Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Praktická výuka

Praktická výuka – odborný výcvik – je vyučována v tříletém učebním oboru Elektrikář a čtyřletém studijním oboru Mechanik elektrotechnik. Výuka probíhá v Lipníku nad Bečvou v budově Na Horecku a v Přerově na Osmeku na specializovaném odloučeném pracovišti, tzv. polygonu. Cvičná hala polygonu umožňuje celoroční výuku, je vybavena cvičným nadzemním vedením NN, kabelovými kanály a kabelovým vedením NN, elektroměrovými rozvaděči apod. Od roku 2002 se pracoviště využívá pro školení, vzdělávání a zkoušek pracovníků oblasti elektroenergetiky.

 

Ve specializovaných odborných učebnách se vyučuje především slaboproudá a silnoproudá technika. Odborný výcvik je nedílnou součástí komplexní odborné přípravy žáků, učební osnovy odborného výcviku navazují na teoretickou výuku odborných předmětů.

 

První ročník je zaměřen ve strojní dílně na dovednosti žáků při ručním obrábění kovů a jiných materiálů, seznámí se s nástroji, měřidly a přípravky, v elektro dílně na základy elektromontážních dovedností jako je pájení, tvarování vodičů, měření základních elektrických veličin a další.

 

Ve druhém ročníku se žáci učí zapojovat na cvičných panelech silnoproudu, kde řeší zapojení jednoduchých obvodů pro obytné a průmyslové budovy, v části slaboproudé zase řeší problematiku znalostí napájecích zdrojů a zesilovačů.

 

Třetí a čtvrtý ročník se zabývá rozšířením učiva se znalostmi na okruhy slaboproudu a silnoproudu. U žáků čtyřletého studia je obor ukončen maturitní zkouškou u tříletého obdrží absolvent výuční list.

 

Novinkou od školního roku 2020-2021 bude praktická výuka solární energetiky. Žáci daného vzdělávacího programu budou provádět výcvikové činnosti s fotovoltaickými systémy, případně dalšími zařízeními zelené energetiky.  

 

Škola spolupracuje s významnými elektro firmami v regionu, u nichž žáci mohou vykonávat praktickou výuku. To znamená, že teoretické předměty se tito žáci učí ve škole, odborný výcvik ve firmě. Po dohodě školy se zaměstnavatelem zde mohou žáci vykonat i závěrečnou praktickou zkoušku.

 

Škola absolventům umožňuje proškolení z vyhlášky č.50/78Sb a získat tím osvědčení pro práci na elektrických zařízeních.