SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Od 25. listopadu 2020 je ve školách povolena osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, to znamená, že od tohoto dne žáci 3C a 4BEF nebudou mít distanční, nýbrž prezenční výuku ve škole. Rozvrh hodin bude mírně upraven tak, aby žáci končili šestou vyučovací hodinu a neměli odpolední vyučování. V předmětu tělesná výchova je zakázána sportovní činnost.

 

Od 25. listopadu se rovněž obnovuje ve všech ročnících prezenční praktické vyučování ve škole, ale i na pracovištích zaměstnavatelů. U oborů Informační technologie a Elektrotechnika se to týká zejména předmětu praxe, ale nejen ho (prezenční výuka bude vyznačena v Edookitu), a to nejpozději do šesté vyučovací hodiny. U oboru Mechanik elektrotechnik a Elektrikář se prezenční výuka týká odborného výcviku. Odborný výcvik bude probíhat od 8:00 do 13:00. Platí tedy u všech oborů, že prezenční výuka nebude probíhat v odpoledních hodinách. Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách – třídy a skupiny se nebudou slučovat nebo prolínat. Eliminují se kontakty mezi žáky různých tříd a skupin. Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

Teoretická výuka u všech tříd vyjma 3C a 4BEF nadále pokračuje distanční formou s online hodinami. Nadále platí, že výuka je povinná, a to distanční i prezenční. Nadále bude existovat možnost konání individuálních konzultací. Na jejich realizaci se domluví učitel a žák a bude probíhat v kabinetu učitele nebo v učebně školy (určí učitel). Konzultace je vždy individuální – vždy pouze jeden žák a jeden učitel.

 

Od 1. prosince se zahajuje doučování žáků, zvláště těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem. Doučování je systematické a je aktivitou z projektu tzv. šablon II. Bude mít formu distanční, ale i prezenční, a to v závislosti na míře uvolnění epidemiologických opatření. Prezenční doučování se bude konat v odpoledních hodinách, bezprostředně po konci přestávky na oběd. Apeluji na žáky i jejich zákonné zástupce, aby žáci využívali tuto jedinečnou možnost dohnat zameškanou látku, zopakovat maturitní otázky apod. Doučování je zdarma.

 

Od 25. listopadu se také obnovuje provoz domova mládeže. Ubytování je poskytováno pouze žákům, kteří mají po tyto dny prezenční výuku. Ve školní jídelně se budou prezenčně stravovat žáci v prezenční výuce. Ve školní jídelně nesmí docházet k prolínání žáků z různých tříd či skupin. V prostorách školní jídelny žáci budou nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy. Žáci mají i v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Přihlášky k stravě: prostřednictvím www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny paní Lasíkové na tel. 725 773 209 nebo 581 722 745.

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 21.11.2020

 

Mgr. Michael Tesař

Ředitel školy