SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektronická zařízení

Předmět elektronická zařízení  patří mezi stěžejní vyučované odborné předměty oboru elektrikář. Navazuje na znalosti z předchozího studia fyziky, základů elektrotechniky, elektroniky, strojů a zařízení. Je zařazen do posledního ročníku studia s 2,5   hodinovou týdenní dotací.  Žáci získávají potřebné souhrnné  znalosti a vědomosti nutné pro složení závěrečné zkoušky. Koncepce je zaměřena na kompletní zopakování problematiky slaboproudých i silnoproudých součástek, obvodů a funkčních celků.

 

Žáci se zdokonalují v již probrané látce z předchozích ročníků a  seznamují se  s základními  typovými strukturami  testových a zkušebních otázek závěrečných zkoušek. Učivo je členěno do kapitol, které kromě opakování již dříve probrané látky zároveň detailněji popisují funkci a činnost i složitějších slaboproudých i silnoproudých obvodů a zapojení se zaměřením na  uplatnění v komplexních automatizovaných systémech. Dále jsou probírány složitější obvody a funkční celky elektroakustických, sdělovacích, číslicových, automatizačních a přenosových zařízení. Podrobně jsou probírány napájecí zdroje, typy usměrňovačů a filtrů, rozdělení a vlastnosti nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních zesilovačů, činnost a rozdělení oscilátorů, vznik a šíření elektromagnetických vln, typy modulací včetně impulzních, výkonová elektronika, měniče, motory, jistící prvky, sdělovací technika analogová i digitální, zapojení obvodů rozhlasových a televizních přijímačů, anténních systémů, klopných obvodů, základy automatizační a číslicové  techniky, digitalizace analogových signálů, komprimační metody, principy analogově digitálních převodníků, zobrazovací jednotky.

 

Žáci nabyté vědomosti dále postupně uplatňují v dalších předmětech s mezioborovou vazbou jako  elektrická měření, stroje a zařízení, fyzika. Praktické fungování elektronických obvodů je prováděno funkcí praktických měření, simulací v různých počítačových programech a praktickou konstrukcí vybraných funkčních celků v  odborném výcviku.

 

Výuka je formou výkladu s názornými ukázkami, vhodně se zařazují nové výukové digitální  materiály a přístroje  (dataprojektory, interaktivní tabule, internet). Součástí je i rozšířený okruh cvičných zkušebních testů a otázek jak otevřených, tak uzavřených úloh, které jsou přípravou na úspěšné absolvování závěrečných zkoušek.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - - 3 x 3