Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Ing. Jan Pokorný, Chropyňská strojírna, a.s., ředitel společnosti

Se Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou se jako strojírenská firma setkáváme při konzultaci a návrzích řešení témat, která trápí firmy v České republice z pohledu vzdělávání a výchovy budoucích odborníků.

 

Je obdivuhodné, s jakým nasazením vedení školy a i její pedagogové přistupují k asi nejnáročnějšímu úkolu, který v mých očích představuje přesvědčení potenciálních uchazečů o studium a jejich rodičů o atraktivitě a perspektivě technického vzdělání. K podpoře této snahy jsme společně vytvořili program duálního vzdělávání, kdy studenti mají možnost vykonávat část odborné praxe v moderním školicím centru Chropyňské strojírny, absolvovat v naší firmě krátkodobé i dlouhodobé praxe a cíleně se připravovat na budoucí zaměstnání. Pro studenty vyšších ročníků je organizována odborná soutěž s možností výhry atraktivních cen. Pro žáky, kteří se rozhodnou dále pokračovat ve vysokoškolském studiu, máme připraven program podpory při studiu spočívající v možnosti konzultací odborných předmětů, materiální podpory a opět možností krátko i dlouhodobých stáží.

 

Přeji Střední škole elektrotechnické co nejvíce nadaných a pro studium technických oborů zapálených studentů a jejímu vedení spoustu energie při dalším rozvoji školy, na kterém se budeme – tak jako doposud – velmi rádi podílet.