Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Praktická výuka

Praktická výuka – odborný výcvik – je vyučována v tříletém učebním oboru Elektrikář a čtyřletém studijním oboru Mechanik elektrotechnik. Výuka probíhá v Lipníku nad Bečvou v budově Na Horecku a v Přerově na Osmeku na specializovaném odloučeném pracovišti, tzv. polygonu. Cvičná hala polygonu umožňuje celoroční výuku, je vybavena cvičným nadzemním vedením NN, kabelovými kanály a kabelovým vedením NN, elektroměrovými rozvaděči apod. Od roku 2002 se pracoviště využívá pro školení, vzdělávání a zkoušek pracovníků oblasti elektroenergetiky.

 

Ve specializovaných odborných učebnách se vyučuje především slaboproudá a silnoproudá technika. Odborný výcvik je nedílnou součástí komplexní odborné přípravy žáků, školní vzdělávací program odborného výcviku navazuje na teoretickou výuku odborných předmětů.

 

První ročník je zaměřen ve strojní dílně na dovednosti žáků při ručním obrábění kovů a jiných materiálů, seznámí se s nástroji, měřidly a přípravky, v elektro dílně na základy elektromontážních dovedností jako je pájení, tvarování vodičů, měření základních elektrických veličin a další.

 

Ve druhém ročníku se žáci učí zapojovat na cvičných panelech silnoproudu, kde řeší zapojení jednoduchých obvodů pro obytné a průmyslové budovy, v části slaboproudé zase řeší problematiku znalostí napájecích zdrojů a zesilovačů.

 

Třetí a čtvrtý ročník se zabývá rozšířením učiva se znalostmi na okruhy slaboproudu a silnoproudu. U žáků čtyřletého studia je obor ukončen maturitní zkouškou u tříletého obdrží absolvent výuční list.

 

Novinkou od školního roku 2020-2021 bylo zahájení výuky fotovoltaiky. K dispozici je speciální montážní učebna FVE, kde se žáci učí montovat solární panely na různé typy střech (plech, pálená taška, rovná střecha). Dalšími činnostmi je diagnostika fotovoltaického systému na výukových modelech. Fotovoltaikou se zabývají žáci oboru Elektrikář s odborným zaměřením Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika, avšak v přiměřeně menším rozsahu také Elektrikáři s odborným zaměřením Silnoproud, slaboproud a energetika.   

 

Škola spolupracuje s významnými elektro firmami v regionu, u nichž žáci mohou vykonávat praktickou výuku. To znamená, že teoretické předměty se tito žáci učí ve škole, odborný výcvik ve firmě. Po dohodě školy se zaměstnavatelem zde mohou žáci vykonat i závěrečnou praktickou zkoušku.

 

Škola absolventům umožňuje proškolení a zkoušku z nařízení vlády 194/2022 Sb a získat tím osvědčení pro práci na elektrických zařízeních.