Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Alternativní energie

Alternativní energie jsou profilovým předmětem odborného zaměření Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika, který se vyučuje ve všech ročnících studia.

 

Předmět seznamuje žáky s jednotlivými oblastmi při výrobě, přenosu a rozvodu elektrické energie, a to v míře odpovídající znalostem absolventa oboru. Žáci se v několika tematických celcích učí o problematice obnovitelných zdrojů energie, které jsou dnes významným odvětvím elektroenergetiky. Cílem je vzbudit v žácích zájem o OZE, zvláště o solární energii, a poskytnout jim informace, které jim umožní orientovat se v tomto moderním odvětví.

 

Tematickými celky jsou např. různé typy energetických zdrojů, druhy elektráren (tepelné, jaderné, vodní, větrné, solární…), rozdělení soustav a sítí, ochrana před bleskem, mechanika a stavba vedení, poruchové stavy, revize a údržba. V rámci výuky fotovoltaiky se žáci učí o solárním článku a panelu, ostrovních systémech, fotovoltaickém ohřevu, bateriích pro FVE, dimenzování vodičů pro FVE, provozování domácích výroben FVE aj.

 

Součástí učiva jsou exkurze ve výrobnách elektrické energie, solárních elektrárnách a v elektrických stanicích, které přispívají k trvalejšímu osvojení poznatků z teoretické výuky.

V rámci spolupráce s firmami se žáci v průběhu studia zúčastní přednášky pracovníka firmy z praxe na téma fotovoltaických systémů.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 2 1 1 x 4