Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Anglický jazyk

Na Střední škole elektrotechnické se jako cizí jazyk vyučuje výhradně anglický jazyk. Je to z toho důvodu, že právě angličtina je dominantním jazykem informační technologie a elektrotechniky.

 

Cílem předmětu anglický jazyk je podílet se na přípravě žáků na aktivní život v moderní společnosti. Žáci nebudou pouze pracovat, budou také poznávat, cestovat, sledovat filmy a číst různé typy textů v anglickém originále.  

 

Vzdělávání v anglickém jazyce směřuje k osvojení jazykových dovedností, které odpovídají minimálně úrovni B1.

 

V průběhu studia se žáci učí komunikovat, prohloubí si znalosti gramatiky, osvojí si novou slovní zásobu, čtou a píší texty, jako je formální a neformální dopis, životopis, žádost o zaměstnání ad. Osvojí si poznatky o anglicky mluvících zemích, učí se chápat a respektovat jejich zvyky a tradice. Seznámí se s předními představiteli anglo-americké literatury, historie i vědy a techniky v návaznosti na učivo českého jazyka a základů společenských věd.

 

Významnou součástí předmětu je výuka odborné angličtiny. Ta se začíná učit od druhého pololetí prvního ročníku všech oborů a pokračuje do posledního ročníku. Výuka odborné angličtiny je systematická a pokrývá všechny hlavní oblasti odborného vzdělání žáka. Ve výuce se používají učebnice odborné angličtiny Career Paths, konkrétně Information Technology, Electronics a Electrician. Smyslem výuky odborné angličtiny je rozšířit možnosti uplatnění našich absolventů v zahraničí, obecně pak rozumět cizojazyčným manuálům a návodům, odborným textům na internetu apod.

 

U maturitních oborů je předmět anglický jazyk možným volitelným předmětem společné části maturitní zkoušky. Studenti se na maturitu začínají připravovat již od prvního ročníku, aby úspěšně „zkoušku dospělosti“ složili. Maturitní zkouška z anglického jazyka se skládá z písemné zkoušky, ústní zkoušky a didaktického testu.

 

Učitelé anglického jazyka organizují každoročně školní kolo konverzační soutěže z anglického jazyka. Vítězové postupují do okresního kola, kde měří svou úroveň anglické konverzace s žáky gymnázií a dalších odborných škol.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 3 3 3 3 12
Elektrotechnika 3 3 3 3 12
Mechanik elektrotechnik 3 3 3 3 12
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 2 2 2 x 6
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 2 2 2 x 6