Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Fyzika

Fyzika na Střední škole elektrotechnické navazuje na fyzikální poznatky, se kterými se žáci seznámili již na základní škole. Učí se ve všech oborech a snaží se již získané znalosti zopakovat, prohlubovat, rozšiřovat a také vysvětlit jevy, které dříve probrány nebyly. Součástí vzdělání moderního člověka je schopnost využívat fyzikálních poznatků v nejrůznějších oblastech techniky i každodenní praxe.  

 

Při výuce se využívají různé metody práce. Často si žáci sami vybírají téma, které do následujících hodin zpracují jako prezentaci. Někdy takto pracují samostatně, někdy ve skupinách.

 

Fyzika není neoblíbený předmět. Aby se žáci aktivně zapojili do výuky a sami sledovali v různých informačních zdrojích novinky a zajímavosti ve vědě a technice, o kterých spolužáky informují, sledují další pokrok ve výzkumu. Inspirací je pro ně např. elektronický magazín 3 pól https://www.3pol.cz/.

 

Součást výuky jsou laboratorní práce. Žáci ve dvojicích provedou potřebná měření, zápis a zpracování naměřených hodnot, výpočty a vyhodnocení výsledku. V rámci hodin je samozřejmé také řešení příkladů. Žáci si procvičí práci s kalkulátory, matematicko-fyzikálními a chemickými tabulkami.

 

Pokud jde o praktické ukázky a názornost při výuce, tak samozřejmě jednodušší pokusy se provádějí ve výuce, dále se využívají videa a aplety na internetu. Součástí výuky jsou návštěvy např. Pevnosti poznání v Olomouci, Malého světa techniky U6 v Dolních Vítkovicích, katedry experimentální fyziky PřF Univerzity Palackého a hvězdárny v Prostějově.  

 

Řadu akcí pro žáky připravuje Skupina ČEZ, která organizuje exkurze pro Střední školu elektrotechnickou, svou partnerskou školu, podrobnější a rozšířenější. Navštěvujeme informační centra elektráren, jadernou elektrárnu Dukovany, přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice, uhelnou elektrárnu Dětmarovice…

 

Učitelé fyziky zapojují žáky do soutěží. Příkladem je Přírodovědný klokan – kde si žáci ověří znalosti z přírodních věd, soutěž Skupiny ČEZ Vím proč? – kde žáci natočí a zašlou video s fyzikálním pokusem https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 2 1 1 1 5
Elektrotechnika 2 1 1 1 5
Mechanik elektrotechnik 2 1 1 1 5
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 1 1 - x 2
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 1 1 - x 2