SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Mechanik elektrotechnik

Specializace: Slaboproudá a silnoproudá zařízení

 

Charakteristika oboru:

 

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

 

Studium je určeno žákům se zájmem o elektrotechniku a moderní elektroniku. Žáci se naučí pracovat s elektronickými obvody a soustavami, zapojují a opravují elektrické obvody v obytných a průmyslových budovách. Používají měřicí a diagnostickou techniku a výpočetní techniku. Naučí se obsluhovat technologická centra řízení, měření a regulace a diagnostikovat závady.

 

V odborném výcviku žáci aplikují poznatky teoretické výuky z oblasti elektronických součástek a obvodů, číslicové techniky, elektroniky, elektrotechnologie a energetiky. Žáci se učí praktickým dovednostem jako zapojování obvodů, elektroinstalace a programování prvků automatizace.

Ve všeobecných předmětech žáci rozvíjejí znalosti a schopnosti ze základní školy, získají všeobecné vzdělání, které zúročí u maturitní zkoušky. V anglickém jazyce se kromě přípravy na maturitní zkoušku vyučuje také odborná angličtina v elektrotechnice.

 

V průběhu studia žáci tvoří ročníkové práce, kde mohou uplatnit své nápady a vlastní výzkumnou či vývojovou činnost. Zúčastňují se exkurzí, výstav a veletrhů, jejichž náplň souvisí s oborem vzdělávání. Učitelé připravují žáky na soutěže a olympiády.

 

Obor je určen pro chlapce i dívky.

 

Uplatnění:

 

Absolventi oboru nacházejí uplatnění u zaměstnavatelů, kteří se zaobírají elektronikou, silnoproudým a slaboproudým zařízením, automatizací a robotikou, měřením, řízením a regulací. Vykonávají činnost operátorů výrobní linky (technologického centra), projektantů a mechaniků v průmyslu, dopravě (železnice), stavebnictví a v energetice. Mohou začít podnikat nebo mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole (Vysoká škola báňská – TUO, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a další).

 

Absolventi oboru se po úspěšném zakončení studia mohou přihlásit na školení a složit zkoušku z vyhlášky 50/1978, § 5 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Základním znakem a výhodou oboru je kombinace studia zakončeného maturitní zkouškou a odborného výcviku ve všech čtyřech ročnících. Mechanik elektrotechnik je spojení „chytré hlavy“ a „šikovných rukou“.

 

Učební plán:

 

Rámcový vzdělávací program: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Školní vzdělávací program: Mechanik elektrotechnik - slaboproudá a silnoproudá zařízení
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka studia: 4 roky
Forma studia: Denní forma vzdělávání

 

 

Počet týdenních vyučovacích hodin:

 

 

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty 16 13 14 14 57
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Anglický jayzk 2 3 3 3 11
Základy společenských věd 2 1 1 1 5
Ekonomika - 1 1 1 3
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Chemie a ekologie 2 - - - 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty 16 19 18 18 71
Technické kreslení 1 1 - - 2
Elektrotechnologie 2 1 1 2 6
Základy elektrotechniky 3 2 - - 5
Elektronika 1 2 2 1 6
Elektrická měření - 2 2 2 6
Automatizace a robotika - - 1 2 3
Číslicová technika 1 2 - - 3
Informatika 2 2 1 - 5
Energetika - 1 2 2 5
Odborný výcvik 6 6 9 9 30
Celkem 32 32 32 32 128