Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Hardware počítačů

Pod pojmem počítačový hardware si můžeme představit veškeré fyzicky existující vybavení počítače, jinak řečeno všechny součástky a komponenty, ze kterých se skládají nejen počítače, ale i mobilní telefony, tablety a další příslušenství a elektronika, jako jsou tiskárny, scannery a další přídavná zařízení.

 

Předmět hardware počítačů se vyučuje od druhého do čtvrtého ročníku u oborů Elektrotechnika a Informační technologie. Předmět volně navazuje na výuku předmětů Elektronika a Číslicová technika a doplňuje obsahem předměty Mikroprocesorová technika, Automatizace a robotika, Operační systémy a Praxe.

 

Ve druhém ročníku se žáci seznámí se stručnou historií počítačů, základními pojmy a bloky, ze kterých se skládá počítač, základními principy funkce procesoru, základní desky, operačních pamětí a sběrnic.

 

Ve třetím ročníku se podrobněji rozebírají jednotlivé komponenty počítače – základní deska a její čipová sada, sběrnice počítače, operační paměti RAM, grafické karty, počítačový zdroj a chlazení PC. Dále se výuka detailněji zaměřuje na principy fungování jak obecného procesoru a jeho jednotlivých částí, tak i konkrétních architektur od těch starších až po ty nejnovější.

 

Čtvrtý ročník je věnovaný možnostem a způsobům ukládání dat a počítačovým periferiím. Patří sem zejména pevné disky, vyměnitelná média (flashdisky, optické disky), NAS a cloudová úložiště, druhy a současné technologie tiskáren a možnosti komunikace s mikropočítači, případně dalšími embedded zařízeními.

Teoretický základ je doplněn o praktickou výuku v předmětu Praxe. Absolvent je pak schopný nejen popsat, jak počítače a jeho periferie fungují, ale také počítač sestavit, diagnostikovat, opravit a případně zvážit výhodnost této opravy.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - 1 2 2 5
Elektrotechnika - 1 2 2 5
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -