Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Počítačové sítě a komunikace

Počítačové sítě se během několika desetiletí staly nezbytnou součástí moderního světa. Rychlé a spolehlivé počítačové sítě jsou předpokladem pro fungování telekomunikačních služeb, na které jsme si v poslední době zvykli. Jedná se například o sociální sítě, online nakupování, služby pro přehrávání videa, internetové bankovnictví a další. V současné době, kdy lidé chtějí mít možnost co nejvíce věcí zařídit z pohodlí domova, lze očekávat zrychlení procesu digitalizace jak ve státní, tak i v soukromé sféře a s tím související nástup telekomunikačních sítích nové generace.

 

Předmět počítačové sítě a komunikace se vyučuje ve čtyřletém maturitním oboru Informační technologie, a to od druhého do čtvrtého ročníku. V druhém ročníku se žáci nejdříve seznámí s topologiemi počítačových sítí, se strukturou Internetu a parametry internetových přípojek. V rámci praktických cvičení se seznámí se strukturovanou kabeláží a konektory, vyzkouší si zapojení a nastavení jednoduché počítavé sítě.

 

Ve třetím ročníku žáci získají teoretický základ o nejpoužívanějších síťových protokolech a službách. Jde především o popis modelu TCP/IP a dalších technologií používaných v lokálních sítích (Ethernet a Wi-Fi) a Internetu, například způsob adresace, nastavení počítačů pro komunikaci v počítačové síti, nastavení DHCP serveru, konfigurace překladu adres (NAT) a další.

 

Ve čtvrtém ročníku se žáci seznámí se základy vzájemného propojování sítí, směrování, nastavování směrovacích tabulek a směrovacími protokoly (RIP, OSPF), které jsou používány uvnitř autonomních systémů poskytovatelů Internetu. Dále žáci získají povědomí o bezpečnosti a hrozbách v počítačové síti, správném použití a nastavení antiviru, firewallu a proxy serveru. Součástí praktické výuky je práce s programem pro simulaci počítačových sítí i diagnostika a oprava závad skutečné počítačové sítě.

 

Instalace a konfigurace počítačových sítí je u oboru Informační technologie součástí praktické maturitní zkoušky. Absolvent v průběhu studia získá znalosti a dovednosti, které uplatní jako správce počítačové sítě např. u poskytovatele Internetu.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie - 2 2 2 6
Elektrotechnika - - - - -
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -