SŠE Lipník nad Bečvou

Střední škola elektrotechnická
Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

škola s tradicí - škola s budoucností

Přijímací řízení

Přijímací řízení do školního roku 2021 - 2022

 

Základní termíny:

 

Leden 2021  Rozhodnutí, zda přijímací řízení u maturitních oborů bude obsahovat jednotnou přijímací zkoušku z ČJ a M, anebo školní přijímací zkoušku, anebo bude bez zkoušek
Do 31.1. Ředitel střední školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení (kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webu školy a ve vitríně před školou)
Do 1.3 Odevzdání přihlášky (osobně do kanceláře školy nebo poštou)
Do 15.3.  Žáci ZŠ obdrží zápisový lístek – vydává základní škola
Duben 2021 První kolo přijímacího řízení

 

Předpokládaný počet přijímaných žáků:

 

Maturitní obory

18-20-M/01 Informační technologie 15 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika 15 žáků
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik 30 žáků

              

Učební obory

26-51-H/01 Elektrikář – silnoproud a slaboproud 23 žáků
26-51-H/01 Elektrikář – solární energetika 22 žáků

 

Přihlášky ke studiu

 

Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

 

Popis zdravorní způsobilosti - obor Elektrikář

 

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - obor Elektrikář

 

Často kladené otázky zájemců o studium na Střední škole elektrotechnické, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

 

Otázky uchazečů k přijímacímu řízení

 

Často kladené otázky k výuce

 

Nový vzdělávací program Solární energetika