Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Projektový den moderních technologií na přerovském polygonu

V atmosféře přicházejících prázdnin dne 26. června se na odloučeném pracovišti Střední školy elektrotechnické, které se nachází v Přerově na Osmeku, konal druhý ročník Projektového dne moderních technologií na přerovském polygonu. Akce se konala v rámci aktivit Implementace krajského akčního plánu (IKAP) zaměřených na spolupráci středních a základních škol a popularizaci technického vzdělání u dětí školou povinných. Jako v úspěšném minulém ročníku se na organizaci projektového dne podíleli také zástupci společnosti ČEZ.

 

Po přivítání učitelů a žáků ze základních škol začala nesoutěžní první část programu. Učitelé odborného výcviku se svými svěřenci předvedli žákům, jak vypadá takový odborný výcvik elektrikářů. Naši učni pracovali na sloupech v helmě a postroji, ve venkovní části pak předvedli úkol na trafostanici. Pracovníci ČEZu popsali vybavení a funkci pohotovostního vozidla a dobrovolníci z řad žáků i učitelů se mohli nechat vynést nad úroveň okolních budov na plošině do výšek.

 

Následovala druhá soutěžní část programu. Žáci ve čtyřčlenných skupinách procházeli soutěžní stanoviště, kde plnili rozličné úkoly. Zapojovali obvod se žárovkou, měřili proud a napětí, tvarovali vodiče, poznávali elektrotechnické součástky, přístroje a nástroje, oblékali si energetické postroje do výšek a přecházeli s ním po kabelu. Pro nadšence do IT byly blízké disciplíny s poznáváním hardware počítačů a zapojením optického kabelu. Dvě disciplíny organizovali zástupci ČEZu – jedna se konala u pohotovostního vozu a druhá využívala virtuální brýle, kdy soutěžící virtuálně procházeli jadernou elektrárnou.

 

Soutěžní skupiny absolvovaly všechna stanoviště a bylo dobojováno. Učitelé sečetli dílčí body z disciplín a určili vítěze: V kategorii družstev se na společném druhém a třetím místě umístily týmy MERCEDES ze ZŠ Jana Amose Komenského, Přerov-Předmostí a KUTILOVÉ 1 ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. První místo získalo družstvo KUTILOVÉ 2 rovněž ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. V kategorii jednotlivců obsadily společné 3. místo Lucie Mácová ze ZŠ Za Mlýnem, Přerov a Ema Chovančíková ze ZŠ JAK, Přerov-Předmostí. Stříbrnou pozici si zajistila Veronika Plachá ze ZŠ Osecká 315, Lipník nad Bečvou. Vítězem v kategorii jednotlivců se stal Šimon Mackovík ze ZŠ JAK Přerov-Předmostí.

 

Vítězům gratulujeme a všem žákům děkujeme za účast v napínavé soutěži. Děkujeme také zaměstnancům společnosti ČEZ za skvělou spolupráci na organizaci soutěže. Žáci měli možnost zasoutěžit si v technických disciplínách a prohlédnout si unikátní pracoviště pro výuku elektrikářů-energetiků, kterých je jen několik v České republice. Z mnoha důvodů dáváme druhému ročníku Projektového dne moderních technologií na přerovském polygonu velkou jedničku.