SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Sdělení o mimořádném opatření

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo s účinností od 18.9.2020 mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření covid-19.

 

Podle tohoto mimořádného opatření se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (rouška, respirátor aj.) ve vnitřních prostorách škol a školských zařízení. To se týká také učeben, odborných laboratoří a učeben odborného výcviku.

 

Zákaz se nevztahuje na hodiny tělesné výchovy.

 

Zákaz se nevztahuje na domov mládeže pro žáky a zaměstnance. Nadále tedy platí, že ubytovaní žáci a zaměstnanci domova mládeže (vychovatelé, uklízečka) nemusí nosit roušku.

Ve školní jídelně platí již dříve nastavená pravidla. Strávník sejme roušku, když sedí u stolu a konzumuje pokrm.

 

Dále sděluji žákům a zákonným zástupcům, že na Střední škole elektrotechnické není do pátku 18.9.2020 včetně nahlášen pozitivní případ nákazy covid-19.