Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Databázové systémy

S databázovými systémy se v běžném životě setkáváme poměrně často. Jedná se v podstatě o elektronické evidence, které většinou nahradily původní papírové kartotéky. Jako příklad můžeme uvést software pro účetnictví, mzdy a personalistiku, skladové hospodářství, řízení výroby, jízdní řády, evidenci pacientů u lékaře a registr vozidel. Nejčastěji se však můžeme s databázemi setkat při prohlížení webových stránek, kde se většina zobrazovaných informací načítá z databáze.

 

Předmět databázové systémy se vyučuje v prvním a druhém ročníku oboru Informační technologie.

 

V prvním ročníku si žáci vytvoří jednoduchou databázi v tabulkovém procesoru a seznámí se se základními operacemi s databází. Naučí se například používat techniky ověření a řazení dat, pokročilé možnosti filtrování, databázové funkce a tvořit kontingenční tabulky a grafy. Dále se žáci seznámí se strukturou databázových systémů a základy modelování relačních databází pomocí ER diagramů.

 

Druhý ročník je věnován tvorbě desktopových relačních databází v programech Access a Base. Žáci se naučí navrhovat strukturu tabulek a vazby mezi nimi, importovat a exportovat data z jiných aplikací, filtrovat a řadit data v jednotlivých tabulkách a techniky ověření správnosti zadaných dat. Žáci se seznámí se syntaxí dotazovacího jazyka SQL a vytváření dotazů přes vzájemně propojené tabulky. Součástí výuky je také návrh tiskových sestav a uživatelského rozhraní pomocí formulářů.

 

Během studia získají studenti základní představu o fungování a návrhu databázových aplikací. Studenti tak získají nezbytný základ pro tvorbu databázových aplikací v programovacích jazycích C# a PHP, které se vyučuje ve vyšších ročnících v předmětu programování.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 1 2 - - 3
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -