Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Písemná a elektronická komunikace

Předmět si klade za cíl osvojit si dovednost psaní na české klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou: tím je vytvořen předpoklad pro zvyšování rychlosti písemné komunikace. Získané dovednosti žáci uplatní v ostatních předmětech, v psaní seminárních a ročníkových prací, ale také v budoucím profesním životě. Osobní počítač se stal nepostradatelným nástrojem pro vyřizování obchodní, úřední i osobní korespondence.

 

Desetiprstová hmatová metoda psaní na klávesnici je nejvhodnější způsob obsluhy klávesnice. Práce je rozložena na všechny prsty, zrychluje se cvičením. Výuka probíhá v učebnách výpočetní techniky. Každý žák má samostatné pracoviště. Předmět je zařazen do 1. ročníku studia. Žáci se učí ovládat klávesnici postupně. Ve výuce je v učebnách využíván program ATF (All Ten Fingers), ten je rozdělen do lekcí, které zpravidla obsahují dva nové znaky a také slouží k opakovanému cvičení. Tento program neustále hodnotí a zaznamenává rychlost a přesnost psaní a lze ho využít při psaní písemných prací, umožňuje úplnou kontrolu práce studentů s možností individuálního přístupu ke každému z nich. Žáci se naučí psát podle tištěné předlohy, podle obrazovky i podle diktátu.

 

V tematickém bloku o základech úřední a obchodní korespondence se žáci učí o úředních a obchodních dopisech v normalizované úpravě. Naučí se správně psát písemnosti, které vznikají při nákupu a prodeji, při zajišťování služeb apod. Jsou schopni vytvořit poptávku, nabídku vyžádanou i nevyžádanou, objednávku, reklamaci i urgenci a některé personální písemnosti, také plnou moc, zmocnění či žádost.

 

Ukázky zábavných cvičení Písemné a elektronické komunikace:

 

Král Karel koupil kdysi královně Karolíně kouzelnou kočku Klotyldu. Královna krmila kočku krevetami, kupovala kočce krmení. Kočka Klotylda kynula. Královno, kočka Klotylda kyne. Kdepak krásná kočka, kulatá koule.

 

Narozeniny neteře Niny. Na narozeniny nám neteř Nina naslibovala neobvyklé nápoje. Navíc nachystala nerezové nádobí, nakoupila nejlepší nanuky. Nicméně narozeniny nám nějak nevyšly. Nebylo nám nejlépe. Nina neměla naslibované nápoje, nic nevařila, nerezové nádobí nevyužila. Nakoupené nanuky nechala na nádraží.

 

Maminčin mazánek Michal moc miloval moderní Miladu. Mazaná Milada milovala Michala málo. Milovala mamon. Michal měl mnoho majetku. Milada Michala mučila. Megera. Michal mlčel. Michalova moudrá máma mudrovala. Mizerná Milada.

 

Zpívá jako slavík. Krákorá jako vrána. Spí jako dudek. Krade jako straka. Má orlí nos. Má ptačí mozeček. Mlčí jako ryba. Má holubičí povahu. Plácá se jako kapr na suchu.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 2 - - - 2
Elektrotechnika 2 - - - 2
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -