Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Studium na středních odborných školách technického směru je pro žáky a jejich rodiče sázkou téměř na jistotu, že po úspěšném ukončení studia absolventi nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Podle nedávno vydané analýzy Národního pedagogického institutu České republiky v posledních letech zvolna, ale jistě stoupá zájem uchazečů o elektrotechnické obory. Tento trend můžeme dokumentovat na počtu žáků na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, na které počet žáků ve školním roce 2020–2021 oproti školnímu roku 2019–2020 narostl o více než 20 %.

 

Na střední škole elektrotechnické se vyučují tři maturitní obory: Informační technologie, Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik. Učební obor je zde jeden, a to Elektrikář. Tradiční a léty prověřený vzdělávací program (zaměření) oboru s názvem Silnoproud a slaboproud doplní od školního roku 2021–2022 nové zaměření s názvem Solární energetika.

 

Proč jsme se rozhodli otevřít právě takovéto zaměření? Reagujeme na změny v legislativě, na situaci na trhu práce i obecný vývoj společnosti v energetické a environmentální oblasti. Nezastíráme také ambici být první školou, možná první střední školou v ČR, která takové zaměření vymyslí a bude úspěšně vyučovat, stát se tímto školou nadregionálního významu a navázat na legendární minulost školy z časů prvních televizorů, kdy do Lipníka jezdili studovat žáci z celé Moravy, východních Čech i západního Slovenska.

 

Střešní fotovoltaika stojí na prahu masivního rozšíření. Z legislativy spojené s rokem 2020 vyplývá, že kdo bude stavět novostavbu, tak ta bude splňovat charakteristiku pasivního nebo nízkoenergetického domu. Zvyšuje se návratnost solárních systémů. Důsledkem snižujících se cen solárních technologií odborníci předpokládají, že např. střešní fotovoltaika bude brzy plně rentabilní i bez dotační podpory. Aby firmy podnikající v solární energetice mohly růst, a uspokojit tak prudký nárůst poptávky, potřebují mladou generaci kvalifikovaných pracovníků v oboru. Ty chceme vychovávat v součinnosti s privátním sektorem právě na Střední škole elektrotechnické.

Žáky zaměření čeká osvojení znalostí a dovedností, které potřebují budoucí elektromontéři fotovoltaických systémů. Budou se orientovat v technické dokumentaci fotovoltaických systémů, navrhovat je, sestavovat jednotlivé části, připojovat přes střídače na rozvodnou síť, oživovat, provádět údržbu a servisní měření, opravovat a rekonstruovat. Nebudou nezdravě úzce specializovaní, takže budou také všestranně vyučení elektrikáři silnoproudu a slaboproudu. Budou moci podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“ nebo pokračovat ve studiu na oboru Mechanik elektrotechnik a dodělají si maturitní zkoušku.

 

Učitelé školy již intenzivně pracují na přípravě oboru. Studují odbornou problematiku a nové technologie, tvoří školní vzdělávací program, navazují spolupráci s fotovoltaickými firmami, promýšlejí návrhy specializovaných učeben, které je třeba vybudovat nejpozději v letních měsících. Myslíme také na to, že část odborného výcviku bude probíhat venku. Pokud vše půjde podle plánu, žáci posledního ročníku budou moci výcvik vykonávat přímo ve fotovoltaických firmách.

 

Obnovitelné energie jako solární energetika jsou v celém světě prudce se roz­víjející odvětví, které má netušenou perspektivu. Je naším cílem, aby absolventi Solární energetiky na Střední škole elektrotechnické byli mezi prvními ve své generaci, kteří v tomto oboru budou úspěšně pracovat i podnikat. 

První absolventi zaměření Solární energetika budou opouštět brány školy v květnu 2024.