Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Tandemová výuka a CLIL v angličtině

V lednu letošního školního roku proběhla premiéra tandemové výuky ve třídě 3 E a 3 B. Cílem bylo propojit výuku odborné angličtiny, která je závaznou součástí předmětu Anglický jazyk, s předmětem Elektronika. Jak název „tandemový“ napovídá, výuka byla vedena společně dvěma učiteli: Ing. Hanou Ledvinovou a Ing. Marcelem Herrerou, PhD.

 

Přinášíme hodnocení samotných žáků: „V hodině anglického jazyka jsme měli možnost si vyzkoušet netradiční způsob výuky odborné angličtiny, konkrétně se jednalo o téma Základní elektronické komponenty. Hodina byla zajímavá a poučná. Chtěli bychom takových hodin více."

 

Učitelé tandemový způsob výuky hodnotí rovněž kladně.

 

Tandemová výuka je činnost náročná na přípravu, ale věříme, že vynaložené úsilí se vyplatí, hodiny se stanou netradičními, zábavnějšími a poutavějšími.

 

Od tandemové výuky se posuneme k dalšímu stupni propojení odborných znalostí s anglickým jazykem. Od 1. února startuje pilotní ověřování výuky metodou CLIL na Střední škole elektrotechnické. CLIL = Content and Language Integrated Learning, tj. obsahově a jazykově integrované učení – patří mezi moderní formy dvojjazyčného vzdělávání. V rámci jednoho předmětu některé hodiny se vyučují v mateřském jazyce a některé v cizím. Konkrétně se CLIL vyzkouší ve třídě 3B v předmětu Elektronika. Výuku povede Ing. Herrera, PhD. Po dvou měsících ověřování zhodnotíme přínos této metody, a pokud budeme spokojeni, budeme v ní pokračovat, do budoucna i v jiných třídách nebo předmětech. Po dohodě mezi zástupci třídy, panem učitelem a ředitelem školy bude poměr český jazyk : anglický jazyk 75 % : 25 %. Na žádost žáků bude nové učivo i zkoušení probíhat v mateřském jazyce.

 

Škola má být o neustálém zkoušení nových věcí. Tak metodě CLIL na naší škole držte pěsti!