Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Ukázky první pomoci a vyprošťování zraněných osob

Ukázky první pomoci a vyprošťování zraněných osob z těžce dostupných terénů s dobrovolnými záchranáři Rescue SAR MORAVA byla opět skvělá akce.

 

Dobrovolné záchranáře z Rescue SAR MORAVA jsme u nás na domově mládeže přivítali již čtvrtým rokem. 

 

Žáci s nimi prošli průpravou první pomoci a zásadami, jak se mají zachovat při situaci u zraněné osoby. Vyzkoušeli si, jak správně poskytovat nepřímou masáž srdce, dozvěděli se, jak mají komunikovat se záchrannou službou za pomocí aplikace v mobilním telefonu „ZÁCHRANKA“ a seznámili se s přístrojem AED (automatizovaný externí defibrilátor), jeho funkcí a užitím jak u dospělé osoby, tak u dítěte. Dále záchranáři žáky seznámili s tím, co obnáší jejich dobrovolná činnost a jejich spolupráce nejen se záchrannou službou, ale také s Policií ČR, např. při vyhledávání zraněných nebo ztracených osob v těžce dostupném terénu. 

 

Pro žáky byla velkým zážitkem projížďka na čtyřkolkách záchranářů v areálu naší školy. 

 

Pozvání na akci přijal také pan ředitel naší školy a také k nám na pozvání zavítala paní ředitelka SVČ Lipník.

 

V této osvědčené spolupráci s dobrovolnými záchranáři chceme i do budoucna pokračovat. 

 

Žáci domova mládeže Střední školy elektrotechnické děkují záchranářům za jejich čas a ochotu, s jakou se jim věnovali. 

 

Karla Linhartová

Vychovatelka DM