Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Mikroprocesorová technika

Mikroprocesorová technika se vyučuje ve třetím a čtvrtém ročníku oborů Informační technologie a Elektrotechnika. Navazuje na výuku předmětu Číslicová technika v prvních dvou ročnících. Výuka je rozdělena na teorii a praktická cvičení.

 

Předmět je zaměřen na problematiku kombinačních a sekvenčních obvodů v blokovém schématu. Žáci se učí principy mikroprocesorů a jednočipových mikropočítačů. Protože se žáci seznamují s velkým množstvím nových pojmů, je látka vedena postupně od jednoduchých blokových schémat ke složitějším.

 

Výuka ve třetím ročníku:

 

Teorie: Probírá se teoretická část o složení a funkcí jednotlivých částí mikroprocesoru Intel 8051. Mikroprocesor, jinak též mikropočítač, je samostatná výpočetní jednotka pro zpracování jednodušších úloh, a proto se zde zabýváme vnitřní strukturou, strukturou pamětí, principy použití čítačů – časovačů, sériovou vnější komunikací (např. s PC nebo mezi přídavnými komponenty – interface) a v neposlední řadě přístupy na vstupně/výstupní jednotky, tzv. I/O porty.

 

Cvičení: Praktická cvičení jsou zaměřena na použití mikrokontroléru s různými druhy displejů, klávesnicemi a jinými moduly. Žák má hlavní úkol sestavit program v jazyku ASSEMBLER v počítači typu PC pro různé potřeby a zavést ho do mikrokontroléru. Je to např. blikání LED, hodiny, kuchyňské minutky, stopky. Ale také programování elektronického zámku, generování zvuku, převody číselných znaků do binární (dvojkové) soustavy a práce s nimi.            

 

Výuka ve čtvrtém ročníku:

 

Teorie: Ta navazuje na třetí ročník a rozvíjí učivo o mikrokontrolérech o další typy. Jsou to především mikropočítače typu PIC, kde se zabýváme vnitřním uspořádáním těchto systémů rozděleného do modulů. To samé se pak aplikuje na mikrokontroléry typu AVR. Na závěr jsou žáci seznámeni i s mikrokontroléry typu ARM.

 

Cvičení: Žáci dále rozvíjejí praktické znalosti o mikrokontroléru I8051 v jazyku ASSEMBLER a přikročí k práci v jazyku C pro použití mikrokontroléru typu AVR. Zde si opět žáci osvojí programování a připojení různých vstupně-výstupních zařízení a komunikaci s PC.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - 4 4 8
Elektrotechnika - - 4 4 8
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -