Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Poslední den prvního pololetí

Poslední den prvního pololetí 31. ledna třídní učitelé rozdali opisy vysvědčení a některým také pochvaly třídního učitele. Osm žáků se dostavilo o velké přestávce do ředitelny školy, kde z rukou ředitele žáci převzali pochvaly ředitele školy. Důvodem udělení pochval byly významné úspěchy v nadregionálních soutěžích a následováníhodné dobrovolnictví. Ocenění žáci si následně vybrali dárky věnované spolupracujícími firmami.  

 

Aby dobrých zpráv nebylo málo, z kanceláře školy byla také odeslána žádost zřizovateli o částku 33 500 Kč na úhradu prospěchových stipendií. Částka bude rozdělena podle závazných kritérií mezi celkem 16 žáků.

 

Přejme si, aby i v druhém pololetí pedagogové školy měli důvod udělovat pochvaly aktivním a úspěšným žákům a aby počet žáků s prospěchovým stipendiem Olomouckého kraje byl ještě vyšší.