SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Přijímací řízení

Výsledky druhého kola přijímacího řízení – seznam přijatých žáků

 

Seznam přijatých žáků:

 

Druhé kolo přijímacího řízení

 

Kritéria přijímacího řízení 2021 - druhé kolo

 

Výsledky přijímacího řízení 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (19. 5. 2021)

 

26-51-H/01 Elektrikář – Silnoproud a slaboproud (19. 5. 2021)

 

26-51-H/01 Elektrikář – Solární energetika (19. 5. 2021)

 

18-20-M/01 Informační technologie (19. 5. 2021)

 

26-41-M/01 Elektrotechnika (19. 5. 2021)

 

Odvolání proti nepřijetí ke studiu 

 

Odvolání proti rozhodnutí Informační technologie

 

Odvolání proti rozhodnutí Elektrotechnika

 

 

Opatření obecné povahy – dodatek k přijímacímu řízení

 

Uchazeči se mohou přihlásit řediteli školy k náhradnímu termínu přijímacích zkoušek (2.-3. června), pokud jeden z řádných termínů nekonali. Uchazeči mohou vzít zápisový lístek zpět, pokud byli přijati na základě náhradního termínu přijímacích zkoušek do jiného oboru / na jinou školu. Podrobně viz Opatření obecné povahy.

 

Opatření obecné povahy:

 

Důležité sdělení pro uchazeče o konání jednotné přijímací zkoušky

 

Na základě opatření obecné povahy MSMT-43073/2020-3 sděluji uchazečům do prvního ročníku ve školním roce 2021-2022 následující:

 

1.Na základě opatření obecné povahy MSMT-43073/2020-3, odst. 4 jsem rozhodl, že se nebude konat jednotná přijímací zkouška pro přijetí do oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik.

 

Zdůvodnění: Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je nižší než ředitelem školy vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů byl v jednotných kritériích přijímacího řízení stanoven na 30.

 

2.Jednotná přijímací zkouška se bude konat pro přijetí do oborů vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie a 26-41-M/01 Elektrotechnika. Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je u obou oborů vyšší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

 

3.Přijímací řízení u oboru vzdělání 26-51-H/01 Elektrikář je bez přijímací zkoušky, jak bylo uvedeno v jednotných kritériích přijímacího řízení.

 

Mgr. Michael Tesař

Ředitel školy

 

Emaily uchazečům ze dne 16. dubna 2021

 

Sdělení uchazečům dne 16. 4. 2021 Informatika

Sdělení uchazečům dne 16. 4. 2021 Elektrotechnika

Sdělení uchazečům dne 16. 4. 2021 Mechanik elektrotechnik

Sdělení uchazečům dne 16. 4. 2021 Elektrikář

 

Podrobné informace pro organizaci jednotných přijímacích zkoušek:

 

 

Emaily uchazečům ze dne 16. března 2021

 

Dne 16. března 2021 jsme rozeslali uchazečům email, který vysvětluje změnu v organizaci přijímacího řízení na základě informací MŠMT. Pro všechny případy jej uveřejňujeme také na tomto místě, dle jednotlivých oborů.

 

Sdělení uchazečům dne 16. 3. 2021 Informatika

Sdělení uchazečům dne 16. 3. 2021 Elektrotechnika

Sdělení uchazečům dne 16. 3. 2021 Mechanik elektrotechnik

Sdělení uchazečům dne 16. 3. 2021 Elektrikář

 

Přijímací řízení do školního roku 2021 - 2022

 

Základní termíny:

 

Leden 2021  Rozhodnutí, zda přijímací řízení u maturitních oborů bude obsahovat jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M, anebo školní přijímací zkoušku, anebo bude bez zkoušek
Do 31.1. Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webu školy a ve vitríně před školou)
Do 1.3 Odevzdání přihlášky (osobně do kanceláře školy nebo poštou)
Do 15.3.  Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek – vydává základní škola
Duben 2021 První kolo přijímacího řízení

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků:

 

Maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie 15 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika 15 žáků
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30 žáků

              

Učební obory

26-51-H/01 Elektrikář – silnoproud a slaboproud 23 žáků
26-51-H/01 Elektrikář – solární energetika 22 žáků

 

Přihlášky ke studiu

 

Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení

 

Čtyřleté obory

Tříleté obory

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

Lékařská způsobilost oborů podle nařízení vlády

 

Popis zdravotní způsobilosti - obor Elektrikář

Na přihlášce do oboru 18-20-M/01 Informační technologie škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

 

Často kladené otázky zájemců o studium na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

 

Otázky uchazečů k přijímacímu řízení

 

Často kladené otázky k výuce

 

Nový vzdělávací program Solární energetika