Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Informatika

Informatika patří mezi základní vyučovací odborné předměty ve všech oborech školy. Podle specializace a ročníku studia má předmět různou hodinovou dotaci. Výuka probíhá ve skupinách v odborných učebnách plně vybavených výpočetní technikou a každý žák má k dispozici samostatnou pracovní stanici.

 

V úvodní části prvního ročníku se žáci věnují zejména opakování a procvičování elementárních znalostí z oblasti práce s výpočetní technikou, které získali na základní škole. Orientují se v problematice hardwaru i softwaru. Pracují s daty, se složkami, soubory a souborovými manažery. Na základní úrovni konfigurují operační systém a nastavují jeho uživatelské prostředí.

 

Žáci získají potřebné informace o zabezpečení počítačových dat před zneužitím a aktuálních antivirových programech. Jsou seznámeni se základy autorského práva, včetně jeho ochrany. Následně si žáci rozšiřují vědomosti a dovednosti v oblasti Office produktů – pracují s textovými editory, tabulkovými procesory, vytvářejí prezentace. Při práci využívají možností internetové sítě pro vyhledávání, třídění a zpracování informací a prostředky elektronické komunikace.   

 

Náplň dalších ročníků je dána zvoleným studijním oborem. Ve druhém ročníku maturitních oborů se žáci seznamují s rastrovou a vektorovou počítačovou grafikou a různými grafickými aplikacemi. Třetí ročník je zaměřený na práci s programy pro zpracování zvuku, videí a počítačových animací. V obou ročnících žáci pracují s výukovými a simulačními programy. Ve čtvrtém ročníku se výuka zabývá datovými úložišti, instalací nových zařízení do PC sestav pomocí technologie Plug and Play a využíváním nových trendů v oblasti ICT (mobilní zařízení, mobilní aplikace včetně jejich správy, Cloud, 3D tisk). Součástí výuky je práce s výukovými programy pro zpracování návrhů elektrických a elektronických obvodů a zařízení pro rozvoj studovaného oboru. V oboru Elektrikář se žáci věnují ve druhém a třetím ročníku prohlubování učiva ročníku prvního a práci s profesním aplikačním softwarem.

 

Žáci nabyté vědomosti dále postupně uplatňují v ostatních předmětech s mezioborovou vazbou.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 2 2 2 2 8
Elektrotechnika 2 2 2 2 8
Mechanik elektrotechnik 2 2 2 - 6
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 1 1 1 x 3
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 1 1 1 x 3