Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Elektronika

Předmět elektronika patří mezi základní vyučované odborné předměty. Navazuje na znalosti z předchozího studia fyziky a základů elektrotechniky. Podle specializace je zařazen do dvou až čtyř ročníků s proměnlivou hodinovou dotací.  Žáci postupně získávají potřebné znalosti a vědomosti o základních součástkách, obvodech a funkčních blocích jednoduchých i složitých elektronických obvodů.

 

V prvním ročníku se žáci seznamují se základními elektronickými součástkami a jejich vlastnostmi. Od druhého ročníku je výuka zaměřena na funkci jednoduchých elektronických obvodů a jejich praktické využití. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou probírány složitější obvody a funkční celky elektroakustických, sdělovacích a přenosových zařízení. Podrobně jsou probírány napájecí zdroje, typy usměrňovačů a filtrů, rozdělení a vlastnosti nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních zesilovačů, činnost a rozdělení oscilátorů, vznik a šíření elektromagnetických vln, typy modulací včetně impulzních, výkonová elektronika, sdělovací technika analogová i digitální, zapojení obvodů rozhlasových a televizních přijímačů, anténních systémů, klopných obvodů, programovatelných generátorů a zabezpečovací techniky. Podrobně jsou řešeny otázky a problematika digitalizace analogových signálů, komprimační metody, principy analogově digitálních převodníků, zobrazovací jednotky a dipleje.

 

Žáci nabyté vědomosti dále postupně uplatňují v dalších předmětech s mezioborovou vazbou jako automatizace, elektrická měření, číslicová technika. Praktické fungování elektronických součástek a obvodů je prováděno funkcí praktických měření, simulací v různých počítačových programech a praktickou konstrukcí vybraných funkčních celků v předmětech praxe a odborný výcvik.

 

Výuka je formou výkladu s názornými ukázkami, vhodně se zařazují nové výukové digitální materiály a pomůcky (dataprojektory, interaktivní tabule, internet).

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 1 - - - 1
Elektrotechnika 1 2 2 1 6
Mechanik elektrotechnik 1 2 2 1 6
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 1 1 2 x 4
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 1 1 2 x 4