Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Anglický jazyk s přípravou na zkoušku B2-C1

Kroužek anglického jazyka je určen pro pokročilé studenty, kteří mají zájem prohlubovat své znalosti a dovednosti v anglickém jazyce. Cílem je příprava studentů na jazykovou zkoušku Cambridge English First Certificate - FCE (popřípadě CAE). Tato zkouška vyžaduje, aby se studenti orientovali v náročnějších textech odborné i klasické literatury za účelem porozumění kontextu textu. V rámci gramatické a lexikální kompetence se studenti seznámí s běžnou hovorovou angličtinou, odbornou terminologií z různých oblastí vědy i kultury. V oblasti gramatiky se klade důraz na přesnost použití gramatických pravidel a při konverzaci na plynulý ústní projev s vyjádřením vlastního názoru. Zároveň nesmíme opomenout také písemný projev (writing), při kterém jsou studenti vedeni ke psaní složitějších slohových útvarů (úvaha, recenze, povídka, odborný text).

 

Kroužek anglického jazyka mohou navštěvovat i žáci, kteří nemají v plánu zúčastnit se jazykové zkoušky. Získané jazykové znalosti a dovednosti jim nebudou jistě na škodu a využijí je u maturitní zkoušky, na vysoké škole, v pracovním i soukromém životě.

 

Kroužek anglického jazyka s přípravou na zkoušku B2-C1 probíhá s metodickou podporou Cambridge Park – Partner School. Díky smlouvě o spolupráci mají žáci naší školy poskytnutou slevu na zkoušku k získání mezinárodního certifikátu Cambridge B2 nebo C1.