Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Olomoucký kraj podepsal s ČSZE a SŠE Lipník energií nabité memorandum

Memorandum, které stvrzuje spolupráci mezi Olomouckým krajem, Českým svazem zaměstnavatelů v energetice ČSZE a jeho členskou Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou, uzavřeli v pondělí 26. června zástupci všech jmenovaných stran. Podpořit by mělo vzdělávání budoucích kvalifikovaných odborníků v energetice. Olomoucký kraj se memorandem o podpoře vzdělávání v energetice připojil k dalším krajům ČR včetně hl. m. Prahy.

 

„Oceňujeme rychlou a pozitivní reakci vedení Olomouckého kraje na naši společnou žádost se Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou o podpoře odborného vzdělávání a užší spolupráci mezi zřizovateli vzdělávacích institucí, zaměstnavateli a školami. Věřím, že memorandum přispěje k podpoře regionální energetiky, dalšímu rozvoji odborného vzdělávání a k sociálnímu rozvoji v Olomouckém kraji,“ řekl k podpisu dokumentu Richard Vidlička, ředitel Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

 

Lipnická škola, certifikovaná pro obor energetiky, bude ve spolupráci s krajem a ČSZE zajišťovat výuku a profesní rozvoj budoucích energetiků. V rámci praktického vyučování může energetickým společnostem nabízet volné výrobní a montážní kapacity, například v učebním polygonu v Přerově, pro školení energetiků pro práce pod napětím. Svaz na oplátku pomůže například s materiálním zajištěním výuky, s větší informovaností o možnostech studia a podpoří nábor žáků do požadovaných oborů vzdělávání. Školské a pedagogické radě mohou zástupci ČSZE předkládat návrhy na úpravu školních vzdělávacích programů.

 

Olomoucký kraj se jako zřizovatel Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou zavázal podporovat výuku oborů středního vzdělání potřebných pro energetiku, například bude vhodnou formou propagovat soutěže v dovednostech žáků. „Energetika doslova hýbe naší společností. Jde o strategický obor, jehož význam v dalších letech poroste tak, jak bude průmysl, a vlastně i celá společnost, přecházet na nízkoemisní provoz. Chceme, aby měl náš kraj dostatek odborníků, kteří se budou otázce energetiky věnovat a chceme, aby se na svoje povolání připravovali už teď,“ zdůvodnil vznik memoranda Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

 

Lipnická škola si od vzájemné spolupráce slibuje zejména zvýšení atraktivity nabízených oborů, ale i užší napojení studentů na praxi. „Memorandum cítím jako závazek k nadstandardní výuce a realizaci moderních a nápaditých školních vzdělávacích programů. Konkrétně vidím příležitost plného využití polygonu v Přerově pro odborný výcvik elektrikářů. Cením si významu uzavřeného memoranda pro samotné město Lipník nad Bečvou, v němž má škola hlavní sídlo,” uvedl Michael Tesař, ředitel Střední školy elektrotechnické.

 

Škola již nyní spolupracuje s některými firmami, hlavními formami spolupráce jsou odborný výcvik na jejich pracovištích, exkurze, odborné přednášky. Zaměstnavatelé mohou ve škole pořádat náborové akce a přímo oslovit čerstvé absolventy. V květnu nejlepší žáci čtrnácti členských škol ČSZE, certifikovaných pro energetiku, převzali ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT ocenění za úspěšnou reprezentaci školy. Ministerstvo tuto aktivitu dlouhodobě podporuje. Ocenění má zviditelnit úspěšné žáky a odborné technické vzdělávání, a upozornit zájemce o studium a jejich rodiče na perspektivní moderní obory a související benefity.

 

Zdroj: TZ ČSZE