SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektrikář

Specializace: Silnoproud a slaboproud

 

Charakteristika oboru:

 

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem.

 

Výuka se dělí na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se obvykle střídají lichý/sudý týden.  V teoretické výuce se žáci učí předměty všeobecné a odborné. Ve všeobecných předmětech žáci opakují a prohlubují znalosti ze základní školy. V anglickém jazyce se vyučuje i odborná angličtina v elektrotechnice. V odborných předmětech žáci nabývají znalosti, které uplatní v praktických činnostech.

 

V odborném výcviku se žáci např. učí ručně zpracovávat kovy a pájet. Zapojují elektrické obvody a spotřebiče v obytných budovách a průmyslových objektech. Ovládají funkce transformátoru, rozebírají a seřizují ho. Pracují s měřicí, diagnostickou a výpočetní technikou používanou v oboru. Instalují zabezpečovací systémy. Pracují s projektovou dokumentací. Vyvazují vodiče. Naučí se pracovat ve výškách na žebříku, pokládat kabely a montovat kabelové spojky a koncovky.

 

V průběhu studia žáci píší ročníkovou práci, v níž mohou uplatnit své nápady. Součástí výuky jsou exkurze, výstavy a veletrhy, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Obor je určen pro chlapce i dívky.

 

Olomoucký kraj vyplácí žákům stipendium za řádné studium.

 

Odborný výcvik probíhá v Lipníku nad Bečvou, Na Horecku, a na odloučeném pracovišti v Přerově – tzv. polygonu na Osmeku. Toto špičkově vybavené unikátní pracoviště umožňuje mimo jiné výcvik ve výškách (sloupy, žebříky, uvazování). Málokterá střední škola v České republice má podobné pracoviště jako Střední škola elektrotechnická!

 

Uplatnění:

 

Absolventi se uplatní jako všestranně vyučení elektrikáři v energetice, průmyslu, dopravě (železnici), stavebnictví i armádě. Po absolvování nástupní praxe jsou schopni vykonávat činnost operátorů, mechaniků a servisních specialistů spotřební, kancelářské a průmyslové techniky. Mohou začít podnikat v duchu rčení „řemeslo má zlaté dno“.

 

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978, § 5, o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Absolventi oboru Elektrikář mohou pokračovat ve studiu v oboru Mechanik elektrotechnik a vystudovat během dvou let maturitní obor. Během pěti let studia na SŠE Lipník nad Bečvou tak mohou získat výuční list i maturitní zkoušku. (O této možnosti vždy rozhoduje ředitel školy.)

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-51-H/01 Elektrikář
Školní vzdělávací program: Elektrikář - silnoproud a slaboproud
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem
Délka studia: 3 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

  1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 11 9 8 28
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Anglický jayzk 2 2 2 6
Základy společenských věd 1 1 1 3
Ekonomika - - 2 2
Matematika 2 2 1 5
Fyzika 1 1 - 2
Chemie a ekologie 2 - - 2
Tělesná výchova 1 1 1 3
Odborné předměty 9 7 8 24
Technické kreslení 1 - - 1
Elektrotechnologie 2 1 - 3
Základy elektrotechniky 3 1 1 5
Elektronika 1 1 2 4
Elektrická měření - 2 2 4
Číslicová technika - - 1 1
Informatika 1 1 1 3
Energetika 1 1 1 3
Odborný výcvik 12 16 16 44
Celkem 32 32 32 96