Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Praxe

Cílem předmětu praxe je poskytnout žákům znalosti a dovednosti v oblasti elektronických součástek, elektronických obvodů, jejich zapojování, oživování, návrhu, výroby plošných spojů a v oblasti IT diagnostika hardware, instalace a konfigurace operačních systémů. Cílem je naučit žáky základům analogové, digitální techniky, základům programování automatů. Získat návyky a zkušenosti s postupy při oživování a diagnostice s využitím měřící techniky.

 

V oblasti manuálních dovedností je cílem naučit žáky provádět základní práce s elektrotechnickými materiály, součástkami a jejich aplikacemi v zařízeních. Dále se žáci seznámí s měřícími metodami a upotřebení měřících přístrojů a dodržovat technologické postupy a pravidla bezpečnosti práce. Žák se naučí konfigurovat a diagnostikovat hardware, instalovat operační systémy, pracovat s různými typy operačních systémů.

 

Učivo je sestaveno z bloků. Výuka je vedena od jednoduchých pracovních činností spojených s mechanickými a elektromontážními pracemi, včetně jednoduchých měřících úkonů, k složitějším montážním, oživovacím a diagnostickým pracím. Cílem je získání širokých znalostí a dovedností v elektrotechnice a informačních technologiích. Předmět čerpá ze všech odborných předmětů, které žáci během studia absolvují, a umožňuje tak komplexní profesionální způsobilost v dané problematice.

 

Učivo prohlubuje na praktických konstrukcích předměty základy elektrotechniky, elektronika, technické kreslení, číslicová technika, elektrické měření, informatika, programování a další. Ve svém pojetí využívá znalosti předmětů pro modelování elektrotechnických obvodů, čtení i cizojazyčných katalogů, k zápisu textů, vytváření tabulek a grafů.

 

Výuka je vedena tak, aby žáci byli schopni uplatnit vědomosti z různých odborných předmětů na konkrétní problém. Snahou je učit žáky tak, aby jednoduché úkoly řešili samostatně a složité týmovou prací. Žáci jsou vedeni k hledání souvislostí s příbuznými obory.

 

Součástí výuky je souvislá praxe žáků 2. a 3. ročníků v trvání 70 hodin. Praxe probíhá u výrobních, obchodních a jiných organizací, které se zabývají elektrotechnikou, výpočetní technikou nebo zpracováním počítačových dat.

 

Základními tematickými okruhy předmětu jsou základy elektrotechniky, elektrotechnická schémata, polovodičová elektronika, plošné spoje a pájení, číslicová technika, hardware počítače, operační systémy, programovatelné automaty, robotika.

 

Hodinová týdenní dotace v jednotlivých oborech:

 

  1. ročník 2. ročník 3.ročník 4. ročník Celkem
Informační technologie 3 3 3 - 9
Elektrotechnika 3 3 3 - 9
Mechanik elektrotechnik - - - - -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a energetika - - - x -
Elektrikář - Silnoproud, slaboproud a fotovoltaika - - - x -