Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Granty

Vybudování Učebny diagnostiky FVE z grantu Nadace Velux

 

Nadace Velux poskytla naší škole EDUgrant na vybudování Učebny diagnostiky FVE v budově dílen Na Horecku v Lipníku nad Bečvou. Grant ve výši přesahující částku 200 000 Kč byl předán formou výpůjčky jednotlivých komponent učebny. Ty doplní komponenty zakoupené z prostředků školy.   

 

Učebna diagnostiky FVE bude primárně určena pro výuku žáků učebního oboru Elektrikář, a to druhého a třetího ročníku. Podle školního vzdělávacího programu se žáci elektrikáři v prvním ročníku učí konstrukční činnosti v Učebně montáže FVE na různých typech střech (pálená taška, plech, rovná střecha). Ve druhém a třetím ročníku žáci pokročí ve svých znalostech a dovednostech a budou se učit složitější činnosti spjaté s fotovoltaickými činnostmi právě v Učebně diagnostiky FVE.  

 

Byla by škoda, aby se učebna nevyužívala i ve výuce dalších elektrotechnických oborů. Tak se zde budou vzdělávat také žáci oborů Elektrotechnika a Mechanik elektrotechnik.

 

Cílem výuky bude praktické poznávání fotovoltaických systémů, jejich využití, funkce a diagnostiky, v širším smyslu to bude podpora ekologicky šetrného způsobu výroby energie a udržitelného rozvoje.

 

Žáci v učebně budou provádět stavbu funkční solární elektrárny, která bude sloužit k měření elektrických parametrů, diagnostice a nastavení jednotlivých komponentů elektrárny. Žáci budou navrhovat a montovat systém uspořádání solárních panelů tak, aby byl výkon co nejvyšší. Budou měřit, jak elektrárna funguje za různých situacích, například při změně intenzity slunečního záření, osvícení reflektory nebo teploty panelu. Tento proces jim pomůže lépe pochopit, jak je důležité mít správně nastavený celý fotovoltaický systém, aby byla využita maximální efektivita. Znalosti a dovednosti získané ve výuce v této učebně pak mohou využít ve svém profesním životě.

 

Učebna je navržena tak, aby žáci, případně dvojice či malé skupiny žáků, pracovali na různých
úkolech na různých sestavách a v průběhu školního roku rotovali s tím záměrem, aby každý
žák pracoval na všech sestavách učebny.

 

Navržené sestavy – výukové moduly:

 

1.
Iniciační modul diagnostiky FVE

Výukový kufřík fotovoltaiky le Xsolar-PV Professional.

Slouží jako úvod do výuky diagnostiky FVE. Žáci se naučí popsat fotovoltaický systém a vyjmenovat jednotlivé komponenty. Výukový kufřík obsahuje řadu didakticky velmi dobře zpracovaných úkolů.

 

2.
Funkční ostrovní systém FVE

Hybrid Victron 1kWp 2,4kWh.

Funkční ostrovní systém FVE se skládá z 2 solárních panelů nainstalovaných na střeše budovy dílen. Žáci se naučí zapojování, nastavování, oživování, odpínání a diagnostiku chyb. Modul simuluje provozní podmínky reálné FVE. Příjemným bonusem pro žáky bude např. dobíjení mobilů z energie vyrobené tímto ostrovním systémem.

 

3.
Sestava pro ohřev vody

MPP regulátor a střídač pro ohřev vody. Ohřívač a zásobník vody.
Žáci budou diagnostikovat ohřev vody. Zdroj energie – funkční ostrovní systém FVE.

 

4.
Solární systém s reflektory

Solární ostrovní system Victron Energy 175Wp: komponenty budou instalovány a propojeny na výukovém panelu, sluneční svit budou simulovat reflektory. Žáci se budou učit zapojování, nastavování, oživování, diagnostiku a různou účinnost při různém nasvícení a počtu reflektorů.

 

5.
Monitorovací zařízení

Žáci se budou učit diagnostiku a ovládání fotovoltaických systémů. Zařízení jsou zapojena do uvedených sestav a jsou spojena s notebooky nebo žákovskými mobily.

 

6.
Bateriový modul

Nabíječka BlueSmart, bateriový balancer, sledovač stavu baterie. Zařízení pro práci samostatně nebo jako součást uvedených soustav. Žáci se budou učit propojení, diagnostiku a správnou funkci baterií.

 

Přejme si, aby učebna byla vybudována a žáci se v ní mohli co nejdříve učit.

 

Děkujeme Nadaci Velux za poskytnutí velkorysého EDUgrantu!