SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Sdělení o organizaci výuky od 12. října 2020

Vydáním krizových opatření vlády vzhledem ke covid-19 se mění od 12. října organizace výuky na středních školách.

 

Od pondělí 12. října startuje na Střední škole elektrotechnické distanční výuka. Na rozdíl od uzavření škol minulý školní rok je povinná. Bude probíhat zápis absence. Distanční výuka se bude řídit stávajícím rozvrhem hodin, rozvrh hodin může být operativně upravován. Jednotnou aplikací pro online výuku na Střední škole elektrotechnické je ZOOM meeting. Vy všichni jste už měli být do dnešního dne informováni o této aplikaci a proškoleni v jejím používání. Její výhodou je, že si nemusíte zřizovat nové emailové adresy. Pokud vám nastane technický problém, že se na online výuku nemůžete přihlásit, budete mít výpadek internetového připojení apod., sdělte tuto skutečnost učiteli, abyste byli omluveni. Kromě online výuky učitelé mohou výuku realizovat formou vypracování úkolů a cvičení apod. Jednotným informačním systémem, který slouží i ke komunikaci mezi žáky a učiteli, je Edookit. Sledujte zadávání úkolů v tomto systému, výzvy k připojení k online výuce (meeting ID, meeting passcode), zprávy o změnách v organizaci apod. Vzdálená výuka by měla trvat 14 dnů. O případných změnách vás budeme informovat.

 

Technické vybavení nutné k online výuce jste popsali v dotazníku. Pokud by nastal problém ve vaší domácí technice, sdělte jej bez odkladu vašim třídním učitelům. Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole se nevztahuje na praktické vyučování. To znamená, že odborný výcvik a předmět praxe budou probíhat prezenční formou v plném rozsahu. Dále budete do školy docházet na praktická cvičení v předmětech elektrická měření, mikroprocesorová technika, automatizace a robotika a (4. ročník) operační systémy. Rozvrh hodin bude pokud možno upraven, abyste do školy nedocházeli kvůli jedné prezenční hodině každý den, ale na blok prezenčních hodin např. jen jednou v týdnu.

 

Žáci s individuálním vzdělávacím plánem přecházejí na distanční výuku spolu se svou třídou, s výjimkou praktického vyučování, na které se distanční výuka obecně nevztahuje.

Zároveň vám oznamuji, že v pátek dne 16. října 2020 jsem vyhlásil ředitelské volno. Tento den nebude probíhat žádná výuka, vzdálená ani prezenční. Tento den můžete využít pro splnění domácích úkolů.

 

Zároveň oznamuji, že rozhodnutím ministra školství jsou ve dnech 26. a 27. října 2020 stanoveny dny volna. V tyto dny nebude probíhat žádná výuka. 28. října je státní svátek. 29. a 30. října jsou regulérní podzimní prázdniny. 

 

Školní jídelna bude v provozu, a to v režimu přísných hygienických opatření, která už znáte. Důrazně doporučujeme chodit na obědy žákům, kteří budou mít praktické vyučování. Doporučujeme chodit na obědy ale úplně všem žákům, a to každý den v pondělí až pátek, kromě dne ředitelského volna, volných dnů vyhlášených panem ministrem, státního svátku a podzimních prázdnin. Zvlášť pokud jste z Lipníka nad Bečvou. Kvůli uzavření škol vaši rodiče nebo vy nemusíte vyvařovat, když máte k dispozici oběd ve školní jídelně.

 

Domov mládeže bude nadále fungovat v plném rozsahu ve dnech, kdy není zakázána osobní přítomnost všech žáků ve škole.

V závěru sdělení chci popřát vám i vašim kantorům, aby vzdálená výuka probíhala s co možná největším přínosem.

 

Buďme všichni zdraví, to je to nejdůležitější.

 

 

Mgr. Michael Tesař

Ředitel školy