Cookie Consent by Free Privacy Policy website
SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Přijímací řízení

Upozornění pro uchazeče
 

Upozorňujeme uchazeče a jejich zákonné zástupce, že podle kritérií přijímacího řízení podáváte přihlášku do oboru 26-51-H/01 Elektrikář pouze jednu. Odborné zaměření uvádět můžete, ale nemusíte. Podle počtu přijatých přihlášek do tohoto oboru můžeme garantovat, že se obě odborná zaměření otevřou.

Zároveň Vám sdělujeme doporučení školy: Mnozí z Vás, kteří jste podali nebo se chystáte podat přihlášku do učebního oboru Elektrikář, máte pěkný prospěch a máte studijní předpoklady pro studium maturitního oboru. Zvažte tedy, zda jednu přihlášku podat do učebního oboru 26-51-H/01 Elektrikář a druhou do maturitního oboru 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik. Tento maturitní obor obsahuje rovněž odborný výcvik, je praktický a zaměstnavateli vyhledávaný. V případě dotazu volejte kancelář školy: 581 773 740.

 
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky 2022

 

Desatero důvodů, proč studovat na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou

 

Kritéria přijímacího řízení - tříletý obor

 

Kritéria přijímacího řízení - čtyřleté obory

 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 NABÍZÍME STUDIUM V OBORECH

 

Čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou

 

18-20-M/01 Informační technologie

 

26-41-M/01 Elektrotechnika

 

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

 

26-51-H/01 Elektrikář

 

 

První kolo přijímacího řízení

 

 
 

 

 
Volba odborného zaměření - obor Elektrikář

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

 

Informace pro nově přijaté žáky a jejich rodiče

 

Stravování a ubytování 

 

Přihláška ke stravování 

 

Zahájení školního roku - obor Elektrikář, Mechanik elektrotechnik

 

Zahájení školního roku - obor Informační technologie, Elektrotechnika

 

Popis lékařské způsobilosti do oborů

 

 

13.5.2022

Kritéria přijímacího řízení – druhé kolo.více

28.4.2022

Podrobnější informace o zahájení školního roku, přihlášku ke stravování a ubytování naleznete v sekci Přijímací řízení. více

22.4.2022

Podrobnější informace o zahájení školního roku, přihlášku ke stravování a ubytování naleznete v sekci Přijímací řízení. více