Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Německý jazyk

Kroužek německého jazyka je určený pro všechny žáky, kteří měli němčinu na základní škole a nechtějí nic zapomenout, ale i pro ty žáky, kteří se tento jazyk neučili a vědí, že by ho mohli v budoucnu využít.

 

Kroužek je zaměřen nejen na gramatiku, ale i na komunikaci v cizojazyčném prostředí. Žáci také získají informace o německy mluvících zemích a rozvíjí si slovní zásobu. Důraz je kladen na psaný a mluvený projev. Ve výuce se uplatňuje zejména práce ve skupinách, dialogy, poslechová cvičení i překlady.

 

Vyučovací hodiny stejně jako v povinných předmětech trvají 45 minut. Výukové materiály zajišťuje učitel kroužku.

 

Díky kroužku německého jazyka tak žáci mohou na Střední škole elektrotechnické studovat dva cizí jazyky, povinně anglický jazyk, nepovinně německý jazyk.