Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Naše škola po roce opět na StreTechu 2024

Ve středu 5. června 2024 proběhla na Fakultě strojní ČVUT v Praze konference s názvem Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Letos se akce zúčastnilo 61 středních škol z České republiky a studenti prezentovali téměř 200 svých prací.

 

Naši školu zastupoval Šimon Frőmel (3.E) s učební pomůckou - přípravkem pro měření operačních zesilovačů, doprovázel jej Ing. Petr Hronek.

 

Na „StreTechu“ se středoškoláci z různých středních škol naší republiky i jejich vyučující měli možnost setkat se s pedagogy pořadatelského ČVUT Praha, prohlédnout si školu a poobědvat ve školní menze. Na závěr obdrželi všichni účastníci diplomy.

 

Akce byla zajímavá, velmi kvalitně připravena a již se těšíme na další ročník!

 

Práce, které byly na akci prezentovány, jsou k dispozici ve sborníku StreTech 2024 i v archivu prací předchozích ročníků StreTechu. Zde se mohou inspirovat naši budoucí „třeťáci“ při volbě témat a při zpracování ročníkových projektů.

 

Ing. Milada Figalová

Učitelka odborných předmětů