SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Přijímací řízení

Přijímací řízení do školního roku 2020/2021

 

Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro přijímání k některých druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou č. 232/2020 Sb. o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020.

 

První kolo přijímacího řízení

 

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v pondělí 8. června 2020 na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781. Zkouška má formu písemného testu. Test z matematiky začne v 8:30 v délce 85 minut (max. počet bodů je 50). Test z českého jazyka a literatury začne v 10:55 v délce 70 minut (max. počet bodů je 50). Žáci s navýšením časové dotace o 25 % budou mít test z matematiky v délce 110 minut, test z českého jazyka v délce 90 minut (začátek v 11:20).   

 

V průběhu přijímacích zkoušek platí nařízená zvýšená ochrana zdraví. Mezi závaznými pokyny jsou to především:

 

Zveřejnění výsledků prvního kola přijímacího řízení:

 

Datum zveřejnění: 22.4.2020

Obor: Elektrikář - učební, tříletý

Datum zveřejnění: 15.6.2020

Obor: Informatika - studijní, čtyřletý

Datum zveřejnění: 15.6.2020

Obor: Elektrotechnika - studijní, čtyřletý

Datum zveřejnění: 15.6.2020

Obor: Mechanik elektrotechnik - učební, čtyřletý

Kritéria přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2019/2020

Výzva zákonným zástupcům – obor Elektrikář

 

Druhé kolo přijímacího řízení

 

Druhé kolo přijímacího řízení může vyhlásit ředitel školy v poslední třetině června po ukončení prvního kola přijímacího řízení. Platí pod podmínkou, že v daném oboru budou volná místa do naplnění kapacity tříd. Máte zájem o studium na SŠE Lipník nad Bečvou od školního roku 2020/2021, ale zapomněli jste si podat přihlášku do prvního kola? Nevadí. Kontaktujte školu pro bližší informace o postupu, jak být přijat ke studiu v druhém kole přijímacího řízení.  

 

Přihlášky ke studiu

Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

Zveřejnění výsledků druhého kola přijímacího řízení:

 

Datum zveřejnění: 1.7.2020

Obor: Elektrikář - učební, tříletý

Obor: Informatika - studijní, čtyřletý

Obor: Elektrotechnika - studijní, čtyřletý

Obor: Mechanik elektrotechnik - učební, čtyřletý

 

Třetí kolo přijímacího řízení

 

Kritéria přijímacího řízení

 

Často kladené otázky zájemců o studium na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781