Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Aplikační software

Předmět Aplikační software se vyučuje v maturitním studijním oboru Informační technologie ve všech čtyřech ročnících. Výuka probíhá v odborných učebnách plně vybavených potřebnou výpočetní technikou včetně výukových programů. Každý žák má k dispozici samostatnou pracovní stanici. Cílem je naučit žáky pokročilému užívání aplikačních programů, jejich vhodné volbě, instalaci a konfiguraci podle potřeb uživatele včetně poskytování uživatelské podpory. Důraz je kladen na oblast softwaru kancelářského, ekonomického, komunikačního a na software pro práci s grafikou a multimédii.

 

První ročník je zaměřený na rozšíření znalostí a prohlubování dovedností získaných v předmětu Informatika. Žáci používají pokročilé techniky při práci s textovými editory, zpracovávají text při dodržování typografických zásad, u tabulkových procesorů využívají nabízené funkce, třídí a filtrují editovaná data, volí optimální zobrazení dat pomocí grafů, vytvářejí pokročilé prezentace s využitím šablon, efektů a animací.

 

Ve druhém ročníku žáci pracují s programy pro tvorbu diagramů a výkresů, navrhují vývojové diagramy i časové diagramy projektů. Orientují se v problematice projektů včetně plánování nákladů, zdrojů a celkového zpracování zadaného projektu (vstup – výstup). Žáci vytvářejí vizitky a různé publikace v programech pro tvorbu publikací a marketingových materiálů, připravují je pro tisk.

 

Třetí ročník je zaměřený na pokročilé práce s rastrovou PC grafikou (volba vhodného programu, úpravy fotografií, fotomontáže, efekty a zpracování animací), s PC vektorovou grafikou (editace objektů, křivek, výplně, efekty). Žáci dále pracují se zvukem a videem na pokročilé úrovni, nahrávají a zpracovávají zvukové záznamy, videozáznamy, provádějí úpravy, střih a editaci záznamů.

 

V závěrečném ročníku žáci vyhledávají informace pomocí služeb Internetu s orientací na různé zdroje, vyhodnocují jejich pravdivost (fake news, dezinformace), využívají je při výuce. Zabývají se principy virtuální reality s možnostmi využití (průmysl, medicína, hry).

 

Získané vědomosti a dovednosti žáci využívají v jiných předmětech a pro osobní potřebu.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 2 1 1 4 9
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -