Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Chropyňská strojírna, a.s., pořádala pro žáky středních škol „Středoškolskou odbornou soutěž“ v oblasti programování CNC strojů, návrhu dopravníkového systému a jiskrového obrábění. Soutěž probíhala v termínu 5.1.2023 – 24.2.2023, kdy účastníci na počátku dostali zadání, dle kterého vypracovali své vlastní řešení. Po celou dobu soutěže byli účastníkům k dispozici odborní konzultanti zadavatele. Vyhlášení proběhlo 15. března, účastníci získali hodnotné ceny od pořadatele, absolutní vítěz získal poukaz na jazykový pobyt v Anglii.

Naši školu se rozhodli reprezentovat dva žáci v zadaném tématu „Návrh logiky a řešení řízení transportního dopravníku“. Celkem bylo v dané kategorii přihlášených 20 prací, splnit všechna kritéria zadání se podařilo šesti soutěžícím.

Všechny podmínky zadání se nakonec z žáků naší školy podařilo splnit Jiřímu Maňákovi, žáku 4. ročníku oboru Elektrotechnika. Je obdivuhodné, že tuto skvělou práci na vysoké úrovni zvládl vypracovat při současném plnění nelehkých povinností v maturitním roce. Za svou práci na téma „Řízení dopravníku osazovací linky plošných spojů“, získal ocenění „Nejlepší inovátor“.

Hodnotitel soutěžních prací, ředitel Chropyňské strojírny pan Ing. Pokorný hodnotil práci následujícími slovy: „Úkol byl zpracován na velmi vysoké úrovni a jediná výtka našeho hodnocení směřovala k tomu, že pan Maňák nevyužil v plné míře nabízených konzultací, a proto se odchýlil od zadaného tématu. To ho stálo cenné body v celkovém hodnocení soutěže. Samotný dopravník byl v jeho pojetí, místo hlavního tématu, jen jednou z částí, a proto mu už nemohl věnovat tolik prostoru. Šíře záběru, množství řešených témat a hlavně komplexnost přístupu k jejich řešení byla ovšem obdivuhodná a práce samotná, by dle mého názoru, bez problému uspěla jako bakalářská práce, a to včetně její obhajoby. I z tohoto důvodu jsme se při závěrečném hodnocení rozhodli panu Maňákovi udělit cenu „největšího inovátora soutěže“, kterou si naprosto oprávněně zaslouží. Závěrem bych chtěl Jiřímu popřát hodně úspěchů u maturity, úspěšné přijetí ke studiu na vysoké škole a do budoucna spoustu podobně skvělých nápadů, jaké měl při vypracování práce.“

Žáci díky této soutěži získali možnost nahlédnout do zákulisí zpracování skutečných projektů v reálném prostředí, čímž získali zkušenost, kterou mohou uplatnit ve svém dalším rozvoji.

Gratulujeme!