeho nástupu nazývala Odborné učiliště SME a která se na začátku 21. století sloučila se střední elektrotechnickou školou v Lipníku, působí od roku 1978 dodnes.  Jeho pedagogické působení a odborná erudice mu přináší nezpochybňovaný respekt před žáky, rodiči, učiteli i zástupci energetických firem minimálně v přerovském regionu. Jeho království je tzv. polygon v Přerově na Osmeku, kde vyučuje elektrikáře druhých a třetích ročníků.

Pana Házeho na ocenění nominoval za pedagogický sbor ředitel školy. Doporučení k nominaci přiložili představitelé společností ČEZ, MSEM, Signalbau a Ermonta, za což jim děkujeme.  

Zaměstnanci školy panu Házemu gratulují k životnímu vyznamenání a přejí mu do dalších let pokračování v úspěšné výuce mladé generace elektrikářů, hodně zdraví a rodinné pohody.