Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Mezinárodní konference PPN v Sokolnici

Ve dnech 13. a 14. září se konala VI. Mezinárodní konference Práce pod napětím 2023 na Střední škole elektrotechnické a energetické v Sokolnici. Účastníci si po dva dny nabyté zajímavým programem vyměňovali zkušenosti v oblasti prací prováděných pod napětím na nízkém, vysokém a velmi vysokém napětí. Součástí konference byly odborné přednášky a praktické ukázky na výukovém polygonu. Souběžně se konala výstava technologických prvků, nástrojů a ochranných pomůcek vhodných pro PPN.

 

Konference se zúčastnili také zástupci škol Českého svazu zaměstnavatelů v energetice. Naši školu zastupoval ředitel Mgr. Tesař a koordinátor výuky na pracovišti Osmek a zároveň koordinátor školení PPN pan Rob.

 

Účast na konferenci zhodnotil ředitel školy Mgr. Tesař následovně: „Mezinárodní konference byla pro nás velmi inspirativní. Odborné přednášky byly zaměřeny na bezpečnost práce během prací pod napětím. Zajímavá byla mj. přednáška na aktuální téma zajištění bezpečnosti při odstávce fotovoltaické elektrárny. Praktické ukázky pracovních čet ČEZ a EG.D byly komentované, což ocenili zvláště neodborníci v energetice. Prohlídka výukových pracovišť SŠEE Sokolnice nabídla porovnání s naším polygonem v Přerově. Nemáme se za co stydět, ale je dobré se poučit. Některé nápady  ze Sokolnice uplatníme u nás na Osmeku. V Sokolnici např. používají ve výcviku sklolaminátové lešení, které napodobuje plošinu do výšek a práci na ní. To bychom rádi zrealizovali i na naší škole, ale ponechali bychom paralelně i práci na žebřících. Prohlédli jsme si také zařízení na čištění trafostanice odsáváním atd. Nových technologií a pracovních postupů je v oblasti energetiky více. Je teď na nás, abychom některé zavedli do výuky žáků i školení PPN pracovníků firem.“