Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Mechanik elektrotechnik

Odborné zaměření: Silnoproud, slaboproud a energetika

 

Charakteristika oboru:

 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Je určen žákům se zájmem o elektrotechniku a moderní elektroniku. Vyhledávají ho ti, kteří chtějí skloubit studium k maturitě a zaměstnavateli žádaný odborný výcvik v dílnách. Žáci se naučí pracovat s elektronickými obvody a soustavami, zapojují a opravují elektrické obvody v obytných a průmyslových budovách. Používají měřicí a diagnostickou techniku a výpočetní techniku. Naučí se obsluhovat technologická centra řízení, měření a regulace a diagnostikovat závady.

 

V odborném výcviku žáci aplikují poznatky teoretické výuky z oblasti elektronických součástek a obvodů, číslicové techniky, elektroniky, elektrotechnologie a energetiky. Žáci se učí praktickým dovednostem jako zapojování obvodů, elektroinstalace a programování prvků automatizace.

 

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v elektrotechnice.

 

Na začátku prvního ročníku se koná adaptační kurz.

 

V druhém a třetím ročníku žáci tvoří ročníkové projekty, v nichž mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Ty pak obhajují před odbornou komisí. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Od třetího ročníku mají žáci možnost konat odborný výcvik či jeho část ve firmě, s níž škola uzavřela smlouvu o spolupráci (podmínkou je splnění prospěchových a kázeňských povinností). Jedná se o tak výuku s prvky duálního vzdělávání.

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce a dodatek k osvědčení v anglickém a německém jazyce (europass).

 

Obor je určen pro chlapce a dívky.

 

Olomoucký kraj podporuje studium oboru prospěchovým stipendiem v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji.

 

Uplatnění:

 

Absolventi nacházejí uplatnění u zaměstnavatelů v oblasti elektroniky, silnoproudých a slaboproudých zařízení, automatizace a robotiky, měření, řízení a regulace. Vykonávají činnost operátorů výrobní linky (technologického centra), projektantů a mechaniků v průmyslu, dopravě (železnice), stavebnictví a v energetice. Mohou začít podnikat nebo mohou

pokračovat ve studiu na vysoké škole (Vysoká škola báňská – TUO, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a další).

 

Absolventi se po studiu mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z /narizeni-vlady-c-194-2022-sb o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Základním znakem a výhodou oboru je kombinace studia zakončeného maturitní zkouškou a odborného výcviku ve všech čtyřech ročnících. Mechanik elektrotechnik je spojení „chytré hlavy“ a „šikovných rukou“.

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Školní vzdělávací program: Mechanik elektrotechnik
Zaměření: Silnoproud, slaboproud a energetika
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

 

 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 17 14 14 14 59
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jayzk 3 3 3 3 12
Dějepis 2 - - - 2
Společenské vědy - 1 1 1 3
Ekonomika - 1 1 1 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie a ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty 16 19 19 19 73
Technické kreslení 1 1 - - 2
Elektrotechnologie 2 1 1 2 6
Základy elektrotechniky 3 2 - - 5
Elektronika 1 2 2 1 6
Elektrická měření - 2 2 2 6
Automatizace a robotika - - 1 2 3
Číslicová technika 1 2 - - 3
Informatika 2 2 2 - 6
Energetika - 1 1 2 4
Odborný výcvik 6 6 10 10 32
Ročníkový projekt - RP RP - -
Celkem 33 33 33 33 132