Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Sponzorský dar ON Semiconductor CR

Na konci minulého roku proběhlo jednání vedení školy se zástupci společnosti ON Semiconduktor Czech Republic, výrobní závod Rožnov pod Radhoštěm, jehož výsledkem byl sponzorský dar společnosti pro dovybavení laboratoří elektrotechnických měření.

 

Dar nám umožnil pořídit dva kusy multifunkčních měřicích center od firmy METEX. Tím jsme současně vyřešili požadavek na minimalizaci prostorů pro umístění stacionárních měřících přístrojů.

 

Po instalaci přístrojů v laboratoři byla realizována ukázková hodina měření s využitím všech integrovaných přístrojů.

 

Multifunkční měřicí centra METEX využijí v předmětu Elektrická měření žáci oborů Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik a Elektrikář.

 

Tímto děkujeme společnosti ON Semiconduktor CR za vstřícnost v žádosti o finanční dar, který umožnil doplnit a zkvalitnit výukové zařízení v laboratoři elektrotechnických měření.