Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Co si máme představit pod pojmem virtuální realita? Jedná se o technologii, která uživateli umožnuje ocitnout se v simulovaném prostředí. Jinými slovy můžeme říci, že se snažíme vytvořit trojrozměrnou iluzi reálného světa za pomoci moderní počítačové technologie. K tomu slouží například letové simulátory, simulace chirurgických zákroků a v neposlední radě i videohry.

 

Virtuální realita se stále častěji stává součástí výuky na technických oborech. Je dobře, že se stala jedním z Krajských metodických kabinetů (KMK) a Center kolegiální podpory (CKP) velkého projektu Olomouckého kraje s názvem Implementace Krajského akčního plánu Olomouckého kraje 2 (IKAPOK2). Centrem kolegiální podpory 18 Virtuální realita se v tomto projektu stala Střední škola průmyslová a Obchodní akademie Mohelnice a mezi třemi spolupracujícími středními školami je i Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou.

 

Každá střední škola může mít v projektu navázánu spolupráci se základní školou. Celkem budou v centru virtuální reality zapojeny čtyři základní školy z Olomouckého kraje. Tou bude pro lipnickou Střední školu elektrotechnickou Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 315.

 

Členové pracovních týmů zahájí aktivity v lednu 2021. Obsahem rozmanitých činností bude metodická podpora výuky virtuální reality, zapojení privátního sektoru včetně přednášek odborníků z praxe, včlenění virtuální reality do inovovaných vzdělávacích programů oboru 18-20-M/01 Informační technologie, případně 26-41-M/01 Elektrotechnika na Střední škole elektrotechnické a organizace kroužku virtuální reality, workshopů, soutěží pro žáky ZŠ Osecká, případně žáky z dalších základních škol z Lipníka a jeho regionu. Společným cílem bude probudit v mladé generaci zaujetí pro technické obory, z nichž mnohé mohou být i velmi atraktivní.

Projekt je naplánován jako tříletý a bude končit v listopadu 2023.