Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Odborný výcvik

Cílem vzdělávání předmětu odborný výcvik je poskytnout žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektronických a elektrotechnických součástek, slaboproudých a silnoproudých obvodů, jejich zapojování a oživování. Učivo je sestaveno z bloků tak, aby po jejich zvládnutí   měl žák široký základ elektrotechnických znalostí a dovedností. Odborný výcvik nemá speciální zaměření, čerpá ze všech odborných předmětů, které žáci během studia absolvují, a umožňuje tak komplexní profesionální způsobilost budoucích elektrikářů a elektromechaniků.

 

Učivo předmětu navazuje na teoretické znalosti z oblasti elektronických součástek, elektronických obvodů a zařízení, číslicové techniky, elektroniky, elektrotechnologie a energetiky. Žáci se učí praktickým dovednostem, které spojují teoretické znalosti a postupy při zapojování, oživování elektronických analogových i číslicových obvodů. Žáci se prakticky seznamují s návrhem desek plošných spojů, provádějí jejich zhotovení a osazují je součástkami. Navrhují, zapojují a sestavují slaboproudé a silnoproudé obvody a vybírají vhodné součástky z katalogu elektrotechnických součástek. Oživují a měří obvody, zapojují elektroinstalace, sítě nízkého napětí, přístroje nízkého napětí, elektroměrové rozvaděče.

 

Učitelé odborného výcviku vedou žáky k tomu, aby pracovali zodpovědně, pečlivě a hospodárně, aby dodržovali stanovené normy a předpisy, nakládali s materiály, energiemi a odpady s ohledem na životní prostředí. Žáci se učí dodržovat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i druhých, příslušné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, hygienické předpisy a zásady.

 

Samostatný blok odborného výcviku je věnován rozvodům nízkého napětí a elektroinstalacím, ve kterém se žáci učí tyto rozvody a ovládací prvky navrhovat a realizovat.

 

Mezi základní výcvikové bloky náleží: ruční zpracování materiálů, silnoproudá technika, slaboproudá technika, číslicové obvody, elektrické stroje a přístroje, stykačová zapojení, kabeláž, přípojky NN, konstrukce složitějších obvodových celků, bytová a průmyslová elektroinstalace, solární energetika, případně další obnovitelné zdroje energií.  

 

Výuka probíhá ve skupinách do 10, výjimečně 12 žáků. Žáci pracují v učebnách odborného výcviku v budově dílen Na Horecku v Lipníku nad Bečvou nebo na odloučeném pracovišti, tzv. polygonu na Osmeku v Přerově.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - - - - -
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik 6 6 10 10 32
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika 12 17 17 x 46
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika 12 17 17 x 46