Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Historie školy

Současná Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781, vznikla sloučením elektrotechnických škol z Přerova a z Lipníku nad Bečvou v roce 2006.

 

Historie Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou

Výuka řemeslných oborů má v Lipníku nad Bečvou více jak stoletou tradici. V bývalé budově školy na ul. Novosady 31 byla v roce 1897 zřízena průmyslová škola pokračovací pro místní živnostenské obory kovozpracující, dřevařské, obchodní a krejčovské. Vyučovaly se obory jako sedlář, pekař, zátkař, mlynář, cukrář, zubní technik, holič, kovář, kožešník, modelář, bednář, podkovář, studnař, zedník a železničář.

Od roku 1958 se škola zaměřuje zejména na výuku opravářů radiopřijímačů a televizní techniky. Vyučované obory byly ukončovány závěrečnou zkouškou a absolventi získali výuční list. Zájemci o školu přicházeli nejen z Moravy a Čech, ale i ze Slovenska.

 

Důležité mezníky v historii školy:

 

1958 - přestěhování výuky slaboproudých oborů z Přestavlk u Přerova do Lipníku nad Bečvou.

1969 - zavedení náročné varianty osnov v 3letých učebních oborech.

1974 - zavedení 4letých studijních oborů ukončených maturitní zkouškou.

1977 - konání prvních maturitních zkoušek v učňovském zařízení v rámci republiky.

1979 - konání prvních maturitních zkoušek v 4letém oboru.

1980 - vznik Středního odborného učiliště místního hospodářství (SOU MH).

1989 - rozšíření oboru Mechanik elektronik o zaměření na číslicovou a řídící techniku.

1993 - vznik Integrované střední školy elektrotechnické (ISŠE).

1994 - zavedení oboru Elektronické počítačové systémy.

1998 - první maturitní zkoušky v oboru Elektronické počítačové systémy.

2004 - vznik Střední odborné školy a Středního odborného učiliště elektrotechnického.

2006 - vznik Střední školy elektrotechnické Lipník nad Bečvou.

 

Historie Střední školy energetické v Přerově

Škola v Přerově vznikla v r. 1945 a byla orientována zejména na vzdělávání a výchovu budoucích zaměstnanců energetických podniků v celé ČR. Ve škole se vyučovaly a vyučují silnoproudé a slaboproudé obory.

 

Důležité mezníky v historii školy v Přerově:

 

1945 - příprava učňů v oboru Elektrárník ve Společných učňovských dílnách elektráren.

1949 - vznik Střediska pracujícího dorostu energetiky.

1952 - vznik Odborného učiliště státních pracovních záloh č. 1.

1958 - vznik Učňovského střediska energetiky.

1965 - vznik Odborného učiliště národního podniku SME Ostrava.

1973 - zavedení oboru Mechanik měřicích a regulačních přístrojů.

1975 - zavedení 4letého oboru.

1978 - vznik SOU energetického, zavedení nových 4letých silnoproudých oborů.

1991 - vznik Středního odborného učiliště energetického Přerov.

1993 - vznik Integrované střední školy elektroenergetické, Přerov, zavedení oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky.
           Zapojení školy do holandsko-českého projektu.

1996 - zapojení školy do projektu Inovace a kvalifikace.

1998 - zapojení školy do projektu Junior Achievement.

2004 - vznik Střední odborné školy a Středního odborného učiliště elektroenergetického Přerov.

2006 - vznik Střední školy elektrotechnické Lipník nad Bečvou, odloučené pracoviště Přerov.

2011 - přestěhování odloučeného pracoviště Přerov do Lipníku nad Bečvou