SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Počet přijatých uchazečů v oborech 18-20-M/01 Informační technologie a 26-41-M/01 Elektrotechnika se zdvojnásobí. Rada Olomouckého kraje na své 16. schůzi konané dne 29. 3. 2021 pod bodem UR/16/28/2021 projednala žádost ředitele školy o změnu v počtu tříd u dvou oborů a povolila navýšení počtu tříd na 1 třídu. To znamená, že budeme přijímat nikoli původních 15 žáků do každého oboru (0,5 třídy), ale 30 žáků do každého oboru a od 1. září budeme mít v prvním ročníku samostatnou třídu informatiků a samostatnou třídu elektrotechniků. Rozhodnutím rady se výrazně zvýší šance uchazečů na přijetí a naroste od nového školního roku počet žáků školy až o 30, a to je hodně!

 

Rozhodnutí Rady Olomouckého kraje předcházela žádost ředitele školy a navýšení počtu tříd z důvodu vysokého počtu přihlášek do prvního kola přijímacího řízení a velké potřeby absolventů těchto oborů na trhu práce. Následovalo kladné stanovisko Odboru školství a mládeže Krajského úřadu a doporučení Výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Všem, kteří přejí technickému školství a podíleli se na povolení žádosti, děkujeme.