Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

EDUbus s výukovým programem pro žáky i učitele

Díky zahájené spolupráci s EDUteamem – centrem celoživotního vzdělávání zavítal do areálu Tyršova Střední školy elektrotechnické EDUbus, autobus speciálně upravený pro experimenty ze světa moderních technologií. V dopoledních hodinách probíhal program pro žáky druhého ročníku oborů Informační technologie a Elektrotechnika a vzhledem k vysokému zájmu i pro jednotlivce z prvního ročníku týchž oborů. Program se skládal z tematických oblastí Termokamery, Měřicí zařízení ve výuce a Digitální mikroskopie. Výuku vedl zkušený lektor z EDUteamu.

 

O zajímavosti programu svědčí ohlasy samotných žáků. Takto jej hodnotí žák Informační technologie Adrian Sokil: EDUbus byl nejen velmi užitečnou, ale také naprosto fascinující akcí, kterou nám škola připravila. Hlavním tématem EDUbusu byly termokamery. Nejenže jsme se dozvěděli, co jsou a jak fungují, ale během několika stručných videí jsme si plně osvojili jejich funkčnost. A co víc, sami jsme si mohli vyzkoušet tyto termokamery na vlastní kůži. Musím říct, že zážitek z EDUbusu byl naprosto fascinující a rád bych poděkoval naší škole za možnost se ho zúčastnit.“ Třída Elektrotechniků napsala o akci následující slova: „Nápad přenosné elektrické laboratoře cestující po školách je originální a překvapivý. Dozvěděli jsme se o nových moderních technologiích, zlepšujících kvalitu výuky. Nejvíce nás zaujalo propojení všech pokusů přímo s tabletem, který díky programu ihned tvořil grafy a vyhodnocoval jednotlivá měření. Měli jsme možnost vyzkoušet si měření teploty pomocí teplotní sondy za určitých podmínek (ponoření do vody, držení v dlani, volně...). Dále jsme měřili oxid uhličitý ve vzduchu. Co nás nejvíce bavilo, bylo měření proudu diody, motoru, žárovky a bzučáku. Takovéto pomůcky bychom moc rádi uvítali při výuce.“

 

V odpoledních hodinách byl výukový program zaměřen na učitele odborných předmětů a odborného výcviku. Kromě zmíněných témat si učitelé vyzkoušeli pokus s vodíkovou energií. Strávený čas v autobusu byl také velkou inspirací, jaké pomůcky a experimenty zařadit do naší výuky.

 

Děkujeme lektorům EDUteamu za skvělý program, který si užili jak žáci tak učitelé.