SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Informujeme žáky školy a jejich zákonné zástupce, že vláda ČR svým usnesením zakázala od 21. prosince do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako VOLNÉ DNY. To znamená, že v tyto dny není povinné distanční vzdělávání.
Zákaz osobní přítomnosti se týká také žáků konajících praktické vzdělávání na pracovištích spolupracujících firem. Dále se v období od 21. do 23. prosince zakazuje poskytování ubytování žákům na domově mládeže. Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje.