Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Energetika

Energetika je odborný předmět, který se vyučuje v oborech Mechanik elektrotechnik a Elektrikář.

 

Žáci se zde učí o bezpečnostních předpisech a normách: žáci se seznamují s pravidly a postupy při práci na elektrických zařízeních a s důležitými normami používanými v elektrotechnice.

 

V tematickém celku o ochraně před úrazem elektrickým proudem se žáci seznamují s příčinami vzniku úrazu elektrickým proudem, s druhy ochran před ním od živých i neživých částí elektrických zařízení dle platných norem.

 

Žáci se dále učí o elektroinstalaci v obytných a průmyslových objektech. Navrhují elektroinstalaci, jsou poučeni o jejích základních částech a pravidlech při jejich provedení, včetně elektroinstalací v koupelnách a umývacích prostorech, v prostorech s nebezpečím požáru, výbuchu apod.

 

V energetice jsou častým problémem poruchové stavy, které je potřeba ihned řešit. V předmětu proto žáci získávají informace o příčinách vzniku poruchových stavů při provozu elektrických zařízení i o možnostech předcházení vzniku poruch a možnostech řešení ochrany. Pozornost je věnována především provozním a atmosférickým přepětím a ochranným zařízením před jejich účinky.

 

Důležitou součástí elektrizační soustavy jsou elektrické stanice. Součástí učiva je proto výklad o jejich provedení, funkcích i také exkurze do některé z rozvoden v našem regionu.  

 

Žáci se rovněž zabývají pravidly při návrhu stavby elektrického vedení, seznamují se s materiály pro stavbu a postupy při výstavbě venkovních i vnitřních sítí.

 

V tematickém celku o výrobě elektrické energie se žáci učí o různých typech energetických zdrojů a elektráren (tepelných, jaderných a vodních) i o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie. Součástí výuky je návštěva tepelné, jaderné i vodní elektrárny.

 

Součástí výuky energetiky, obecně všech odborných předmětů, je řada exkurzí, které vhodně doplňují učivo probírané ve škole a upevňují znalosti nabyté v teoretické výuce.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - 1 1 2 4
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 2 1 1 x 4
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -